Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 99219
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6606300
Ko je na sajtu?
Imamo 46 gosta na mreži

PSIHIČKI VAMPIRIZAM


23.12.2010. / ree-Akademediasrbija

Serena Alba
Preveo na srpski i priredio za objavljivanje: S.Maričić

Izvod : PSIHIČKI VAMPIRIZAM

Veoma zanimljiva i sadržajna knjiga koja izmedju ostalog govori o parapsihološkom fenomenu - "Psihički vampirizam". Iako autorka zabranjuje prenošenje sadržaja njene knjige, osim kratkih izvoda, nadamo se da će ovo odobriti kao skraćeni prikaz pomenutog fenomena iz njene knjige.  

Autor pet knjiga Joe H. Slate, Ph. D. ovlašćeni je psiholog i profesor, osnivač Medjunarodne istraživačke fondacije za parapsihologiju. Svoj rad temelji na naučnim istraživanjima i terapeutskoj praksi.

O metodi istraživanja navodi sledeće:

“Koncipirano multidimenzionalno naše istraživanje je uključivalo lične intervjue, upitnike, analize slučaja (case studies), psihološke testove, elektrofotografiju (Kirilianova fotografija) i analizu ljudske aure (energetskog polja). U nekim slučajevima koristili smo analizu snova i hipnozu te regresiju u prošle živote.

U našim istraživačkim metodama konzistentno smo izbegavali opterećujuće termine kao: žrtva  vampirizma; primalac energije ; davalac energije ; energetska interakcija;  energetski manjak; proces energetskog prenosa;  itd.“

Autor ističe da vampirizam postoji u različitim oblicima i da se obično dogadja u odnosu dve osobe od kojih je jedna vampir, a druga žrtva. Vampir je osoba koja ima niski nivo energije i zato upada u energetski sastav žrtve, da bi odatle izvukao sebi nedostajuću energiju. Neposredni učinci mogu varirati, ali obično znače novi dotok revitalizirajuće energije za psihičkog vampira, a kritični manjak esencijalne energije za vampirovu žrtvu. Nažalost, posledice ponavljajućih vampirskih napada na energetski sastav na dugi rok mogu biti izuzetno štetne; ne samo za žrtvu, nego i za vampira.

Zanimljiv je Slateov opis glavnih karakteristika vampirizma. Psihički vampirizam traži tačno odredjenu žrtvu. Krajnji rezultat je uvek štetan za oboje, za vampira i žrtvu.

Psihički vampiri nemaju posebne moći. Oni, zapravo, deluju sa pozicije slabosti, a ne snage. Tipično nerazvijeni ili oslabljeni, u sposobnosti da sami generišu samopodržavajuću energiju, oni se očajnički koriste i drugim strategijama u naporu da zadovolje svoje energetske potrebe.

Psihički vampiri nisu beznadežna bića zla. Kao i svi drugi, oni su osobe od značaja i unutrašnje vrednosti. Nažalost, njihov razvoj je zakočen i tako je njihov unutrašnji energetski sastav do neke mere nefunkcionalan. Psihički vampirizam je kulturalno univerzalan - u jednoj ili drugoj formi postoji u celom svetu. I najrazvijenije kulture su ranjive na razne forme psihičkog vampirizma.

Široka skala uslova može stvoriti plodno tlo za psihički vampirizam. To su npr.: lična kriza, opasnost fizičkog razvoja i opstanka, nerešeni konflikti, a takode i ozbiljan stres, ali i neki kulturalni uslovi kao: socijalni nemiri ili klasna mržnja. Psihički vampirizam postoji u raznim nivoima intenziteta. Često počne kao blagi impuls, onda progresivno raste da bi postao dominantna sila u životu psihičkog vampira.

Dugoročne posledice psihičkog vampirizma su izuzetno škodljive. Za vampire to uključuje pražnjenje unutrašnjih zaliha i, eventualno, potpunu blokadu procesa ličnog napretka. Za žrtvu to uključuje mnoštvo mentalnih i fizičkih simptoma. Napad psihičkog vampira može biti nameran ili spontan, pa iako su epizode psihičkog vampira često pokrenute namerno, one mogu biti i spontane, a u izvesnoj meri i nesvesne. Može izgledati čudno, ali psihološki vampirizam može postati sporazuman u nekim odnosima.

Osim potrebe za energijom, psihički vampiri mogu imati i druge motive. Muškarac, ili žena, koji eksploatiše ili uništava partnera zbog neke osvete, mogu se smatrati psihičkim vampirom. Korporacije koje bezobzirno zagadjuju okolinu zbog profita, mogu se smatrati predatorskim organizacijama. Profesor Joe H. Slate puno je radio na istraživanju metoda obrane od vampirskih napada, ali i na pomoći osobama s vampirskim sklonostima kako bi aktivirale i osnažile sopstveni energetski sastav i tako više ne bi imale potrebu za vampirskim ponašanjem.

Zbog prepoznavanja pojave vampirizma, korisno je citirati opis istog autora:

“ Za žrtvu su prvi znakovi napada psihičkog vampira gotovo uvek slabost i umor, a mogu nastupiti odjedanput ili postupno, zavisno od prirode napada. Ne iznenadjuje što žrtve ozbiljnog napada često opisuju svoje stanje kao: « potpuno ispijen», mentalno i fizički.

Medju drugim uobičajenim fizičkim reakcijama su: vrtoglavica, nepravilan rad srca, ošamućenost i ponekad mučnina. Žrtve često opisuju svoje reakcije slično onima kod gubitka krvi, morske bolesti, vrtoglavice. Iako simptomi jednog vampirskog napada često brzo prodju, oni imaju tendenciju dugotrajnosti u situacijama kada su kontakti s aktivnim vampirom uobičajeni. Osećaj iscrpljenosti zbog ponavljanih napada može uključivati ozbiljnu teskobu i depresiju. Uobičajeni simptomi uključuju: poremečaj spavanja, teškoće u koncentraciji, zaboravnost, razdražljivost, osećaj «biti na ivici» i gubitak interesa za dnevne aktivnosti ".

Ko vas najviše voli – vaša mama !

Moja mama je iz svog porodičnog nasledja donela vampirski energetski obrazac u kojem je ona bila aktivni vampir, i, kako sam već rekla, posebno talentovan i sposoban vampir. Opet moram reći da su to sile kojih su ljudi potpuno nesvesni .

Sve gore pomenute moje i tatine bolesti, a posebno tatina nervoza i kasnije depresija, bile su isključivi rezultat toga što je mama najpre tati, to naglašavam, a kad bi njega iscrpila, i meni, vampirski isisavala energiju.

Aktivni vampir se uvek psihički oseća bolje od svojih žrtava. Tako sam ja u detinjstvu i mladosti naginjala melanholiji, a tata depresiji. Mama je uvek bila «za akciju», puna poleta, puna ideja, koje je uvek i ostvarivala. Ona je bila veseljak i inicijator okupljanja svih članova naše velike porodice u našem malom stanu. Leti bi naveče celi pod bio prekriven dušecima i madracima gde su spavala deca maminih braće i sestara koji su dolazili k nama u grad na letovanje, iako su živeli na moru. Kod nas je uvek bilo neko dete iz siromašnijeg dela familije na školovanju.

Zašto puno rodbine, puno gostiju, puno prijatelja u našoj kući ? Zato jer vampirima uvek treba sveže energije i u tom nesvesnom procesu jako dobro znaju kad su nekoga iscrpili

i kad im treba sveži «materijal». To nije normalna razmena izmedu ljudi ili članova porodice kako bi neko sada možda pomislio. Normalna komunikacija izmedu ljudi na dobrobit svih uključenih izgleda sasvim drugačije. Ali, i vampir plaća svoju skupu cenu tog nesklada, kao što svedoče bolesti moje mame, koja je, zapravo, bila bolesnija od svih nas. Najpre se rvala s dobroćudnim izraslinama, tzv. cistama na jajnicima i materici, pa kada je sve to više puta operisala i najzad potpuno sve odstranjeno, dobila je tumor na dojci i završila s metastazama na kostima. Rak je tipična bolest viška energije i to neodgovarajuće energije. Vampir vrlo brzo postane zavisan o tudjoj energiji kao narkoman - stalno treba sve veće količine, čak ogromne količine energije, koje organizmu zapravo ni ne trebaju. Pa zašto ih onda vampir dovlači u svoj organizam kao narkoman koji treba sve veće doze, dok se jednog dana ne predozira?

Uloge vampira i žrtve u vampirskoj tragediji su nasledne (ali ne nužno nasledne, nego nasledne zbog nepoznavanja tog procesa) i aktiviraju se u nekom životnom trenutku. U početku nisu izražene, pa mladi ljudi znaju dugo lutati izmedu te dve uloge, igrajući malo jednu, malo drugu. Onda se stabilizuju, obično u onoj koju su nasledili od roditelja istog pola; sinovi od oca, kćeri od majke. Malo po malo ta uloga postaje sve izraženija i u nekom trenutku potpuno nezajažljiva kod onoga ko igra vampira. Zašto?

Zato, jer sa stalnim dotokom tudje energije, vampir dobija i sav pripadajući sadržaj energetskig fluida. Ljudska energija nije tek neka apstraktno bezbojna sila što pokreće naše fizičko telo. U ljudskoj energiji su sadržane i sve naše emocije, sve naše misli, naš karakter - ono što jedan čovek jeste. Fizičko je telo tek nosač onoga što mi jesmo kao ljudska svesna bića. U nekoj idealnoj situaciji čovek ima misli i emocije na onom nivou koliko je ljudski i moralno sazreo kroz život.

U idealnoj interakciji s drugim ljudima, dakle u ravnopravnom poštenom odnosu, svaki čovek preispituje svoje stavove, ideje, misli i emocije, tako da mu drugi ljudi pomažu da se koriguje i tako raste kao osoba razvija svoj karakter prema boljem. Šta se dogadja u vampirskom scenariju ? Vampir s otetom energijom doslovno pokupi sve tudje misli i osećaje, brige , emocije i razne vibracije. Od mnogo ljudi, od sve više ljudi. On se tada mora nositi ne samo s mislima i emocijama za koje je prirodno sazreo, nego i s tudjim zavistima, zlobama, pohlepama, zbrkama, tugama - sa svim i svačim. Prosečan čovek to ne može izdržati, jer je to užasna zbrka osećaja, i vampir nema druge nego mora živeti to što je nekontrolisano utrpao u sebe. Ako imate samo svoj strah, ili bes, znate od čega je i zbog čega je i vi ćete se truditi da to nekako savladate – jer su u ljudskoj civilizaciji uvek postojali društveni ili porodični mehanizmi koji su pojedincima u tome pomagali.

Vampir ne može savladati tu silu emocionalnog materijala, jer nije organski njegov, pa mu se kvari i karakter. Prvi uslov da ostanete i dalje nesvesni ovog procesa je laž. Zašto se vampir ne želi osvestiti ili spoznati svoje probleme? Jer to dovodi u pitanje jedini način snabdijevanja energijom koji on zna, a to je krada. Ko krade, taj mora i da laže. Osoba počne najprije lagati samu sebe, a onda i druge. Sebe uvek vidi u boljem svetlu, a drugi obično ne valjaju. Tako vampir postaje jako sklon kriticizmu bližnjih, osobito onih koje je energetski iscrpeo, pa mu više baš ne služe. Istovremeno sveže «klijente» koje može crpiti i koji se daju eksploatisati, idealizuje. Idealizacija je takodje vrsta samolaži.

Na fizičkom nivou oko nas takodje postoji višak energije, koja nečem mora imati svrhu čim je već tu iskrcana i zarobljena. Nema vampir gromobran pa da višak energije odvede u zemlju. Najtipičnija vampirska bolest je rak. Šta je rak? Nekontrolisani rast ćelija. Zašto bi ćelije nekog organa nekontrolirano rasle? Genetska predispozicija ? Moj odgovor je – ne ! Genetski materijal aktivira i oblikuje - energija. Ako je energija u količini i kvalitetu vaša i srazmerna vašem, recimo tako, prirodnom ličnom razvoju i potrebama , neće se aktivirati nikakav gen neke teške bolesti - raka, ako uopšte postoji. Ali ipak, jeste nešto nasledno, a to je: energetski obrazac koji je - harmonična ličnost, ili degenerisana - vampir ili žrtva.

Vampiri češce boluju od smrtonosnih bolesti, od bolesti viška energije, tako sam ih ja nazvala. Žrtve boluju od nekih svojih groznih bolesti, ali one najcešce nisu smrtonosne, iako ta podela, naime ko od čega oboleva, nema jasnu granicu, i to iz jednostavnog razloga: jedno vreme u životu smo žrtva, zatim postanemo mali, pa, možda, veliki vampir, ali još uvek prema nekim ljudima igramo ulogu žrtve. To je silna zbrka energija kojima zbunjujemo naše telo i psihu.

I da se vratim na moje videnje kako nastaje tumor - višak, ali ogroman višak energije, koji nije ravnomerno i skladno rasporedjen, podstiče ćelije na to da divlje nekontrolisano bujanje. (Kasnije sam otkrila da i vampirove žrtve, dakle osobe kojima po definiciji nedostaje energije, mogu oboleti od tumora. To je verovatno povezano s predznakom energije, tj. je li pozitivan ili negativan, ali o tome kasnije.) Kad govorim o neskladnom višku energije kod vampira, uzeću za suprotan primer poredjenje s vrhunskim sportistom (koji ne uzima nikakve hemijske stimulanse za forsiranje) - on sigurno ima puno više energije od normalnog čoveka. Ali to je bio organski rast energije koji se dogodio izmedu ostalog i zbog čovekove svesne oduke da postigne vrhunski rezultat i zbog disciplinovanog napora i psihičke upornosti.

Ta ogromna energija će biti ravnomerno rasporedjena na fizički, psihički i duhovni nivo te osobe, karakter će biti potpuno uskladjen, zbog čega tako postignuta velika energija neće proizvesti bolest. Nasuprot tome, energetski vampir je pokrao ogromnu količinu energije nesvesno ili svesno i ta energija nije pod njegovom kontrolom, nego divlja u telu i u psihi. Ima još jedan razlog zašto vampiru treba sve više energije. Vampir, kao i ostali prosečni ljudi, nastoji nekako držati pod kontrolom negativne emocije kao što su: strah, bes, zavist, ljubomora, oholost, osvetoljubivost i još puno drugih. Držati pod kontrolom samo jednu od ovih jako izraženih emocija, traži ogromnu količinu energije, neverovatnu količinu energije. A vampir svaki dan pokupi hrpe tudjih negativnih emocija i zato mu treba sve više energije da naprosto ne eksplodira od svih tih negativnih emocija, posebno od tudjih negativnih emocija, strahova i besa. Takav « otpad» sad u povratnom procesu potpomaže rast vlastitih vampirovih negativnih emocija, koje bi bez toga možda ostale samo zakržljali izdanak, kojeg nito ne bi ni primećivao. Dakle treba još energije.

Začarana negativna spirala propasti.

Ogromna energija koju, neuvijeno rečeno, vampir krade, završava kao i kradeni novac - spiska se na nepotrebni luksuz i često na nešto nemoralno. Kradljivac materijalnih stvari završi u zatvoru, ili unesreći na neki drugi način sebe i sve oko sebe. Kad ste čuli za sretnog lopova? Isto se dogadja energetskom kradljivcu. Rasipnost energetskog lopova ogleda se u tome što s ukradenom energijom nije pribavio samo ono što mu treba, a to je da nadoknadi manjak energije (jer s energijom to ne funkcioniše na apstraktan način kao u običnom sabiranju i oduzimanju ), nego je s ukradenom energijom, slikovito rečeno, rastrošno neko kupio pet sportskih automobila od kojih mu nijedan ne treba, skupo ih je održavati, a s jednim će se sigurno slupati i smrtno stradati. Jedini je problem što lopov zna da krade, a energetski lopov o tome nema pojma.

On se trudi živeti i raditi ljudski, pošteno i moralno. Trudi se dati sve najbolje svojoj deci, svojoj porodici - kao svaki normalan čovek. Da, sve to izgleda kao najneverovatniji i vrlo bolestan science fiction ili horror scenario, ali to je priča mog života i to su moji zaključci.

Priča još nije gotova, tek trebamo doći do velikog majstora svih vampira u mojoj porodici, do bake Irene. Ali pre toga da se vratim na strah s početka ovog poglavlja. Osnovni strah kojeg se ne možemo rešiti nastane u odnosu s roditeljem/ima vampirom. Kad osećate da iz vas nepovratno svaki dan ističe životna energija, a onim osećajima koje uobičajeno koristite u svojoj kulturi (dakle, ne intuicija, ili šesto čulo, jer je ono proterano u zaborav i proglašeno izmišljotinom) niste u stanju registrovati nikakvu opasnu situaciju, niti napadača, onda imate najveci od svih mogucih razloga za strah - to je apsolutna, a potpuno nevidljiva i nedokaziva pretnja vašem životu (posle vam kažu da ste skloni fobijama, tj. da se bezrazložno bojite - totalno kriva dijagnoza, jer kogod ima neku « fobiju» sasvim razložno se boji nekog velikog vampira u svojoj blizini). To je situacija energetskog vampirizma. I ne samo da ste u toj situaciji bili jedan put, bili ste svaki dan i bićete do kraja života ako ne spoznate ovu pojavu i ako je ne sprečite. Zato sam rekla na početku da smo mi bića straha i da živimo u civilizaciji straha. A prvi i najveći strah nam je skoro uvek usadila u dušu - mama, a zatim i tata.

Vole li majke decu?

One misle da ih vole. Zapravo, one strahuju za decu. Zato je direktan i neuvijeni odgovor na pitanje: »Vole li majke decu?» - « Ne, ne vole ih!». Tako su počela sva zla ovoga sveta. Da bi apsurd bio još veći, vampir je daleko više terorisan strahom nego njegova žrtva. Zato i jeste energetski agresivan i destruktivan. Na nivou psihologije je odavno poznato da je svaka agresija izraz straha. Isto vredi i za energetsku agresiju.


/ GEOMETRIJA BOŽANSKE ISKRE /


/Nastaviće se/Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP