Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 100794
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6619363
Ko je na sajtu?
Imamo 170 gosta na mreži

NUKLEARNA ENERGIJA – KORIST NA KRATAK ROK - OPASNOST VEČITA !


19.09.2010 / Akademediasrbija /Centar - Izvor/
Komentari i dopune : Akademedija

KOLIKO JE BEZBEDNА NUKLEARNA ENERGIJA ?

Opšti je stav da svaka tehnologija koja može biti upotrebljena za masovno uništenje, ili je sa neprihvatljivim rizikom - NE SME biti korišćena. Potrudili smo se da vam prikažemo podatke o nuklearnim incidentima, riziku po zdravlje, istinama o tome koliko je ekološki opasna , političare koji je podržavaju kod nas javno, izvode arhive novinskih članaka, i drugo što je bitno po pitanju nuklearne energije...

Pronaći informacije o nuklearnim incidentima pokazalo se veoma teško - verovali ili ne. Bilo koji podatak o nuklearnim incidentima ne može se dobiti na zvaničnim sajtovima međunarodnih agencija:

Međunarodne atomske agencije / International Atomic Energy Agency (IAEA) http://www.iaea.org/
Agencije za nuklearnu energiju / The Nuclear Energy Agency (NEA) pri (OECD) u na http://www.nea.fr/welcome.html kao ni na njihovom sistemu za prijavu incidenata na Incident Reporting System (IRS) of International Atomic Energy Agency (IAEA) https://irs.iaea.org/
niti se takvi podaci nalaze na sajtu Naučnog komiteta UN-a za posledice atomske radijacije / The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiatio http://www.unscear.org/unscear/en/index.html
Moglo bi se reći da je to u najmanju ruku zanimljivo, da ne postoji poštovanje međunarodne konvencije o pravu građana da znaju sve o pitanjima životne sredine (Arhunska konvencija).

Uradili smo manje istraživanje o najnovijim i dvadesetak godina unazad starim incidentima, kako bi se moglo sagledati koliko je ova tehnologija (ne)bezbedna.

Medjutim pošto je upotreba nuklearne nergije u komercijalne svrhe već 40 godina u primeni, nepoznato je koliko se još incidenata u atomskim elektranama dogodilo ne samo ranije nego I u novije vreme, a koji su skriveni od javnosti.

POZNATI INCIDENTI OD 1990. GODINE DO 2008. GODINE.

1990: Osam zaposlenih ozračeno u nuklearnoj elektrani Point Lepreau (Canada)
1990: Otkaz pumpe tokom gašenja u nuklearnoj elektrani Gravelines nuclear power plant (France) Posledice i žrtve - nepoznato
1990: Nestanak struje i više kvarova u nuklearnoj elektrani Dresden (USA) Posledice i žrtve - nepoznato
1990: Požar na električnim kablovima i gubitak kontrola u preostala dva reaktora u Chernobyl (Ukraine) Posledice i žrtve - nepoznato
1990: Pregrejavanje kablova i sistema za zaštitu snadbevanja Bohunice nuclear power plant (Slovakia) Posledice i žrtve - nepoznato
1990: Otkaz sistema za hlađenje jezgra u Palisades nuclear power plant (USA) Posledice i žrtve - nepoznato
1990: Otkaz opreme za hlađenje jezgra Doel nuclear power plant (Belgium) Posledice i žrtve - nepoznato
1990: Dva radnika ozračena tokom punjenja Blayais nuclear power plant (France) Posledice i ishod žrtava - nepoznato
1990: Otkiven oštećen kontrolni element Novovoronezh nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1990: Curenje radijacije u Leningrad nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1990: Vlasti su morale da narede poplavu objekta kako bi ohladili jezgro Bohunice nuclear power plant (Slovakia) Posledice i žrtve - nepoznato
1990: Tokom punjenja 5 kubnih metara radioaktivne vode je prosuto u proctor bez zaštite u Fessenheim nuclear power plant (France) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Incident curenja tokom punjenja Barsebeck nuclear power plant (Sweden) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Prinudno ugašen reaktor usled kvara na kontrolnom sistemu Sendai nuclear power plant (Japan) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Curenje pare izazvalo gašenje reaktora Paks nuclear power plant (Hungary) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: 8 kontrolnih ventila pokazalo kašnjenje u zatvaranju u slučaju katastrofe Millstone Point nuclear power plant (USA) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Automatsko gašenje centrale usled tehničkih problema Sendai nuclear power plant (Japan) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Technical failure at Yugno-Ukrainskaya nuclear power plant (Ukraine) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Tehnički otkaz Zaporozhe nuclear power plant (Ukraine) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Nestanak struje u Smolensk nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Vatra na nuklearnoj podmornici "Sceptre" (Scotland) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Otkaz na sistemu za gašenje tokom punjenja Novovoronezh nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Incident tokom punjenja Vogtle nuclear power plant (USA) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Technički otkaz sistema za gašenje požara u Zaporozhe nuclear power plant (Ukraine) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Technički kvar izazvao automatsko gašenje Kalinin nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Technički kvar izazvao automatsko gašenje Balakovo nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Curenje 190,000 litara radioaktivne vode iz sistema za hlađenje, reaktor ugašen Oconee nuclear power plant (USA) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Ispad sistema za hladjenje i automatsko gašenje Kursk nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Disfunction of automatic shut-down system at Bilibino nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Failure of control system causes reactor shut- down at Kursk nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Technical failure at Beloyarsk nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Failure of control system during refuelling causes reactor shut-down at Smolensk nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Failure of cooling system at Kola nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Failure of turbo-generator causes reactor shut- down at Balakovo nuclear power plant (Russia)
1991: Human error causes failure of automatic reactor shut-down equipment at Kola nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Technical failure causes automatic shut-down at Balakovo nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Technical failure at Kalinin nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Technical failure at Kola nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Radiation leakage at Kolskaya nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Reactor shut-down due to technical failure at Kalinin nuclear power plant (Russia)Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Automatic shut-down Balakovo nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Ispuštanje radijacije u nuklearnoj elektrani Fukui (Japan) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Pucanje cevi na generatoru za paru izazvao ispuštanje radijacije u nuklearnoj elektrani Mihama(Japan) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Lost of offsite power cause technical failure at " Vermont Yankee" nuclear submarine (USA) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Refuelling accident at Wuergassen nuclear power plant (Germany) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Failure of core cooling system at Belleville nuclear power plant (France) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Power limited due to error between actual and indicated power at Pickering nuclear power plant(Canada). Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Flaw in cooling system at Wurgassen nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1991: Leakage of radiation at Bilibino nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Tehnički otkaz u sistemu za gašenje reaktora u nuklearnoj elektrani Balakovo (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Curenje reaktora izazvalo je gašenje u nuklearnoj elektrani Darlington (Canada) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Četiri tone teške vode je prosuto u nuklearnoj elektrani Rajasthan (India) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Curenje reaktora izazvalo je gašenje u nuklearnoj elektrani Kola (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Otkazao je kontrolni kompjuter, u nuklearnoj elektrani Embalse(Argentina) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Tehnički otkaz u pumpnom sistemu u nuklearnoj elektrani Zaporozhe (Ukraine) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Otkaz pumpi za hlađenje u nuklearnoj elektrani Kozloduy (Bulgaria) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Tehnički otkaz u nuklearnoj elektrani Novovoronezh (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Požar u nuklearnoj elektrani Kola (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Curenje radijacije i gašenje reaktora u nuklearnoj elektrani Leningrad (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Failure of shut-down system at Ignalina nuclear power plant (Lithuania) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Automatic shut-down due to failure of pump system at Kalinin nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Failure of automatic shut-down system at Novovoronezh nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Technical failure of reactor shut-down system at Kola nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Technical failure during refuelling at Kola nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Breakdown of cooling system at Novovoronezh nuclear power plant (Russia)
1992: Technical failure at Ignalina nuclear power plant (Lithuania) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Failure of emergency system at Smolensk nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Technical failure of cooling system at Hatch nuclear power plant (USA) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Tube leak causes a radioactive release of 12 Curies of radioactivity from Tarapur nuclear power station (India) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Reactor shut-down at Kola nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Total failure of centralised control system at the Smolensk nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Failure of cooling system at Kola nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Technical failure at Sizewell nuclear power plant (UK) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Leak in pipe conducting sea water to cooling system at Leningrad nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Technical failure of control system at Leningrad nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Cracks in cooling system equipment at Brunsbuttel nuclear power plant (Germany) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Failure of shut-down system at Novovoronezh nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Fire in electro-generator at St.Alban nuclear power plant (France) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Leakage of radiation due to breakdown of cooling system at Ignalina nuclear power plant (Lithuania) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Radioactive water leakage at Beloyarsk nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Leakage of radioactive water at Kola nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Two workers contaminated at Dampierre nuclear power plant (France) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Temperature rise in storage pool at Gravelines nuclear power plant (France) Posledice i žrtve - nepoznato
1992: Reactor shut-down due to failure of cooling system at Novovoronezh nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Explosion at the Tomsk-7 nuclear complex (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Reactor shut-down due to breakdown of cooling system at Kola nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Failure of control system at Susquehanna nuclear power plant (USA) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Instrumentation and Control failure at Saint Alban nuclear power plant (France) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Refuelling machine malfunctions at the Wylfa nuclear power plant (UK) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Fire at Balakovo nuclear power plant (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Ispuštanje radijacije iz sistema za nukl. gorivo u nuklearnoj elektrani Perry, (USA) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Curenje u nuklearnoj elektrani Kozloduy, ispuštanje radioaktivne pare u atmosferu, Kozloduj, Bugarska. Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Tehnički otkaz u nuklearnoj elektrani Paluel, podsistem za hlađenje (France) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Pad sistema za hlađenje čitava 2 sata, u nuklearnoj elektrani (Russia) Posledice i žrtve - nepoznato
1993: Para visokog pritiska je ubila jednog i ranila još dva radnika u nuklearnoj elektrani Fukushima (Japan)
1993: Prosipanje 18,000 litara teške vode u nuklearnoj elektrani Darlington (Canada) Posledice i žrtve - nepoznato
1994: Slom sistema za hlađenje u nuklearnoj elektrani Kola , Rusija. Posledice i žrtve - nepoznato
1995: Fire due to leakage of sodium coolant from Monju fast breeder reactor, Japanese nuclear industry attempts to cover up full extent of accident, reactor shut-down. Posledice i žrtve - nepoznato
1996: Curenje radijacije zbog ljudske greške i tehničkog otkaza u nuklearnom istraživačkom centru Dimitrovgrad, Rusija. Posledice i žrtve - nepoznato
1999. Tokaimura fabrika, Japan, nuklearni incident sa radijacijom u okruženju 1500 puta većom od dozvoljene. Na poziv za pomoć US vojska iz vojne baze odbila da pomogne jer nije opremljena za to. okrivljeni radnici. Posledice i žrtve – nepoznato
2002. Inspekcija zatvorila Tokaimura reaktor jer su falsifikovali podatke o sigurnosti.
2006. Novembar .Transformator švedske nuklearne centrale zapalio se u noći izmedju ponedeljka i utorka zbog čega je rad reaktora zaustavljen, a u tom incidentu nije bilo ljudskih žrtava, saopštile su švedske vlasti, a prenele svetske agencije.
2006. jun u Finskoj, Olkiluto projekat Evropski reaktor pod vodenim pritiskom, koji grade ArevaNP i nemački Simens. Finska služba za radijaciju i nuklearnu bezbednost STUK juna 2006 objavila su da su pronašli 700 nepravilnosti u realizaciji projekta i izgradnji.
2007. Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant u Japanu, pogođena zemljotresom od 6,6 merkalija, objavljeno da nema proboja radijacije, ali od 400 burića sa nuklearnim otpadom 40 se otvorilo I sadržina prosula. Posledice i žrtve – nepoznato.
2007. Rudnik soli koji je napušten u Donjoj Saksoniji, koristi se oko 29 godina kao skladište za 52 miliona litara raioaktivnog otpada, pošto je data dozvola za sigrnost. Posle 18 godina otkriveno da voda prirodnim putevima prodire u količini od 11m/3 na dan i da će za godinu dana potopiti rudnik, rdjanje burića i ekološku katastrofu i radioaktivno zagadjenje podzemnih voda na ¼ teritorije Nemačke.
2008. 27.7. oko stotinu radnika nuklearne elektrane na jugu Francuske kontaminisalo se niskom dozom zračenja, saopštila je francuska kompanija za proizvodnju energije "EDF". Prethodni incident u tom postrojenju dogodio se tri nedelje ranije kada je došlo do isticanje tečnosti sa uranijumom. Kompanija "Areva" koja upravlja postrojenjem 8. juna je objavila da je u postrojenju "Tricastin" došlo do isticanja u zemlju i reku tečnosti koja je sadržavala neobogaćeni uranijum. Posledice i žrtve – nepoznato

Černobilj, četvrt veka docnije

Kijev - Pre 25 godina dogodila se černobiljska katastrofa, najveća nuklearna katastrofa u istoriji. Posledice i sada trpi više od 1,5 miliona ljudi koji žive u ozračenoj oblasti. Eksplozija u černobiljskom reaktoru emitovala je 400 puta više radijacije nego atomska bomba bačena na Hirošimu. Do katastrofe je došlo usled grešaka rukovodilaca nuklearke koji su izvodili eksperiment s radioaktivnim izotopima. "Došlo je eksplozije jezgra. To nije bila atomska eksplozija, već čisto hemijska eksplozija, jezgro se praktično raspuklo, a ogromna količina radioaktivnih materija je suknula u atmosferu, više od kilometar u visinu, a vetar je počeo polako da to nosi na sve strane". Naš nuklearni fizičar Vladimir Ajdačić kaže, da je radijacija bila toliko jaka da je posle četiri nedelje stigla obišla svet I stigla i do Amerike.

U incidentu je kontaminirano 150.000 kvadratnih kilometara na području Ukrajine, Belorusije i Rusije, ozračeno je bilo najmanje sedam miliona ljudi, od kojih je, prema podacima britanskih naučnika, ubrzo umrlo između 30.000 i 60.000, a ne zna se tačan broj obolelih, koji bi mogao da do danas iznosi i do milion ljudi.

Vladimir Ajdačić kaže da Međunarodna atomska agencija i Ujedinjene nacije ne žele da priznaju da je toliko ljudi stradalo. "Međunarodna atomska agencija, koja je eksponent nuklearnog lobija i nuklearnih kompanija, pokušavala je na sve načine da smanji taj broj. Od bolesti disajnih organa, krvotoka i nervnog sistema obolelo je oko 70.000 ljudi u kontaminiranim zonama Ukrajine, a broj obolelih od raka štitne žlezde porastao je 10 puta od 1986. godine. Stručnjaci smatraju da je nivo radioaktivnog zagađenja toliko visok da će u toj zoni normalan život biti moguć tek za oko 500 godina. Smatra se da je samo u Evropi od posledica katastrofe u Černobilu povećan broj kancerogenih oboljenja disajnih puteva za više od tri puta u poslednje dve decenije.

Da li i dalje mislite da je korišćeenje atomske energije za civilne potrebe veliki napredak ? Mi bi rekli da je cena ovog napretka veoma, veoma skupa i da su sve bojazni o globalnoj katarofi sasvim umesne.
 Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP