Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 100798
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6619401
Ko je na sajtu?
Imamo 57 gosta na mreži

JUPITER, NOSTRADAMUS, EDGAR CAYCE I POVRATAK MONGOLA III. DEO


25.11.2010.  / Akademediasrbija
Priredio za objavljivanje na srpskom: Slobodan Maričić

Ovo je prevod još jednog iz serije članaka Laure Knight-Jadczyk pod naslovom “Jupiter, Nostradamus, Edgar Cayce i Povratak Mongola”. Više o Lauri i njenom radu možete saznati na njenim stranicama Cassiopaea.org gde se nalazi i deo prevedenog materijala, na linku QuantumFuture.net

Izvorni članak
Nastavak:

Kako bi se postigla ova potonja Rasna svrha, nasuprot individualne, potrebna je pomoć „spoljnog elementa“.

Šta je, specificirano, taj „spoljni element “ ?

To je tema čiji bi opis, sam po sebi, ispunio kompletnu seriju, a često se spominje pod nazivom Gral.

Rečeno je, od strane onih koji su bili inicirani u Kreativnu Hiperdimenzionalnu mudrost, kako je Gral: Kamen, Kristal, Dragulj, Pehar ili neki drugi „predmet“. Ako počinjemo shvatati kako Strateško ograđivanje ne znači fizički zid, onda moramo isto tako razumeti da ako je Gral uistinu kamen ili neki drugi predmet , onda zasigurno nije zemaljskog porekla.

Kreativna Hiperdimenzionalna mudrost sugeriše kako je Gral nešto što postoji unutar onoga, što mi danas možemo razumeti kao više - manje hiperdimenzionalnu stvarnost. Možemo čak i spoznati kako stvarnost iz koje je izvorno došao - Hiperboreja, nije fizička stvarnost, baš kao što je i Isus naglasio kako njegovo „Kraljevstvo“ nije od ovoga sveta.

Oni, čija je svesnost pala u ovaj sviet iz Hiperdimenzionalnog Izvora, poseduju neku vrstu „Krvnog pamćenja“ ili sećanje na Izvor. Nažalost, to pritajeno sećanje što nežno struji krvlju, navelo je mnoge uspavane ljude da ga zabunom smatraju sećanjem na nestali „Nordijski“ ili „Polarni“ kontinent. Takođe je dolazilo do namernog izvrtanja koncepta, kao što je to bio slučaj i sa pitanjem Rasa. Ponovimo, postoje dve rase: ona čija je unutrašnja narav usklađena sa materijom - princip Misaonog Centra Ne-postojanja, i ona čija je unutrašnja narav usklađena sa kreativnom svesti - principom Misaonog centra raznovrsnosti Postojanja.

P: (L) Odakle su došle i dolaze duše koje su nastanile tela na planeti Zemlji? Jesu li bile u nekim telima na nekim drugim planetama, pre toga?
O: Ne grupa ove poslednje civilizacije.
P: (L) Jesu li one lebdele naokolo u univerzumu?
O: Da, u jedinstvu sa Jednim. Jeste li čuli super drevnu legendu o Luciferu - Palom anđelu?
P: (L) Jesam , a ko je Lucifer?
O: Vi. Ljudska rasa.
P: (L) Jesu li individualne duše ljudi, delovi neke veće duše?
O: Da. Blizu. Jedno. Svi koji su pali, moraju naučiti „težim putem“.
P: (L) Želite li reći kako je čin želje za iskustvom fizičke realnosti – čin Pada?
O: Vi ste svi članovi fragmentirane jedinice duše.
P: (L) Šta je to svesni želje za fizičkim iskustvom, a da se odnosi na „Pad“?
O: Zadovoljstvo za sebe.
P: (L) Je li postojalo razdoblje u kome je ljudska rasa živela dugo vreme u Edenskom stanju i bila sposobna koristiti fizička tela i zadržati spiritualnu konekciju?
O: Da. Ali ne zadugo. Ni jednoj zavisnosti ne treba dugo da zatvori krug.
P: (L) Dakle čovečanstvo je bilo zavisno o sopstvenom zadovoljstvu?
O: Ubrzo je postalo.
P: (L) Koliko dugo vremena je prošlo od seljenja duša u tela do „Pada“ u Edenu?
O: Nemerljivo. Zapamti Laura, vreme nije postojalo u razdoblju odvijanja tih događaja. Iluzija prolaznosti vremena nije postojala u toj tački, kao niti mnogobrojne druge iluzije.
P: (L) Dakle vi nam govorite kako je Pad u Edenu istovetan početku vremena kakvim ga mi poznajemo;?
O: Da.

Prema Kreativnoj Hiperdimenzionalnoj mudrosti, Gral je „dragulj iz krune Hrista Lucifera, Njega koji je Čišći od Najčišćeg među lojalnim Bogovima, jedini koji je sposoban razgovarati licem u lice sa “Nepoznatim”. Hrist Lucifer je taj koji je u Paklu, ali iznad Pakla. Onaj čije je pravo ostati u Hiperboreji pod svetlom „Nepoznatoga“, ali se toga prava odrekao i izabrao pomoći zarobljenim Duhovima, čineći time nepojmljivu žrtvu Svog samo-zarobljeništva. Postavio je Sebe kao Sunce Duha, „obasjavajući“ harizmatično iz „pozadine“ u samu krv uspavanih ljudi.

P: (L) Ko je onda bio Isus iz Nazareta?
O: Napredni duh. ...
P: (L) Je li Isus individua koja je imala psihičke ili neobične moći od rođenja?
O: Blizu.
P: (L) Je li posedovao svest o tome kako je na neki način on poseban ili izabran, od svog najranijeg doba?
O: Da. ...
P: (L) Je li Isus bio poseban, na bilo koji način?
O: Da, Brzo uzvišen – Yontar – antički ratovi – Civilno uzdignuće – Zindar-sko Veće.
P: (L) Šta je to Zindarsko Veće?
O: Zindarsko Veće je veće 6. denziteta koje obuhvaća fizičke i eterične stvarnosti koje nadgleda dramatične tačke razvoja raznovrsnih civilizacijskih duštava u nižim nivoima denziteta.
P: (L) Rekli kako je Isusov otac bio Aryan. Odakle je došao?
O: Iz Palestine.
P: (L) Postoje li neke slavne ličnosti koje su bile Isusovi potomci, a za koje bismo mi mogli znati?
O: Da. Yassar Arafat. Churchill.
P: (L) Je li Isus razapet na krst ?
O: Ne.
P: (L) Je li neko drugi bio razapet na krst i predstavljen kao Isus?
O: Ne.
P: (L) Znači nije bilo razapinjanja na krst, nije bilo uskrsnuća nakon tri dana, je li to tačno?
O: Blizu.
P: (L) OK, pa šta je prava istina o toj temi?
O: Proveo je 96 sati u komatoznom stanju u pećini blizu Jerusalema. Kada se probudio, dao je proročanstvo svojim učenicima i potom izašao iz pećine. 27 000 ljudi se skupilo zbog pojavljivanja matičnog broda, a onda je on uzdignut u zraku svetlosti.

To „komatozno stanje“ je poznato u Kreativnoj Hiperdimenzionalnoj mudrosti kao „Unibound“. To je transcendentalna disciplina koja vodi do jedinstva sa Celestialnom Boginjom i može voditi do 96 sati čiste kanalisane meditacije. Dakle, Unibound je individualna koliko i koncept.

P: (L) Postoje li posebne moći ili prednosti u molitvi upućenoj Isusu?
O: Da.
P: (L) ...kako se dodeljuje ta moć?
O: Molitve odlaze k njemu (i on) odlučuje o njihovoj važnosti, zavisno o stepenu individualnog razvoja te duše. ...
P: (L) Kako je to moguće kada se milioni ljudi istovremeno mole Isusu?
O: Podela duše……...
P: (L) Mislite na podelu kao u ćelijskoj mitozi, kada se ćelije dele i repliciraju same sebe?
O: Ne.
P: (L) Da li se onda Isusova duša deli?
O: Da.
P: (L) Koliko puta?
O: Neograničeno, kao projekcija svijesti.
P: (L) I šta se dešava sa komadićem njegove duše koja je podeljena ili projektovana?
O: To nije komadić duše.
P: (L) Šta je onda?
O: Replikacija.
P: (L) Je li svaka replikacija identična originalu?
O: Da i ne.
P: (L) Na koji je način replicirana duša drugačija od originala?
O: Nesposobna pružiti individualnu pažnju.
P: (L) Je li bilo ko od nas sposoban replicirati se na takav način, ako to poželi?
O: Moguće je pod istim okolnostima. Način na koji taj proces funkcioniše je ovaj: Kada je Isus napustio zemaljski nivo , otišao je u drugu dimenziju, denzitet ili stvarnost u kojoj su sva „pravila“ po pitanju svesti o vremenu i prostoru u potpunosti različita od načina na koji se ona doživljavaju u vašoj stvarnosti. U toj tački vremena i prostora, njegova je duša koja je još bila/jeste u fizičkoj stvarnosti, stavljena u stanje slično obustavljenoj, suspendovanoj animaciji i nečemu poput napredne forme nesvesti. Otada pa do sadašnjosti njegova se duša replicira iz tog stanja nesvesti, kako bi svi koji ga pozivaju ili trebaju njegovo prisustvo ili žele razgovarati sa njim, mogu to učiniti na individualnoj osnovi. Njegova se duša može replicirati u beskraj, koliko je god to puta potrebno. Proces replikacije proizvodi stanje hiper-svesti u apsolutno svakoj od tih verzija svesti duša.
P: (L) Dakle Isus je, zapravo u dobrovoljnom suspendovanom na drugom planu postojanja izabravši odricanje od svog života na zemaljskome planu, kako bi neprestano generisao replikacije uzorka svoje duše za one ljude koji ga pozivaju za pomoć?
O: Da. ...
P: (L) Je li se još neka snažna duša javila za obavljanje takve dužnosti?
O: Da.
P: (L) Koliko duša trenutno obavlja taj posao?
O: Dvanaest.
P: (L) Možete li imenovati neke od njih?
O: Buddha, Moses, Shintanhilmoon, Nagaillikiga. Varirajući stepeni . Isus je trenutno najsnažniji od njih.

U gornjim izvodima transkripta, vidimo kako Hrist Lucifer – „Glava tela“ – dostavlja ljudima Gral kao simbol Njegova kompromisa, Njegove žrtve, te kao nepobitan materijalni dokaz o Božanskom Izvoru Duha. U tome smislu Gral je refleksija Božanskog Izvora koji može delovati kao svetionik, koji vodi one Duhove koji su odlučili napustiti ropstvo Jehova Sotone.

Gral, opisan kao „Dragulj sa Krune Hrist-a Lucifera“ sadrži ezoteričko značenje, naglašeno na nekoliko mesta u Novom Zavetu:

1.Petrova Poslanica 2:6 Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen glavni, odabrani, dragoceni kamen ugaoni: ko u nj veruje, ne, neće se zbuniti. 2:7 Vama dakle koji verujete da je dragocen - čast! A onima koji ne veruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni 2:8 i kamen spoticanja, stena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Reči, za što su i određeni. 2:9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko sveštenstvo, sveti puk, poseban narod...

Poslanica Efežanima 1:22 Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom crkvi, 1:23 koja je telo njegovo, punoća Onoga koji sve u svima ispunja. 2:1 I vi beste mrtvi zbog prestupa i greha 2:2 u kojima ste nekad živeli po pravilima ovoga sveta, po Knezu vlasti vazduha , po tome duhu koji sada deluje u sinovima neposlušnima. 2:3 Među njima smo i mi nekad živeli u požudama tela svoga, udovoljavajući prohtevima tela i ćudi, te po naravi besmo deca gneva kao i drugi.

Takođe, opsela nas je suprotstavljenost priče o obezglavljivanju Svetog Jovana Krstitelja (John the Baptist) nasuprot priče o multipliciranju hleba i ribe. To daje potpuno novo značenje razmeni koja je usledila nakon događaja sa hlebom i ribama:

6:22 Sutradan mnoštvo, koje (...) 6:24 (...) vide da onde nema Isusa (...) i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. (25) Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: "Učitelju, kad si ovamo došao?" 6:26 Isus im odgovori: "Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što videste znamenja i čuda, nego stoga što ste jeli od onih hlebova i nasitili se.
6:27 Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život večni: nju će vam dati Sin Čovečji jer njega Otac - Bog - opečati. 6:33 jer hleb je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svetu. 6:34 Rekoše mu na to: "Gospodine, daj nam uvek toga hleba." 6:35 Reče im Isus: "Ja sam hleb života. Ko dolazi k meni, neće ogladneti; ko veruje u mene, neće ožedneti nikada.
6:48 Ja sam taj hleb života. 6:49 Očevi vaši jedoše u divljini manu i pomreše. 6:50 Ovo je hleb koji silazi s neba: da ko od njega jede, ne umre. 6:51 Ja sam hleb živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga hleba, živeće u vijekove. Hleb koji ću ja dati telo je moje - za život sveta."
6:52 Židovi se na to među sobom prepirahu: "Kako nam ovaj može dati telo svoje za jelo?"
6:53 Reče im stoga Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tela Sina Čovečjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!
6:54 Ko blaguje telo moje i pije krv moju, ima život večni; i ja ću ga uskrstiti u poslednji dan. 6:55 Telo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. 6:56 Ko jede moje telo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.
6:57 Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živet će po meni.
6:58 Ovo je hleb koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomreše. Ko jede ovaj hleb, živet će u vijekove."

Sada možemo videti kako je crkva izokrenula ove koncepte, izostavljajući bitan princip Strateškog ograđivanja i neophodnosti sticanja znanja, kako bi postali pronicljivi i usvajali samo istinu – Hleb Života. Isto tako, počinjemo razumevati šta Gral zapravo predstavlja zarobljenim Duhovima.

Iznad svega, Gral je povezan sa inkarnacijom Duhova Hiperdimenzionalne stvarnosti – uzajamnom krvnom linijom – i njegovo se značenje može razumeti jedino u relaciji sa tom Misterijom. To postaje jasno kada se prisetimo kako je pre mnogo stotina ili hiljadu godina, kada je Zli Demijurg Jehova Sotona zarobio Hiperdimenzionalne Duhove u telo, Hrist Lucifer dao Svoj Dragulj – glava tela Božje jedinice duše bila je odsečena i rastrgana – kako bi Istina o Božanskome Izvoru bila dostupna za viđenje očima smrtnika, putem „primanja“ njegova spiritualnog tela i krvi iz Izvora.

Na taj način, Gral je „u ovome svetu, ali ne od ovoga sveta“ i daje značenje i smer svim nosiocima Hiperdimenzionalne krvne linije na Zemlji. Zbog „Branove glave“, Isusova hipersvest u njegovom hiperdimenzionalnom žrtvovanju – krv čoveka, iako uronjena u najgore stanje konfuzije, uvek može zahtevati povratak svojim Božanskim korenima kreativne svesti.

U principu, prisustvo Grala onemogućava Neprijatelja od mogućnosti potpunog poricanja Hiperdimenzionalnog nasjeđa. Ali koliko god da Gral daje kosmičko značenje Istoriji čoveka, povezujući ga sa večnom Izvornom Rasom Kreativne Svesti i pružajući Hiperdimenzionalnoj krvnoj liniji na Zemlji kvalitet nalik božanskom, u očima Gospodara Entropije te krvne linije postaju takođe, zbog same prisutnosti Grala, „objektima skandala“ dovoljnim da opravdaju progonjenja i prezir, kažnjavanja i bol.

Zbog Grala su dakle, Božanske Hiperdimenzionalne krvne linije tretirane od strane Powers That Be (PTB/Moći na vlasti) kao heretičke krvne linije, zauvek osuđene od Jehova Sotone.

Iz perspektive Jehova Sotone, Gral je došao probuditi neželjena sećanja, ili uzdići ljudsku prošlost. Zbog toga su sećanja i prošlost na meti Združene strategije koja teži brisanju i skrivanju, izvrtanju i okretanju istine. Jer poznavati prošlost, poznavati istinu, znači jačanje Strateškog ograđivanja, „hranjenje“ Duha i njegov rast i Radijant duša počinje VIDETI. „Spoznat ćete istinu, i istina će vas osloboditi.“

Hiperdimenzionalni duhovi – bez obzira na njihovu boju kože ili nacionalnost širom planete i kroz vreme – uzastopno su bivali optuženi za vrhovni zločin negiranja „Božje“ premoći, a to se odnosi na lik Jehova Sotone Demijurga, Gospodara Entropije.

Čovek je trenutno bedno stvorenje bačen u Pakao Iluzije u kome se suludo smatra zadovoljnim, pod čarima je koje ne može sam razbiti i ukloniti. Simbol Grala je poziv na buđenje, na pobunu protiv ropstva Entropije.

Uistinu, Gospodari entropije su proglasili sve što je sposobno pomoći čoveku u otvaranju očiju i buđenju ka vlastitoj izgubljenoj Božanstvenosti – najgnusnijom stvari u celoj kreaciji.

Ali ta „stvar“, taj „gnusni objekt“, nije od ovoga sveta i čovekov zarobljeni Duh se „hranio“ od njega. To je odbačeni ugaoni kamen: ”Evo postavljam na Sionu kamen glavni, odabrani, dragoceni kamen ugaoni: Ko u nj veruje, ne, neće se zbuniti. Vama dakle koji verujete da je dragocen - čast! A onima koji ne veruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stena posrtanja; oni se o njega spotiču, neposlušni Reči za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko sveštenstvo, sveti puk, poseban narod...

To „zeleno voće“, koje se kasnije naziva „Gralom“ je jelo koje hrani sa primordijalnim znanjem, a to je znanje o Istini o poreklu, izvoru. Kroz Gral, zabranjeno voće “par excellence ”, čovek može znati da je večan, da je Božanski Duh vezan za materiju, došao u zemaljski Had iz sveta nemogućeg za zamisliti, za kojim oseća nostalgiju i duboku čežnju duše za povratkom u njega.

Po Gralu se možemo setiti!

Ali jednom kada osoba počinje videti, sećati se, to postaje njenim najvećim zločinom. Sećati se Božanskog Izvora je proglašeno strašnim grehom i oni koji su ga počinili zasigurno moraju platiti za to: takva je volja Demijurga - Jehova-Sotonin Zakon.

Ministri Entropije, koji se u Tradiciji nazivaju Demonima Chang Shamballah-a, su navodno zaduženi za izvršenje odmazde u bolu i patnji nad onima koji teže buđenju.

Sredstva izvršenja te naplate su brojna i variraju, ali uvek su zamaskirana u ciničnu izjavu kako je bol i patnja Duha za „njegovo dobro“, da „potpomogne razvoju, evoluciji“.

Nadalje, viđeno je kako taj zli potencijal za buđenje „obitava u krvi“, tako da ga je moguće oslabiti putem mešanja rasa. Opet naglašavamo kako termin „Rasa“ nema nikakve veze sa bojom nečije kože ili njegovim etničkim poreklom. Druga Poslanica Korinčanima prezentira naznaku originalne ideje:

6:14 Ne ujarmljujte se s nevernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svetlo s tamom?

Na nesreću, u vreme kada je gornji navod bio u planu za pisanje, korupcija je već dugo bila na snazi, kao što ćemo ubrzo saznati. Isto tako, to je i izvor ideja o „izdvojenosti“ i „posebnosti“ kod Jevreja iako su tu ideju usvojili od mnogo starijeg izvora ali prekasno, te je stoga poslužila jedino povećanju entropije, među njima samima.

Rezultat ovih mnogobrojnih izvrtanja i obrtanja istine, nazivanje belog crnim, a crnog belim, bio je strateška zbunjenost Duhova i masivan plašt tame položen na istoriju čovečanstva od strane Gospodara Entropije.

Teologija i Mitologija su neumorno razlagale prirodu ljudskog zla, koristeći terminologiju posuđenu iz Demiurgova jezika: „greh“, „pad“, „kazna“.

„Nauka“, s druge strane je navođena do objave kako čovek potiče isključivo od protosimiana zvanog „hominid“ pretka današnjih uspavanih ljudi. „ Nauka“ je odvela ljudsku istoriju do najdramatičnijeg stanja degradacije, negirajući mogućnost Drevne Mudrosti i Božanskih predaka proglasivši celo čovečanstvo decom isključivo majmuna i trilobita. Uloga svesti u kreaciji i POSTOJANJU reducirana je na posledični produkt bezumne evolucije. Naše moždane ćelije su evoluirale do mogućnosti da komuniciraju jedna sa drugom i mi mislimo kako smo svesni i da razmišljamo...

Zašto gledati u prošlost? - pita Glas Nauke i Tehnologije, kada je čovek definitivno „predodređen za budućnost“?

Hajde da pogledamo u budućnost; to je mesto gde sve blagodati i postignuća bitišu ; teolozi nas uveravaju kako će nakon budućeg Strašnog suda, vrata raja mahom biti širom otvorena za sve dobre ljude da uđu; Rosenkrojceri, Masoni i drugi teozofi ili New Age tipovi stavljaju u budućnost taj trenutak kada delimično svladavši svoju „spiritualnu evoluciju“, će se čovjek identifikovati sa svojom monadom (iskrom), tj. njegovim „Božanskim Arhetipom“ i zauzeti svoj položaj u Kosmičkoj Hijerarhiji zavisnoj od Demiurga; čak i materijalisti bilo ateisti ili naučnici prigrljuju tu lepršavu sliku budućnosti: prikazuju nam društvo bez gladi i bolesti savršeno društvo u kome čovek, dehumanizovani tehnokrata samozadovoljno vlada nad legijom androida i robota.

Činjenica je: sve je učinjeno kako bi se izbrisala ljudska istorija i odvojile Radijant duše od njihovih Hiperdimenzionalnih korena.
Nije bilo moguće, naravno, izbrisati prošlost u potpunosti. Kako bi se kompenzovalo za to izmišljene su religije – metafizička fraktura između čoveka i njegovih Božanskih predaka je uspešno kreirana – tako da je u sadašnjosti, slepom verom odvojen od znanja o svome poreklu, verom koja samo produbljuje stanje apsolutne zbunjenosti.
Pa ipak, gledajući u prošlost sa namerom i pronicljivošću, nalazimo kako Gral nije tek zabranjeno voće kojim se čovek hranio pre no što je postao rob, Gral je takođe i stvarnost koja će ostati prisutna u svetu dokle god i poslednje Hiperdimenzionalno biće bude zarobljeno.
Kroz delovanje Grala – zadatak istinskog poznavanja samih sebe – uvek je moguće čoveku da se probudi i priseti. Ipak, kako bi mogao prihvatiti njegove istine, gnoze, neophodno je da čovek shvati kako Gral, kao odraz Izvora, baca svoje svetlo direktno u krv i iz pravca prošlosti. Njegovo svetlo dolazi iz smera suprotnog toku vremena i to je razlog zašto niko od onih koji su podlegli uticaju Združene strategije Gospodara Entropije ne može primiti Gralov uticaj.

Kroz snažnu kulturalnu strategiju čovek je „projektovan u budućnost“, ne štedeći se na trudu za brisanjem njegove prošlosti i zamagljivanju njegovih sećanja, dok je prava istina kako se za Gralom ne može tragati u budućnosti, jer ga se onde nikada neće pronaći.
Konkretno govoreći, za Gralom se uopšte ne bi trebalo tragati ukoliko „traganje“ podrazumeva akciju koja implicira „Pokret“.

„Traganje“ za Gralom se odvija jedino od strane onih koji su propustili razumevanje o njegovom metafizičkom značenju onih koji u svojoj ignoranciji, veruju kako je Gral „objekt“ koji se može „pronaći“.
Sada ću predstaviti vašoj pažnji jednu od srednjevekovnih priča o Gralu koja iako izobličena kroz njenu Judejsko-Hrišćansku adaptaciju još uvek sadrži mnoge elemente Hiperdimenzionalne Mudrosti. U njoj Parsifal, potpuna budala kreće u „potragu“ za Gralom. Njegov nedostatak znanja podstiče ga na tu potragu kao lutajući vitez što „putuje“ kroz razne zemlje. Taj „Pokret“ je esencijalno projektovan u budućnost jer je imanentna i neminovna temporalnost sadržana u svim pokretima i stoga prirodno, Parsifal nikada ne uspeva u pronalasku Grala u ovome svetu.

Slede mnoge godine neplodonosne potrage pre no što spozna istinitost ove činjenice. Da bi jednoga dana, potpuno go pristigao u začarani dvorac te jednom unutra Gral se pojavljuje pred njime (nije ga našao) i njegove oči su napokon otvorene: kad uoči kako je tron prazan i stoga odluči uzeti pravo na njega, postavši tako Kralj.
Bitne tačke ove alegorije su: Parsifal shvata kako se Gral ne treba tražiti u svetu ili vremenu (Demiurgovoj svesti koja teče i istovetna je Entropiji) i odlučuje utilizirati jedan od Puteva Hiperdimenzionalne Strategije. Zbog toga se postavlja „go“ bez ijedne pred-eminentne kulturalne iluzije u dvorac („izdržljiv i čvrsto“ utvrđen kroz princip Strateškog Ograđivanja), desinhronizujući se od „vremena sveta“ i kreirajući svoje „vlastito, invertirano vreme“, projektovano u prošlost.

Gral se tada pojavljuje pred njim i on „otvara svoje oči“ (aktivira Sećanje Krvi). Parsifal uočava kako „ je tron prazan“ (da se Duh može oporaviti) i odlučuje tražiti pravo na njega (podvrgnuti se testovima čistoće kroz Tajne Puteve Oslobođenja), te postaje Kralj (transmutira u Čoveka od Kamena).

Razni aspekti ove interpretacije Legende o Gralu su ekstremno bitne:

1- Naglasak na činjenicu da Gral nije objekt koji pripada materijalnom univerzumu, što implicira kako je najznačajnija korupcija, sveukupnog materijala o Gralu, učinjena kroz uticaj Hrišćanstva i upravo ta identifikacija Grala sa nekakvim materijalnim objektom, te, preciznije sa kaležom Poslednje Večere. Prema tome se moramo odnositi kao prema taktici koja u potpunosti želi odvesti tragaoca na pogrešan put.
2- Definicija „linearnog vremena“ kao svesti Demiurga koja teče koja nam takoreći pomaže u proširenju definicije Kontrole Matrice implicirajući kako smo mi kao stanovnici trenutne stvarnosti primorani posmatrati tok našega života unutar ograničenja svesti Demiurga i možemo se jedino nadati kako ćemo biti slobodni od te Matrice jednom kada razbijemo ograničenja te svesti i pristupimo „paralelnoj“ višoj svesti.
3- Potreba da se uđe u čvrsto utvrdjenje pomoću Hiperdimenzionalnog principa Strateškog Ograđivanja tj, u stanje potpune ontološke golotinje (razgolićeni od kulturalnih i mentalnih premisa koje zapečaćuju naše sadašnje stanje subordinacije sa Kontrolom Matrice) i potpune „desinhronizacije“ individualne svesti od linearnog vremena sveta.

Iz tačke gledišta Gospodara Entropije, Gral inducira Radijant čoveka na činjenje zločina buđenja; čovek je zgrešio i stoga proizlazi izvršenje kazne u bolu i patnji.

Misaoni Centri Ne-Postojanja su zarobili svest u materiju, sa svrhom „Kopije“ slabog odraza primljenog iz Nekreiranih Sfera Postojanja – celokupnog potencijala. Međutim, niti je gradivna stvar bila odgovarajuća, niti je Arhitekt bio dostojan zadatka te povrh svega, moramo imati na umu pozadinsku perverznu nameru kraljevske vladavine nad stvorenim, na isti način kao što vlada Nepoznato.
Nastavljajući pratiti zaštitne osobine imitacije izražene kroz (Hermesove zakone): kako gore - tako i dole; Gospodari Entropije nameravali su imitirati pa čak i nadmašiti Hiperdimenzionalnu Krvnu liniju putem postave Svetih Ljudi koji će ih zastupati i direktno kanalisat Volju Gospodara Entropije putem kojih će glavni predstavnik Entropijskog principa – Jehova Sotona . nadmoćno vladati nad svim inkarniranim Duhovima. „Sveti Ljudi“ koji će se uzdići nad ostatkom čovečanstva što je osuđeno na bol i patnju materijalnoga sveta i koji će jednom trijumfovati nad njima, uvesti ultimativno poniženje kroz postavljanje drugih pod jaram Demonske Združenosti.

Tradicija nam kazuje kako je Demiurg pokušao postići taj cilj u mnogobrojnim situacijama. Rečeno je kako su „Cigani“ ostatak etničkog nasleđa „Svetih ljudi“, koji su prosperirali u Atlantidi kada su Zli Bogovi stavili Hiperdimenzionalne krvne linije pod bič Združenog horora. Inkarnirani Radijant Duhovi našli su se bačenim u najbednije moguće stanje: Božanska krv bila je zagađena i izmešana kroz prisilno rasno mešanje i još gore polnim udruživanjem ljudi i životinja. Rečeno je da su prinošene nebrojene žrtve kako bi se zadovoljila Jehova-Sotonina žeđ za krvlju te kako je u tome razdoblju obožavan pod aspektom „Boga djavoljih vojski“.

Okrutnost, kolektivne orgije, razni oblici zavisnosti o drogama i još više, sve to bili su „običaji“ koje su usvojile Hiperdimenzionalne krvne linije, dok se u očima „Svetih ljudi“ odražavao sjaj Demiurgova zadovoljstva, kako se vršila tiranija Združenog Horora.

U tom stanju opšte propasti niko više nije bio u stanju primiti svetlo Grala. Rečeno je kako se Hrist Lucifer odlučio manifestovati pred očima ljudi u pratnji čuvara Osloboditeljskih bića te kako je to uzrokovalo pad Atlantide. Neko može povezati to „pojavljivanje Hrista“ sa samom poplavom – kataklizmom koja je odnela Atlantidu u „jednom danu i noći“ ali zasigurno odvijao se i rat: primer Trojanskog rata.

Tradicija podučava kako je u skorije vreme Demiurg odlučio nanovo se pojaviti kroz imitaciju Hiperdimenzionalne krvne linije, kreaciju „Svetih Ljudi“ kao Svojih predstavnika za koje je rezervisan viši Denzitet vlasti nad svim ljudima na Zemlji. Sa lažiranim pričama Biblije što oslikavaju krvni savez zapečaćen između Jehove-Sotone i Abrahama kao osnivanje novih „Svetih Ljudi“, koje su etablirane kao „Istina“. Proces brisanja naše istorije i sakrivanja prave istine odvija se poslednjih hiljadu ili više godina.

Veštačku tvorevinu „Svetih Ljudi“ su preuzeli Jevreji u skorijoj istoriji , najverojatnije u desetom veku od Hazara i koja nema baš nikakve veze sa stvarnim Hebrejima. Pa ipak, na istovetan način kao što je Hiperdimenzionalnim Duhovima dat božanski kvalitet kroz prisustvo Grala, tako su i predstavnici „Heretičke krvne linije par excellence” (prema Gospodarima Entropije), Hebreji s druge strane prezentirani kao „najčišća krvna linija na Zemlji“. Ali ti ljudi Izraela, odabrani od strane Jehova-Sotone da budu njegovi zastupnici na Zemlji koji će dokaz oni predstaviti kao nepobitan, a da bi dokazali kako je to Volja Božja?

Demiurg još jednom nastavljajući sa svojom osobinom - navikom ka imitaciji rezonuje sledeće: „Ako je putem Dragulja Hrista Lucifera, Grala, Hiperdimenzionalna krvna linija postala božanska i sveta; tada će se isto tako putem „Kamena s Neba“ Jevreji posvetiti. Postaviću u svet Kamen na kome će Moj Zakon biti ugraviran, kao nepobitan dokaz kako su Izraelci Odabrani Narod, pred kime se moraju klanjati sve ostale nacije.“

„Ploče Zakona“ – „zaveti“ – tako su „Kamen“ koji je Demiurg postavio u Svet kao metafizičku podršku „Svetim Ljudima“ u imitaciji odnosa Hiperdimenzionalna krvna linija/Gral. Pa ipak, kao i sa svim drugim imitacijama Demiurga, moramo biti oprezni ne poistovetiti te dve stvari.

Od prošlosti Gral reflektuje Božanski Izvor za svakog čoveka i konstituiše pokušaj Hrista Lucifera da služi svim zarobljenim Duhovima, ili drugačije rečeno utecaj Grala cilja na individuu i spiritualno, dok „Ploče Zakona“ ciljaju na kolektivno naglašavajući relaciju između Jehova-Sotone i Jevreja. Kabalistički sadržaj Ploča otkriva nam tragove koji su omogućili Jevrejima da ostvare dominaciju i vlast nad celokupnim materijalnim naukama što su zasigurno i učinili.

Kao što smo spomenuli, Tradicija podučava kako Gral ne treba biti predmet potrage. Jedini način da se napreduje ka dubljem razumevanju Misterije leži u pojašnjenju analogija koje povezuju Gralovu „Izvornu funkciju orijentacije“ sa njegovom eksternom funkcijom, a „tajni put ka spiritualnom oslobođenju“ sadržanim u Kreativnoj Hiperdimenzionalnoj Mudrosti internom funkcijom. U tom smislu, odgovarajuće je uspostaviti vrlo bitnu analogiju između „Gral Kamena“ principa Strateškog Ograđivanja i „Lapis-a Oppositionis“ (Kamen suprotnosti) korišćenog putem „Strateške Opozicije“.

Put Strateške Opozicije sadržan je kroz upotrebu archemonske tehnike, tj, tokom korišćenja Archemone ili Strateškog Ograđivanja i Lapis Oppositionis-a izvan ograđivanja lociranog u “Fenestra Infernalis-u” (Prozor u Pakao) koji se suočava sa svetom „tamo napolju“.

Primenom Zakona Ograđivanja moguće je izolovati enterijer (možda čak i eksterijer) utvrdjenja, te osloboditi područje unutar Demiurgova Sveta. Ali to nije dovoljno: neophodno je za Inicirane da se desinhronizuju od Vremena Sveta i generišu svoje invertirano vreme koje će im dozvoliti da napreduju prema Izvoru. To je ispravan put i cilj praktikovanja Strateške Opozicije.

„Fenestra infernalis“ je istovetna jednoj vrsti otvora u Strateškom Zidu, koji komunicira sa Kraljevstvom Demiurga. Možemo pretpostaviti kako je svrha tih „vrata“ ili portala da održava kontakt sa zarobljenim Duhovima, čije je oslobađanje namera Bogova. Gral je smešten izvan Strateškog Zida, tj unutar Kraljevstva Demiurga, kako bi bilo moguće da njegov uticaj dosegne one zarobljene duhove koji imaju imalo šansi za beg.

Vreme je sada da pristupimo Najvećoj Tajni, onoj koja pojašnjava metodu kojom se koriste Bogovi Osloboditelji kako bi ostali permanentni, čak i večni ukoliko to žele a što uključuje Gral kao objekt u svetu. Da bi se to razumelo pitanje koje se postavlja jeste: gde je prebivalište Lojalnih Bogova?

Suočeni sa ovim pitanjem možemo koristiti dva različita kriterijuma: jedan da pribegnemo elementima Nordijske mitologije i utvrdimo na primer da „Valhalla sedi na vrhu Yggdrasill drveta jasena“ i kako je to mesto „gde odlaze da borave pali ratnici“, „nad kojima vlada Wothan“, etc.

Kroz drugi kriterijum - upotrebu simbola iz Kreativne Hiperdimenzionalne Mudrosti, možemo utvrditi kako je Valhalla utvrdjenje oslobođena od strane Bogova negde u Univerzumu Jednog – ukratko hiperdimenzionalni prostor.

Bogovi su oslobodili utvrdu Valhalla primenjujući Zakon Ograđivanja kroz njihovu Snažnu Volju. Nadvladavši Vreme dosegli su van Petlji i „Zakona“ Demiurgova sveta. Ali šta je mogao biti kamen, Lapis oppositionis, koji su koristili u svojoj Hiperdimenzionalnoj strategiji?

Tradicija podučava kako sve od vremena kada se desio konflikt Izvora, Bogovi su praktikovali Stratešku Opoziciju u odnosu na vredan vanzemaljski Dragulj koji je bio dostavljen baš za tu svrhu od strane Otmenog Vladara Hrista Lucifera. Ime tog kamena jeste Gral: „Und dieser Stein ist Gral gennant“ (Wolfram Von Eschenbach).

Analogijska veza između Archemone i Valhalle postaje očiglednije čvršća, kada uzmemo u obzir kako potonje sadrži „Porta infernalis“ , ekvivalent od „Fenestra infernalis“, od prvotne. Ta Porta infernalis je otvor u zidu trajno čuvan od strane stražara. Ispred Porta infernalis ali izvan Valhalle, tj „u svetu“ nalazi se Gral „iznad Runa“.

Gral, kao Lapis Oppositionis, smešten je iznad Rune u Izvoru te se još uvek tamo i nalazi: iznad Rune u Izvoru. Tradicija jasno izjavljuje kako tu nije u pitanju igra reči već vlasništvo Grala, koje se mora proučiti sa pažnjom: Gral, kao odraz Izvora nije pouzdan u menjanju u vremenu kao što su to materijalne stvari kreiranih od Demiurga. Drugim rečima Gral ne može biti u sadašnjosti.
Ukratko, Gral je još uvek u odvojenoj prošlosti u onom vremenu i mestu u kojima je bio originalno postavljen i to je razlog zašto ne treba „tragati za njim“ kroz upotrebu „pokreta“ (ili vremena) sa namerom da se dođe do njega jer je taj stav upravljen prema budućnosti (suprotnome smeru).
Ali ako je Gral pozicioniran u prošlosti, ako ga vreme ne povlači u sadašnjost svojim neprekidnim tokom, kao što to čini sa svim materijalnim objektima te ako je uvek ostao onde (u prošlosti) kako to da smo mi došli do saznanja o njemu? Još bitnije, kako može delovati u sadašnjosti kao što to zahteva Odal Strategija kroz vreme? Posredstvom kojeg elementa se Gral povezuje „iz prošlosti“ sa sadašnjošću, da bi dosegao, na primer Hiperdimenzionalnog vođu?

Od davnih vremena, odgovor na tu zagonetku implicirao je opasnu Tajnu.

Zagonetka je rešena sledećom logikom: ako je Gral uvek ostao u prošlosti vlasništvo Dragulja Hrista Lucifera samo u celome Univerzumu, isto se nije dogodilo i Runi koja ga drži i još uvek to čini.
Otkrijte Veliku Tajnu: dok Gral - odraz Izvora ostaje kao takav i nalazi se u Izvoru; Runa povrh koje je položen, prošla je kroz milenijume kako bi dosegla sadašnjost.

Povratak ideji „Fenestra Infernalis“ – otvoru u Strateškom Zidu što komunicira sa Kraljevstvom Demiurga – čija je svrha održavanje kontakta sa zarobljenim Duhovima, čije je oslobođenje namera Bogova; recimo kako je naš posao na ovom website-u čin utilizacije principa Strateškog ograđivanja sa postavljanjem „Grala“ izvan u Kraljevstvo Demiurga kako bi njegov uticaj mogao doseći one zarobljene Duhove koji imaju nešto šanse za beg.

Kasiopejci to opisuju na način: „Dajte Laži ono što je tražila: Istinu.“ I poznaćete istinu i istina će vas osloboditi.
„Gral“ je u tom značenju „hrana“ koja nas hrani primordijalnim gnozama. Sa znanjem o Istini o izvoru, Gralom postavljenim izvan Strateškog Ograđivanja zabranjeno voće “Par Excellence” čovek upoznaje vlastitu večnost kako je Božanski Duh vezan uz materiju, došao do zemaljskog Hada iz nezamislivog sveta za kojim oseća nostalgiju i duboku čežnju duše za povratkom. Na to nas podseća Gral.

/Kraj/Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP