Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 99671
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6610047
Ko je na sajtu?
Imamo 62 gosta na mreži

ŠTA AKO...


23.07.2011. /

Priredio za objavljivanje na srpskom : Slobodan Maričić

“Život je religija. Životna iskustva čoveka odražavaju u takvoj vrsti interakcije u kakvoj se on nalazi s Bogom. Oni koji “spavaju” kroz život su oni, koji nemaju nimalo vere u smislu svoje interakcije sa Svim Što Jeste.

Neki ljudi misle da ovaj svet postoji kako bi ga oni sputavali, ignorisali ili uništavali. Za takve pojedince svi svetovi će uskoro prestati da postoje. Oni će postati upravo ono što su i dali (uzeli) životu. Oni će postati jedan običan san iz ljudske “prošlosti”.

Ljudi koji obraćaju striktnu pažnju na objektivnu realnost sa svoje leve i desne strane, postaće realnost “Budućnosti.”

Poruka Kasiopejaca 28.09. 2002.god. (Cassiopaeans Message, 09-28-02)

Šta ako… …na ovoj našoj planeti ljudska bića u jednom ili drugom obliku žive već milione godina, po vremenskim merilima karakterističnim samo za 3-ći denzitet i u ciklusima od po ~ 300.000 g. nakon čijeg završetka postoji mogućnost da se jedan “deo” planete, kao i ljudskih bića koja borave na njoj preseli u 4-ti denzitet, odnosno sasvim drugu i višu ravan postojanja, dok se drugi deo “vraća na praistorijsku Zemlju” i počinje iz početka, a neki možda idu i “nadole” prema životinjskom i biljnom carstvu i primarnoj materiji, odnosno, drugom i prvom denzitetu?

Šta ako…u Svemu Što Jeste, postoji 7 ravni / oblasti / nivoa postojanja (denziteti) i u svakom od njih obitavaju oni čija je svest razvijena u stepenu koji odgovara tom denzitetu, tj. šta ako je stanje / razvojni stepen nečije svesti ono što mu određuje u kom denzitetu će da živi, odnosno odredjuje kvalitet njegovog života?

Šta ako…smo mi manifestacija “primarnog Kreatora”, koji se na neki način po svojoj prirodi u svemu ovome neutralno ponaša, pa čak i prema onima koji pokušavaju da se predstavljaju u njegovo ime , kako bi kontrolisali druge i držali ih ponizne i poslušne? Recimo da se on samo podelio na svoje "sastavne delove", što smo trenutno mi i sve ostalo u kosmosu, te tako ne može ni da predstavlja neki odvojeni entitet koji “gleda” sa strane šta se dešava i sudi ?

Šta ako……se ta primarna svest / energija / kreator samo podelila na bezbroj manjih "komponenti" u trenutku “velikog praska” (big-bang) i da je svaki njen delić ravnopravno dobio sve elemente i potencijale celine, te je na njemu samom kako će da iskoristi materijal koji je dobio, odnosno, ima na raspolaganju za svoju egzistenciju u Svemu Što Jeste?

Šta ako……u svemu tome postoje dva glavna polariteta koje elementi svesti mogu da imaju, kao i treći koji bi se možda mogao nazvati slobodnom voljom, a prva dva bi bile frekvencije Orjentacije samo prema sebi (OPS) odnosno energija koja teži konstikciji (destruktivna energija) i Orjentacije prema drugima (OPD), odnosno energija koja teži ekspanziji (kreativna energija) ?

Šta ako……smo svi mi “nekada davno” krenuli od primarne materije, 1-vog denziteta, pa nakon nekog “vremena” provedenog u tom stanju uspeli da proširimo svoju svest do nivoa koji nam je omogućio da pređemo na idući “sprat”, odnosno u biljno i životinjsko carstvo 2-gog denziteta?

Šta ako……sva stvorenja 2 denziteta imaju jednu tzv. grupnu dušu, ali individualnu svest (mada ne postoji ništa što je 100% individualno), te usled njenog razvoja odnosno daljim širenjem svesti jedinki koje tamo obitavaju, neke od njih kad dostignu “kritičnu masu” i prelaze na idući sprat tj. 3-ći denzitet, u obliku ljudskog bića koje u tom stepenu svog razvoja ima individualnu svest, ali ne i individualnu dušu.

Šta ako……daljim prirodnim tokom događaja ta ljudska bića, antropoidi ili pre-adamični ljudi (“sinovi božji?”) stiču individualnu dušu i u jednom momentu, kada dostignu određeni stepen razvoja svoje “individualne” svesti i priliku da uz njenu, kao i pomoć svoje individualne duše, naprave tranziciju na 4 nivo - denzitet.

Šta ako……ljudska bića koja su stekla individualnu dušu, posle smrti svog fizičkog tela idu u 5-ti denzitet, gde imaju priliku da se malo odmore, sagledaju šta su do tada naučili, šta još treba da nauče, te se onda opet inkarniraju (većinom) nazad na 3-ći denzitet , prethodno se slažući sa svojim “budućim” životom, jer su u stanju da ga odatle manje više bolje sagledaju, pre nego što ga fizički prožive? (Promena naših tela bi tu bila nešto slično kao kad menjamo odela, - a znamo da niko ne bi želio da nosi celi svoj život jedno te isto odelo).

Šta ako…… u svemu tome postoji i par zakona kojima Sve Što Jeste pokušava da održi svoju ravnotežu, među kojima i tzv. zakon Karme, koji moramo imati u vidu pre sledeće inkarnacije, jer u idućem životu treba da izbalansiramo sve negativno što smo učinili u prethodnim životima? (Univezum prirodno teži – ravnoteži).

Šta ako……tu imamo jedan problem u vezi toga što nakon rođenja na neki način zaboravimo šta smo do tada u ranijim inkarnacijama proživeli, kao i koje lekcije treba da naučimo, te iz tog i nekih drugih razloga imamo tendenciju da proživimo svoj život "u nesvesti"? Mudrost koju smo stekli u prošlim životima ne stoji nam (našoj ličnosti) na raspolaganju, mada ih je naša duša svesna, ali naša ličnost nije svesna nje, čak je skoro izgubila svaki kontakt s njom.

Šta ako……naša ličnost / personalitet u životu na 3 nivou ( u kome se sad nalazi praktično cela ljudska rasa na zemlji) i naše suštinsko biće – nisu jedno te isto. Možda zbog toga što je ono prvo “programirano” da ne priznaje ono drugo, mada je ono drugo uvek prisutno?

Šta ako……je vreme kakvog ga mi znamo, samo jedna kategorija karakteristična samo za ovaj naš 3-ći denzitet, a kao takvo ne postoji na drugim ravnima postojanja?

Šta ako……su prva 3 denziteta po svojoj suštini OPS tipa (Orjentacija Prema Sebi) a kod prelaska u 4-ti denzitet, oni sa individualnom dušom, na osnovu svih svojih iskustava imaju priliku da promene i polaritet svoje individualne duše i svrstaju se (svojom slobodnom voljom) na OPD stranu (Orjentacija Prema Drugima ), pa tako bića koja nastanjuju denzitete od 4 – 6-tog mogu (generalno) imati jedan od ta dva polariteta.?

Šta ako……se entiteti OPS tipa iz 4-tog denziteta / ”sprata” hrane onima koji obitavaju na trećem “spratu”, isto kao što se oni s trećeg “sprata” hrane onima s drugog, itd..? ( Kosmički vanzemaljski putnici koji obitavaju iznad 4- denziteta hrane se ljudskom energijom, kao što se ljudi sa 3-čeg denziteta hrane životinjama koje žive na nivou svesti 2-og denziteta )

Šta ako……je jedna vrsta takvih entiteta iz viših denziteta ( reptoidi / lizard stvorenja / drahomonidi) zaposela ovaj naš sektor vremena / prostora u onome što bi mi nazivali prošlost, te preuzela totalnu kontrolu nad ovim našim realitetom u cilju obezbeđenja svoje ishrane?

Šta ako……smo mi (odnosno ~ 50% ljudskih bića koja trenutno žive na ovoj planeti) u jednom momentu već bili dostigli 4-ti nivo (“Raj” ili “Eden”) i proveli tamo određeno “vreme”, pa se iz određenog “razloga” vratili nazad na treći nivo? (“Sinovi čovečiji”?)

Šta ako……smo (su) tamo (tu) zatekli one antropoide (odnosno, drugih ~50% bića koja trenutno žive na ovoj planeti), koji su u tom “vremenu” dostigli svoj stepen prirodnog razvoja koji im još uvek nije obezbedio individualnu dušu, ali im je obezbeđivao priliku za to”? (“Sinovi božji”)

Šta ako……se reptoidi (kad su u 4D), u stvari, hrane samo jednom vrstom emocionalne energije, koju im mogu da obezbede samo oni od nas, koji imaju individualnu dušu?

Šta ako….. reptoidi veoma sofisticiranim metodama redovno otimaju mnoge od nas koji imaju individualnu dušu, te ih koriste za raznorazne eksperimente a između ostalog, i njihova tela kao hranu, kad borave u 3-ćem denzitetu?

Šta ako……oni upadom u ovaj naš sistem vremena / prostora zaustavljaju antropoidnog čoveka u njegovom prirodnom razvoju, te ga počinju koristiti kao jedan od glavnih alata za isisavanje energije iz ljudskih bića sa individualnom dušom i njeno prosljeđivanje u 4D? (antropoidi nisu svesni te njihove funkcije)

Šta ako……su oni prethodno tela koja su koristili oni s individualnom dušom, odnosno, njihovu DNA “skratili” (određenim sofisticiranim tehnikama) sa 12 na samo 2 lanca?

Šta ako……smo se u međuvremenu, što iz razloga našeg programiranja što iz ignorantnosti koja je je možda takođe jedan od elemenata tog programa ili nekih drugih razloga, toliko “izmešali” s antropoidima da smo postali po razmišljanju i ponašanju sličniji njima, nego oni nama, te se na kraju krajeva više ne može ni znati ko je ko?

Šta ako……je sada trenutna razlika između antropoida i duhovnog ljudskog bića samo u potencijalu tj. ljudsko biće s individualnom dušom –“adamični čovek”- može se (teoretski) probuditi, i izbeći iz zamke / kaveza, dok antropod ne može.

Šta ako……adamičnom čoveku sada preti opasnost da zbog svoje “nesvesti” izgubi svoju individualnu dušu za koju se već jednom uspeo izboriti, te tako "zauzme pravac" nazad prema donjim “spratovima”, ili šta ako će on zbog lošeg “učenja”, odnosno, neadekvatnog korišćenja svog vlastitog uma, morati da ponovi “3-ći razred (što traje 300.000 godina)?

Šta ako……su reptoidi istovremeno ovde već odavno instituisali 3D entitete sa jakim OPS nabojem (Iluminati familije), postavljanem članova ovih familija na sva ključna mesta sistema na ovoj planeti?

Šta ako……se ti entiteti odlikuju većom količinom reptilskih gena koja obezbeđuje da frekvencija njihovih tela odgovara takvim tipovima individualnih OPS duša, te da ovi u njihovo ime kreiraju takav sistem života na ovoj planeti u kome će se stalno obezbeđivati za njih (reptoide) dovoljna količina negativne emocionalne energije (straha) – hrane? To što je u zadnjih 100 godina u ovim njihovim sistemima, njihovim manipulacijama ratova i obezbeđivanjem uslova za raznorazne katastrofe život izgubilo dve milijarde naših pripadnika, samo je jedan od efekata te njihove kontrole.

Šta ako……članovi tih familija danas poseduju sve najvažnije svetske medije, najvaće banke, glavne izvore energije i rudna bogatstva, obrazovni sistem, globalnu farmaceutsku industriju, vojsku i sve važnije pozicije u većini država na ovoj planeti ?

Šta ako……oni po sistemu piramide upravljaju svim događanjima na ovoj planeti na način da oni koji su ugrađeni u tu piramidu, a pogotovo oni na samom njenom dnu, pojma nemaju šta se u stvari događa oko njih?

Šta ako……se cela “zavera” sastoji u tome što je “uspavani” adamični čovek hrana entitetima sa gornjeg nivoa sa planom da se on nikada ne “probudi”, jer ako bi on postao svestan i prešao na neki od gornjih nivoa, naše “komšije” OPS polariteta bi ostale bez hrane, te bi se tako njihov opstanak doveo u pitanje . Oni se iz nekih određenih razloga ne mogu hraniti antropoidima. S obzirom da bi cela situacija u vezi s tim bila od krucijalne važnosti za ove entitete, oni bi naravno dali sve od sebe da održe svoje "ovce" programiranima što je moguće duže i po bilo koju cenu.

Šta ako……se uz sve to, skorašnjim dolaskom “velikog talasa”, opet približava kraj jednog od ciklusa koji traju 300.000 godina, a time i šansa za adamičnog čoveka da u momentu prelaza denziteta, pređe na gornji nivo i tako stekne priliku da izbegne dalju kontrolu od reptoida?

Šta ako……je od krucijalne važnosti za reptoide, da sto više ljudi upravo sada u ovim momentima “spava” kako ne bi mogli primetiti promenu (jer da bi ljudi primetili “otvorena vrata kaveza” treba biti “budan”)?

Šta ako……je u njihovom denzitetu “vreme” selektivno, te oni mogu manipulisati nama i na taj način što se mogu ubacivati u našu “prošlost”, brisati sve dokumente, dokaze i izvore iz kojih bi mi mogli saznati istinu. Istovremeno oni nam mogu ostavljati veoma sofisticirane lažne “svete knjige” i inspirisati raznorazne religije i sekte, kao glavni nosilac programa za zatvaranje / vezanje naše svesti (religija – re ligare – ligare = vezati) , čime se izazivaju podele među nama iz kojih se rađaju sukobi - ratovi , pa tako i stvara naša negativna emocionalna energija (strah, mržnja,bol, patnja) - tj. njihova hrana.

Šta ako……oni vide iz denziteta u kome se nalaze, našu sadašnjost, prošlost i najverovatniju verziju budućnosti (koja ne može da bude 100% fiksna), te stalnom interferencijom i zahvatima na pojedinim tačkama scenarija, pokušavaju da naprave krajnji ishod najoptimalnijim za njih same. (To bi bilo analogno snimanju jedne sekvence odnosno kadra filma, onoliko puta koliko je potrebno, sve dok se režiser ne zadovolji njegovim krajnjim ishodom).

Šta ako….situaciju komplikuje i to što ovaj naš sunčev sistem posećuje jedan klaster kometa svakih 3600 godina, koji je rezultat prolaska svakih 27 miliona godina jedne zvijezde (Brown Dwarf / Nemesis / Vulcan ?) koja sa našim suncem čini binarni sistem, kroz Ortov i Kuiperov pojas asteroida, te ih odatle izbija kao čunjeve, i što se retko kada dogodi da nekoliko njih pri tome ne udari i u našu planetu te tako izazove manju ili veću kataklizmu?

Šta ako……je i taj vremenski period interesantan za određena OPS stvorenja (jedan od razloga – oslobađa se ogromna količina emocionalne energije nesvesnih i očajnih ljudskih bića adamičnog tipa)?

Šta ako……oni koji se na vreme probude, mogu da izbegnu i ovu “neugodnost”, jer eventualnim prelaskom na 4/ti nivo izlaze iz realiteta kojeg ove komete narušavaju?

Šta ako……je to vreme za sledeću pojavu ovih kometa veoma, veoma blizu?

Šta ako……je jedino što bi moglo da bude od suštinske važnosti za adamičnog čoveka, to je da preduzme sve što je u njegovoj moći, da se odupre kontroli svog uma, probudi se i preuzme “kormilo svog broda” ?

Šta ako……su to “vrata” kroz koja čovek samo sam može da prođe tj. ni uz čiju pomoć ili u “naručju” bilo kakvog spasitelja?

Šta ako……je pravo vreme za “buđenje” bilo juče, a danas je poslednji čas?

Šta ako……si Ti danas saznao/la ovako nešto? Šta ćeš učiniti ? Da li ćeš ovu informaciju ignorisati ili ćeš je sam ili sa nekim pokušati da proveriš? Takođe, samo verovanje u nju, bez razumevanja njene suštine i "rada" na samom sebi, teško da može pomoći ukoliko se ne suprotstavimo i ne probudimo iz matrixa.

Da li ćeš reći to i drugima i pokušati im objasniti suštinu , s obzirom da je među njima 50% onih koji to ne mogu sami razumeti, i ~ 49% onih koji samo potencijalno mogu, ali su već toliko programirani, da su šanse za to veoma male?

Ali ako su i male - one još uvek i za njih postoje.

Šta ćeš učiniti sutra ?


/ Galaksija /Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP