Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 148618
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 7234905
Ko je na sajtu?
Imamo 101 gosta na mreži

DONOSIOCI NOVOG SVITANJA II.


28.07.2011.  / Akademediasrbija

Učenje o Plejadancima
Originalni naslov : Bringers of the Dawn
Teaching from the Pleiadians
Autor: Barbara Marciniak
Prevod: Tina, Boris, Sophia, Crystal Dream i Bubastra
Izvor : Galaksija.com
Priredio na srpskom : Slobodan Maričić

 

Ova knjiga je napisana iz više stotina sati čanelinga Barbare Marciniak sa grupom spiritualnih bića iz sazveždja Plejade, koji su stupili sa nama u vezu kako bi nas informisali i pripremili za novi stepen evolucije ljudske rase. Ako ste otvorenog uma i niste fiksirani na ovaj sistem verovanja funkcionisanja ljudskog društva, dobićete odgovore na mnoga pitanja koja često postavljate sebi i razloge za novi život.

KO SU VAŠI BOGOVI ?

Ima jako mnogo pogrešnih predstava o božanstvenosti. Svemir je prepun inteligentnih bića, koja su se razvila tokom nepojmljivog vremena, i koja su razvila sve moguće sposobnosti da bi zadovoljila svoju potrebu da izraze sebe na kreativan način, jer najvažnije u postojanju nekog bića i njegovoj svesnosti je kreativnost i stvaralaštvo. Kreativnost se izražava kroz mnoge različite oblike.

Pre mnogo eona, planeta Zemlja je bila samo zamisao u umu veličanstvenih bića, koja su sebi postavili zadatak da kreiraju nove oblike postojanja. Mnogi od tih bića su učestvovali u stvaranju ovog svemira i vi ste ih označili sa “Bog”.

To su zapravo bila vanzemaljska bica “Nosioci svetlosti” , jako udaljeni od Prastvaratelja. Mi retko koristimo pojam Bog sa velikim B. Kad i koristimo, onda time mislimo na biće koje mi poznajemo kao “Prastvaratelj”. Prastvaratelj je u svojoj osobnoj imploziji (implozija je suprotnost od eksplozije, op. prev.) kroz ljubav obdario sve stvari sa svesnošću. Sve stvari su ustvari sam Prastvaratelj na Prastvarateljevom putu.

Sebe mi vidimo kao produžetak Prastvaratelja, uvek u skupljanju informacija, doživljavaju avantura i radu da napravimo naše postojanje interesantnije, jer time “hranimo” Prastvaratelja. Kad mi “hranimo” Prastvaratelja, mi ga darujemo sa još većom energijom, koju on onda daje novim kreacijama.

Mi nismo nikad došli u blizinu Prastvaratelja. Čak i oni najnapredniji od nas, sa najvišom svetlosnom vibracijom, nemaju spiritualni kapacitet da izdrže u blizini Prastvaratelja. Mi još nismo dovoljno spremni da izdržimo intenzitet njegovog kosmičkog zračenja. Naša je želja da se u jednoj tački naše evolucije približimo Prastvaratelju i da se stopimo s njim, na neko vreme. Mi znamo da je to moguće i stoga težimo tome.

Da bi se došlo u blizinu Prastvaratelja, mora se imati visoko razvijena svesnost i sposobnost prihvatanja nebrojenih informacija. Mnogi ljudi na Zemlji su osećali da su se oni stopili s Bogom. Moguće je da su se oni stopili sa delom Prastvaratelja, koji je najviše odgovarao njihovim vibracijama u to vreme. Totalna vibracija Prastvaratelja bi medjutim uništila svako fizičko telo u istom trenu, jer ono ne može prihvatiti tu nezamislivo veliku količinu informacija koje izmedju ostalog emituje Prastvaratelj. Dakle, oni koje vi smatrate Bogovima, su samo jedan mali deo Prastvaratelja.

Čak i Prastvaratelj je jedan mali deo od nećeg većeg. Prastvaratelj je svestan da je i on sam „dete“ jedne druge kosmičke kreacije i da je u konstantnom procesu samootkrivanja i osvešćivanja. Setite se, svesnost je u svim stvarima i svesnost nije nikada izmišljena , ona jednostavno postoji, oduvek i zauvek.

Svesnost je Znanje i vaše Znanje je vaša veza sa Prastvarateljem. Kada verujete u to što Znate, vi aktivirate Boga u sebi.

Sada na Zemlji raste svest o tome koliko je ovaj svet zapravo velik i ko je ko u ovoj globalnoj igri, ne samo na planeti, nego i u svemiru.

Kao što vi imate hijerarhije na Zemlji, kojih možda jeste, a možda niste svesni, tako postoje hijerarhije i u svemiru. Vi možete obradjivati svoju zemlju, raditi u kompanijama, plaćati poreze, odlučiti da ne idete na izbore ili ignorisati vašu birokratiju. Na jedan sličan način Zemlja, ignoriše svemirske birokratske strukture.

Za vas je važno da shvatite, da takve birokratske strukture postoje i da one imaju drugačiji doživljaj prostora i vremena nego vi. Drugi opet ne žive u strukturi vremena kakva je vama poznata. Ono što vi zovete jedna godina, može biti nekima drugima kao jedan dan. Ako ovo zaista počnete shvatati, moći ćete razumeti i zašto vam se čini da je ova planeta ostala prepuštena sama sebi zadnjih par hiljada godina. Ali sada, se ponovo stvari počinju zahuhtavati i vi ćete biti suočeni sa ogromnim količinama novog znanja koji ce ući u vaše svakodnevne obrasce životna i ponašanja i u sistem vaših uverenja. Doći će do jednog velikog civilizacijskog šoka i velikog kulturološkog iznenadjenja.

Vi ste na zemlji sa izvesnom svrhom. Bogovi - Stvaratelji koji su izmenili ljudsku rasu se vraćaju. Neki od njih su već ovde. Ova planeta je bila posećivana hiljadama godina i mnoge forme ljudske vrste su bile “posejane” kroz razne njihove eksperimente i bilo je mnogo značajnih faktora koji su uticali na pravac Zemljine istorije . Na ovoj planeti je bilo civilizacija koje su postojale milionima godina, da bi negde otišle bez traga. Na svaku od tih civilizacija, sve do jedne su uticala bića, koja vi nazivate Bog.

I na vašu istoriju su uticala mnoga bića svetlosti, koja ste vi kroz istoriju nazivali Bog. U Bibliji , mnoga od ovih bića su bila kombinovana da prezentiraju jedno biće, ali oni ipak nisu bili jedno biće , nego kombinacija vrlo moćnih, vanzemaljskih energija u obliku svetlosnih bića. Oni su u stvari iz našeg ugla gledanja i poimanja, moćne energije koje su izazivale kod vas strahopoštovanje i zato je vrlo lako razumeti, zašto su od vaših predaka i vas bili glorifikovani i obožavani.

Ne Zemlji ne postoji prava literatura ni izvori da vam opišu pravu suštinu ovih bića. Svi ti „Bogovi“ su došli da bi učili i razvijali se, radili na sopstvenom razvoju, radeći sa kreativnosti, svesnosti i energijom. Neki od njih su bili vrlo uspešni i savladali su njihove zadatke u potpunosti , ali neki su napravili katastrofalne greške.

Ko su ti Bogovi iz prastarog vremena ?

To su bila bića koja su mogla stvarati i premeštati realnosti i zapovedati Duhovima Prirode da se potčinjavaju njihovoj volji. Ljudi su tradicionalno zvali ta bića koja su mogla raditi stvari koje oni sami nisu mogli: Bog.

Ta bića su poznata u svim vašim starim i prastarim kulturama i o njima se prenose opisi kao o krilatim stvorenjima ili kuglama svetlosti. Svet je pun znakova, tragova, artefakata o tome ko su ti Bogovi bili. Bilo kako bilo, oni koji su želeli manipulisati sa ljudima su izmislili njihove priče, da kreiraju obrasce koji će vas kontrolisati. Vama je rečeno da su ta bića stvarno Bogovi i da ih morate obožavati, njima se diviti i biti poslušni. Upravo ovaj obrazac verovanja je sada pred velikom promenom. Istina će izaći na videlo, istina koja će kompletno promeniti način na koji vi vidite vaš svet.

Bogovi stvaratelji koji i danas vladaju ovim svetom imaju sposobnost da se transformišu fizički u ovoj dimenziji, ali oni većinu vremena egzistiraju u drugim dimenzijama. Oni drže Zemlju na jednoj izvesnoj odredjenoj vibracijskoj frekvenciji kako bi kreirali kod ljudi emocionalne traume  i tako se istim hrane. Ima medju njima bića koji poštuju život pre svega, ali ima i takvih koji ne poštuju život ni najmanje i ne shvataju njihovu povezanost s njim.

Za vas je teško da shvatite taj princip, jer vi se hranite sa različitom hranom.

Hrana za neka bića je Svesnost. Sva hrana sadrži na nekoj tački svog razvoja svesnost, bilo da je pržite, kuvate ili berete iz vrta – vi je varite da bi se prehranili.

Ako vas neko kontroliše i usmerava da manifestujete ludilo i uništavanje, vi stvarate vibracijcku frekvenciju koja na taj način održava ova druga bića koja se time hrane.

Ima i takvih koji se hrane vibracijama ljubavi i ta grupa želi da vrati protok ljubavi i harmonije na ovoj planeti. Oni žele preobratiti ovaj deo svemira na frekvenciju ljubavi, tako da se odavde dobije mogućnost „izaći“ napolje u kosmos i osnivati druge nove svetove.

Vi – ljudska civilizacija začeta pre mnogo eona na ovoj planeti predstavljate „Odmetničku grupu svetla“ i vi ste se zarekli da ćete doći natrag na zemlju. Vi ste sada na zadatku i dolazite u ova fizička tela, preuzimate ih i nameravate, da snagom svog spiritualnog identiteta promenite svoje fizičko telo.

Vi ste svi izabrali vrlo brižno genetske linije u kojima ste rodjeni, da bi imali najbolji mogući početak vaše misije. Svako od vas je izabrao da se rodi u porodici u kojoj su nekada davno kao članovi „Porodice svetla“ bili zastupljeni.

Davno, kad su ljudi živeli na njihovoj prvoj teritoriju – na Zemlji i kada su mogli razumeti mnoge realitete, imali su mogućnosti da budu multidimenzionalni, da budu totalno jednaki Bogovima ( kako ih vi smatrate). Upravo ovaj identitet vi sada ponovo budite u sebi.

Medjutim, drugi Bogovi su preuzeli sada ovu teritoriju - planetu. Baš kao što kompanije preuzimaju druge kompanije, jer je njihov fond odlično popunjen, tako su i ovi drugi Bogovi osvojili Zemlju – jer su njeni fondovi odlično popunjeni. Da bi vas tada ( one koji ostali na zemlji) uverili da su oni Bogovi, oni su vas genetski „prekrojili“.

Tada se originalna „Porodica Svetla“ raspršila po svemiru i došli su Bogovi Tame, koji su da ljudi žive u neznanju i ignoranciji.

Vaša tela nose sećanja na drevno znanje koje su vam ovi Bogovi oduzeli, kao i čežnju i potrebu da povratite ponovo to znanje. Bogovi koji su vam to uradili su snažne svemirske kreature. Oni mogu proizvesti mnogo vrsta manipulacija i manipulirati stvarnost na razne načine. Ljudi, u neznanju su počeli zvati ove kreature Bog, i to sa velikim B.

Bog sa velikim B, medjutim nije nikada posetio ovu planetu kao jedno biće. Bog sa velikim B je u svim stvarima. Vi ste u vašem razvitku imali posla sa bogovima sa malim b, kreaturama koje su želele biti obožavane i da vas zbune i koji su se borili za kontrolišu Zemlju jer su je smatrali svojim vlasništvom tu negde na rubu ove galaksije u svemiru koji je inače slobodne volje.

Pre te invazije, vi ljudi ste imali neverovatne sposobnosti. Originalnom bio-genetskom čoveku je bila data neverovatna količina informacija, bio je interdimenzionalan i mogao je raditi mnoge stvari. Kada su ti loši Bogovi kreatori osvojili Zemlju, smatrali su da ljudska vrsta previše zna. Ljudska vrsta je tada imala sposobnosti, koji su bile skoro iste kao u onih koji su vam se predstavljali kao Bogovi.

Tada je usledila biogenetička manipulacija sa vama i desila su se mnoga razaranja. Experimentalne verzije ljudske vrste su donete na planetu sa promenjenom DNA - gde je ta originalna genetička banka podataka u ćelijama bila raspršena , ali ne i uništena. Na početku, vaša DNA je bila celovita. Bila je kao prekrasna „Biblioteka“ gde su informacija bile katalogizirane i uredjene – sistematski referencirane i vi ste mogli naći bilo što, što ste tražili za čas . Kad se desila ta biogenetička promena, informacije u vama su se isključile iz tog reda i rasporeda u kojem su pre bile. To je bilo kao da je neko bacio katalog sa ključnim rečima i još izbacio sve knjige iz polica i bacio ih pomešane na jednu gomilu. Tako je tada vaša DNA od ovih osvajača postala razbijena i raspršena.

Mi vam pričamo ovo sada, ali ne vašem logičkom umu, mi pričamo vašim sećanjima, tako da se vi možete setiti da ste učestvovali u ovome. Na ovaj način, vi ćete se početi sećati šta se dogodilo i ko ste vi zapravo u ovom celom procesu.

Čitava genetska informacija je tada bila razbacana, nije imala više nikakav red, ali je ostavljena unutar vaših ćelija. Jedina stvar koja vam je ostavljena da bi funkcionisali je bila dupla spirala od postojećih 12. Mnoge od banki podataka u sklopu te duple spirale su bile zatvorene, tako da ste vi tada nastavili da funkcionišete sa vrlo malo informacija. Bili jako lako podložni manipulaciji i kontroli na nivou aspekata svesnosti od onih koji su sebe predstavljali kao Bog sa velikim B.

Oni su uzeli već postojeću vrstu, koja je stvarno bila veličanstvena i kompletna vrsta bića i prekrojili su je za svoje potrebe, u svoju korist. Prekinuli su informacione frekvencije unutar ljudskih bića, promenili DNA i dali vam samo duplu spiralu, tako da su vas bez ostalih mogli držati u neznanju i ignoranciji. Vaša prijemna visoka kosmička frekvencija je jednostvano isključena, tako da više niste mogli birati „stanice“ na skali vašeg vlastitiog „kosmo-radio-prijemnika“.

Ovi navodni vaši Bogovi Stvaratelji promenili DNA u ljudskom telu koja kontroliše inteligenciju, duhovnu nadgradnju i razvoj , kod. Ako kod nema mesto na kojem će funkcionisati , osoba se ne može manifestovati u postojanju, ne može se izraziti. Ako ste zaključani u malom, uskom prostoru i ako vam nikad nije dat veći prostor da rastete, vi nikad ne možete izraziti sebe. Zadnjih nekoliko desetina hiljada godina je vaš kod bio prisiljen da funkcioniše u vrlo ograničenoj DNA.

Jedan od najuzbudljivijih aspekata postojanja i življenja na Zemlji sada je reorganizovanje i prekrojavanje vaše DNA. Kosmički zraci posebnog opsega dolaze na vašu planetu, jer je ta promena sada inicirana, promena se emituje i šalje skroz do vašeg tela gde dolazi do odredjenog reorganizovanja.

Nekada „razbacane informacije“ u vama koje u sebi nose sećanje i svesnost o nekad „ Živoj Biblioteci“ sada se polako slažu u red.

DNA evoluira. Nove spirale ili lanci se formiraju – tanka svetlosno kodirana vlakna se počinju skupljati u svežnjeve. Razbacane informacije se sada ujedinjuju u vašem telu – kroz kosmičku elektromagnetsku energiju Pra-Stvaratelja. Mi smo tu da posmatramo taj proces u vama, i da sami evoluiramo.

Za vreme ovog reorganizovanja odnosno kod skupljanja kodiranig vlakana u svežnjeve – u vama će se razvijati jedan napredniji nervni sistem koji će dozvoliti da sve više i više informacija primate u vašu svest. Vi ćete tako aktivirate i probuditi mnoge moždane ćelije , koje su do sada bile “uspavane” odnosno neaktivne i osim toga ćete početi kompletno koristiti svoje fizičko telo, za razliku od sadašnjeg stanja – u kojem koristili samo mali postotak.

Ova promena, ova svesnost utiče sada na svako mesto na Zemlji. Oni od vas koji su “Čuvari Svetlosti” i koji žele da kompletno promene sadašnju realnost i donesu druge mogućnosti sada uspostavljaju odgovarajuću frekvenciju. Ako nije uspostavljena i “uzemljena” , može kreirati haos.

Ako se radi o kreativnom haosu i on se ispravno iskoristi, on donosi jedno stanje reorganizovanosti. Vreme sada kolabira i energija koja pristiže postaje sve veća i veća. Vi ste ovde da prvi počnete koristiti tu energiju i vi ćete biti putokazi za svesnost – dok uvlačite tu energiju u vaša tela – ti putokazi će pomagati drugima da ne moraju prolaziti kroz ono što ste vi prolazili.

Mnogi ljudi će odjednom početi osećati ovu energiju bez ikakve pripreme za to. Vi svi privlačite” svetlo – koje je informacija i neki novi podatak na planetu i dok to radite – vi stvarate nove putokaze i nove pravce za svesnost koja istražuje bez da vi to i tražite .

Novi smerovi svesnosti stvaraju nove realnosti, nove mogućnosti i nove načine života i postojanja. Zato je kolaps vašeg društva u ovom obliku neizbežan: jer u sebi nema svetla, jer u sebi nema multidimenzionalnih mogućnosti, drži vas u ograničenosti i vama je jednostavno dosta svih ograničenja koja su vam nametnuta.

Ostali Bogovi stvaratelji su svemirska bića koja imaju svoj vlastiti dom u svemiru. Oni takodje evoluiraju. Ima i medju njima onih koji bi vaše “ Bogove” hteli izbaciti iz “ Kluba Bogova Svaratelja”, jer oni nemaju poštovanja pred životom kojeg su stvorili. Pre nego što su Invaderi osvojili Zemlju, a to je bilo pre 300. 000 godina, mnogi od “Originalnih kosmičkih planera” su radili ovde na zemlji, da bi “uzemljili” ključne informacije i stvorili ovaj gigantski informacini centar, koji je trebao biti korišćen da poveže mnoge galaktične sisteme. Medjutim onda se desio taj veliki rat na vašoj planeti izmedju Bogova Stvaratelja. Invaderi su pobedili i od tada se u raznim starim i prastarim manuskriptima mogu čitati njihove priče ali su oni došli ovamo, jer su hteli pokoriti Zemlju iz mnogo različitih sopstvenih egoističnih razloga.

U svemiru Prastvaratelja su sve stvari dozvoljene. A zato što su sve stvari dozvoljene, mogu se naučiti mnoge lekcije. Neki od ovih vaših Bogova Stvaratelja su se ženili / venčavali sa ljudima i stopili njihove linije, kao što su se razne evropske vladarske i kraljevske porodice venčavale i ujedinjavale njihova kraljevstva. Bogovi stvaratelji su mešali jednu liniju sa drugom, da bi videli šta mogu stvoriti. Setite se da su oni poznavali vašu genetiku i podatke koje su sve stvari bile moguće manifestacijom i ispravnim korišćenjem životne snage i razumevanjem kako se životna snaga ispoljava. Vi ne možete u ovom momentu uopće shvatiti , kakav je gigantski projekt to bio.

Ko su ta bića koja su došla na zemlju i uništila orignalni plan Bogova za ovu planetu ? Ko su ta bića koje mi ponekad zovemo ”Mračne snage” (Dark Powers) Ne može se baš reći za njih da su samo loši. Jednostavno morate razumeti, da su oni neinformisani i da stvaraju sisteme koji su takodje neinformisani , jer veruju da je to jedini način na koji mogu funkcionisati . Jednom su se borili sa ostalima i time odsekli sami sebe od znanja, tako da se sada očajno drže postojećih znanja i života koji su ovde stvorili. A to je život baziran na strahu, život koji ne poštuje drugi život, život koji iskorišćuje drugi život.

Ko su ta bića ? Oni su Reptili !

Bolje rečeno, ova bića su delom ljudi, delom reptili. Mi ih zovemo Gušteri (Lizzies- Lizardi), jer mi uzimamo stvari sa manje emocija, tako da ih vi ne uzmete preozbiljno i uplašite se i uzbudite.

Mi nismo ovde da bi vas plašili , mi smo tu da vas informišemo. Vi ovo sve već znate u sebi i kada se pre inicijacije počnete sećati toga ko ste zapravo vi, neki od vas će početi dobijati sećanje i na na vaš deo reptilske istorije. Vi ste u velikoj zabludi , ako verujete da ste se vi uvek inkarnirali samo kao ljudsko biće. Vi ste se inkarnirate mnogo puta u najrazličitijim životnim formama bi iskusili kosmičku kreaciju, da bi sakupljali informacije o kreaciji, da je shvatite i spoznate kompletno.

Vi sasvim sigurno ne prolazite kroz samo jedno takvo iskustvo. To bi bilo kao kad večerate u istom restoranu ceo vaš život i kažete: “Ja znam sve o hrani!”. To bi zaista bilo detinjasto. Vreme je da počnete otkrivati vaše intelektualne i spiritualne granice, vaše stege i shvatite da morate iskusiti još mnoge stvari ćitavog briljantnog postojanja.

Bogovi Stvaratelji postoje u mnogim formama i svakako nisu svi Reptili - Gušteri. Postoje Bogovi Stvaratelji koji su slični insektima.

Mi, bića sa Plejade smo povezani sa Bogovima Stvarateljima koji su reptilskog i ptičjeg izgleda. Neki od njih su došli iz dalekog svemira i boravili su u raznim zemaljskim periodima i kulturama sa kosmičkim energijama ptica. Ako pogledate crteže starih kultura u Egiptu, Južnoj Americi , Severnoj Americi, videćete mnogobrojne crteže i slike najrazličitijih ptica i reptila. Ptice i reptili su nekad saradjivali zajedno, a nekad su i medjusobno ratovali. Kad budete mogli razumeti više, ova priča će vam se kompletirati i biće mnogo duža i kompletnija, ali potrebno da se počneti sećati vaše daleke istorije koja je duboko pohranjena u vama samima.

Bogovi Stvaratelji su bili veoma povezani s vama. Top vam je kao kada se vi odlučite da postanete roditelj, vi imate nameru učiti vašu decu, biti odgovorni za njihovo dobro i učiti ih da budu odgovorni za sebe same. Isto je i sa Bogovima Stvarateljima, dok vas kroz istoriju gledaju kako rastete, kako se razvija vaša civilizacija, i oni uče o življenju, uče o tome šta su kreirali, uče takoreći isto sve ono kao dobar roditelj.

Neki Bogovi stvaratelji su medjutim stvorili život, samo da bi taj život zadovoljavao njihove potrebe. Hranili su se vašim emocijama i jedna od najvećih tajni koje su sakrivene od vaše ljudske vrste je: koje je bogatstvo i izobilje koje je skriveno u vašim emocijama. Vas su držali dalje od toga da istražujete pravilno svoje emocije i njihovu kontrolu, jer bi vi mogli kroz vaše emocije mogli razotkriti mnoge “zabranjene” stvari.

Emocije vas povezuju sa vašim spiritualnim telom , koje nije fizičko i koje može da egzistira u multidimenzionalnoj sferi.

Modulacija sa frekvencijom kosmičkog talasa je sada uspostavljena i nove energije spolja rade na promeni frekvencije planete. Vi ste potrebni tim energijama koje ne mogu promeniti planetu samo spolja, planeta zemlja mora biti promenjena i iznutra.

Ove energije donose kreativne-pozitivne kosmičke zrake koje prolaze kroz vaše telo i stvaraju evolucioni skok u vašem telu. Jednom kad shvatite ispravno koristiti svoje emocije i kad počnete kontrolisati vašu ličnu frekvenciju, vi ćete onda i sami dalje emitovati te zrake. Onda nećete hraniti frekvenciju straha na ovom nivou postojanja.

Medjutim čim se kod ljudi smanji frekvencija straha , Bogovi stvaratelji nenaklonjeni ljudima preduzeće mnoge mere da ponovo povećaju strah , jer svi oni koji se hrane negativnim ljudskim emocijama i strahom izgubiće svoju “hranu” .

Oni će preduzeti sve da uspostave ponovo frekvenciju straha na planeti, pre nego pokušaju da promene svoju vlastitu frekvenciju ishrane u frekvenciju ljubavi. Lizardi / Gušteri su oko Zemlje instalirali vama nepoznate uredjaje koji zrače i povećavaju emocionalne frekvencije haosa i nemira . To je način na koji oni održavaju na zemlji visoki nivo negativnih vibracija što će biti nekorisno promenom kosmičkih frekvencija kod ljudi.

Da bi došli na jednu novu planetu iz kosmičkih dubina i udaljenih svetova, vi morate znati gde se nalazi portal da bi prošli kroz njega. Vi možete leteti kroz svemir, recimo ka Jupiteru, ali ako ne nadjete portal koji vam dozvoljava da udjete u specifičnom vremenskom segmentu / dimenziji i denzitetu u kome na planeti postoji život: “sletećete” na mesto koje izgleda bezživotno i neinteresantno. Zato Portali omogućuju da “udjete” upravo u onu dimenziju u kojoj postoji razvijeni život na planeti. Portali otvaraju koridore vremena i služe kao zone multidimenzionalnog galaktičkog iskustva.

I na Zemlji naravno ima različitih portala koji dozvoljavaju različitim vrstama – bića koje nazivamo Bogovima Stvarateljima da udju unutra u našu dimenziju i realnost . Jedan od najvećih portala koji je jedna od najvećih svemirskih kapija oko koje se trenutno vode za nas nevidljive bitke je portal na Srednjem Istoku. Ako pogledate natrag u istoriju Zemlje, primetićete koliko je mnogo religija i civilizacija ostavilo tragove u tom prostoru, a koje su zapravo došle na zemlju upravo kroz taj portal. To je ogroman kružni portal sa radijusom od oko 1500 kilometara i zato je na Srednjem istoku toliko puno dogadjanja tokom razvoja ljudske civilizacije.

Taj portal trenutno najviše koriste Lizardi – Gušteroliki kosmički putnici.

U izvesnom smislu, oni su ti koji gospodare tim portalom, a koristili su ga hiljadama godina da bi stvorili podzemene baze i pećine iz kojih deluju. Stara cililizacija Mesopotamije, izmedju Tigrisa i Eufrata je bila svemirska kolonija jedne odredjene vrste Lizarda, koja je medju prvima došla na Zemlju. Kuvajt leži baš na otvoru ove teritorije. Dakle to je portal koji koriste oni za manipulaciju ljudske populacije da bi služila njihovim potrebama.

U populaciji Lizarda ima onih koji su posebno zli i onih koji su na neki način korektno nastrojeni prema ljudima. Zašto vam mi sve ovo govorimo ? Zašto bi vi sve to morali znati? Pa vi to neizostavno morate znati, zato jer Lizardi pokušavaju da svoju stvarnost – realnost u denzitetu kojem borave ponovo spoje sa vašom stvarnošću. Medjutim u vašem evolucijskom skoku u razvoju vaše više svesnosti neće biti dovoljno da jednostavno samo “udjete” u dimenziju ljubavi i svetlosti i da uživate nove blagodeti koje ćete otkriti.

Vi morate shvatiti koliko je stvarnost složena i kompleksna, koliko različitih formi realnost ima i kako su sve ove projekcije realnosti jedan deo vas. Jedan deo vaše evolucije je povezan sa Lizardima i vi morate s njima skopiti mir, morate u jednom trenutku dozvoliti da zajedno implodirate u vašu dušu. Na taj način – vi će te se vratiti Prastvaratelju.

Imaćete mnogo prilika da u tom procesu mnoge stvari osudjujete i etiketirate kao loše. Ali ako ih budete samo osudjivali , nećete iskusiti i osetiti nove stvarnosti. Setite se uvek da je kosmos uključivši i planetu zemlju Zona slobodne volje i da postoji Božanski Plan, koji je zadnja karta, a ta zadnja karta će biti vaš AS.

Vaš razvitak je prava drama na ovom planetuje i jako je interesantna jer svaki put kad u jednom zvezdanom sistemu dodje do modulacije frekvencije, iz tog sistema izlazi jedna snažna kosmička privlačnost. Ta privlačnost k sebi dovodi sve one energije koje su ikada imale bilo kakve veze sa vama kroz eone unazad , kako bi one takodje bili deo te evolucije. Vi magnetski privlačite sebi sve što ste ikada u razvoju iskusili, tako da možete osetiti sve što morate osetiti u vezi tog iskustva.

Bogovi Stvaratelji su takodje privučeni nazada u ovo vreme i mesto zbog Božanskog Plana. Oni moraju sudelovati u tome i shvatiti da će se vaša i njihova frekvencija promeniti. Oni se tome opiru, kao što se i mnogi ljudi opiru, pa ipak, oni kreriraju svoje stvarnosti, jer ovi Bogovi stvaratelji su zadnjih 300.000 godina zaboravili ko je njih stvorio. Oni su zaboravili svoje više Bogove.

Vi – članovi Porodice Svetla niste zaboravili ko vas je stvorio i vaš zadatak je razumevanje : zadatak da na Zemlju “dovučete” razumevanje i shvatanje koje će stabilizovati energiju i ponovo generisati vašu kosmičku kreativnu snagu.

Svetlo je potpuno podcenjeno na ovoj planeti i sadašnji Bogovi Stvaratelji podcenjuju i vas, pa čak i u njihovoj nadmoćnosti , oni imaju slabih tačaka. Njihovo uverenje u sopstvenu superiornost i moć je tolika da je prešla u samoljubivost , da se zbog medjusobnog rivalstva i osećaja nadmoći već bore izmedju sebe.

Ovi Bogovi Stvaratelji su zapostavili i izgubili jedan deo sebe i postali su suviše komotni, zainteresovani samo za njihov vlastiti životni projekt .

Vi ste medjutim povezani sa tim bićima, jer ste vi produžetak njihove operativne snage. Ali vi ćete da utičete na stvarnost, iznutra i vaša spiritualna namera je da se toga setite i počnete da delujete.

Lizardi dolaze na zemlju i dalje jer osećaju da se u vašoj svesti nešto menja i žele da vas ponovo potpuno osvoje i kontrolišu , jer oni ne žele naprosto umreti od gladi. Oni shvataju , da je kosmičko “bombardovanje” evolucijskog sistema na zemlji upravo počelo i to kroz vas, tako da oni koji su tu nastoje kreirati još više novih nemira, još više straha medju zemaljskom populacijom i ne žele izgubiti ovu teritoriju.

Vi kao duhovni izvor hrane ste im veoma važni. Ipak oni su postali svesni da polako ali sigurno gube kontrolu nad ovom planetom, i zbog toga se okupljaju u njihovom primarnom portalu na Srednjem istoku, gde je njihovo uporište ispod zemlje, da bi kreirali što više straha i haosa.

Medjutim visoki originalni kosmički planeri žele doneti slobodu izbora nazada na vašu planetum, jer Bogovi Lizardi koji su u zadnjem periodu evolucije bili odgovorni za ovu planetu, nisu ispunili zadatak i ne dozvoljavaju vam slobodu izbora. Oni vam kradu vašu psihičku energiju dajući vam pogrešnu sliku o vama i stvarnosti na način na koji vi to uopšte ne možete ni zamisliti. Ipak mi ne želimo reći da su ovi Bogovi sasvim loši u kosmičkom smislu ali mi smo dužni da vas informišemo o stvarima koje su se dogodile i koje se dogadjaju i kako je ljudska civilizacija nevino uvučena u ove sve dogadjaje na planeti tokom prošlih hiljada godina. Vi sami još ne prepoznajte, da su ove situacije tako koncipirane, da vi mislite na jedan odredjeni način, jer vaša svest vibrira na jednoj odredjenoj frekvenciji.

Vladajuće energije na ovoj planeti „priključuju“ se na vaše sisteme uverenja o stvarnost kada i kako požele . Taj sistem priključenja „ispumpava“ i usmerava ka njima neverovatnu količinu energije i ta energija je živa.

Vama je rečeno da sve vaše misli kreiraju svet oko vas: misli su stvarne i one idu na jedno odredjeno mesto. Sada postoji na Zemlji 6 milijardi ljudi koji misle – upravo sada i toliko je žive kreativne energije na zemlji. Šta mislite koji je dominirajući osećaj u toj energiji, i šta mislite šta se može postići sa tom energijom – kroz usmereno verovanje ?

Mi vam ne možemo reći ko je u pravu a ko nije i ko je ko u toj vašoj hijerarhiji, mi jednostavno želimo da razbijemo vaše iluzije u to ste do sada verovali. Ne želimo reći: to je pogrešno, ali mi vam jednostavno sugerišemo da razmišljate u većim i širim obrascima.

Razmislite koji će to biti gubitak u ovoj predominirajućoj energiji kada sve više i više vas ne bude vibriralo na frekvenciji straha na kojoj oni žele. Razmislite o tome šta vi sve možete učiniti , kad se izdignete iznad frekvencije i iz okova vašeg logičkog uma kada se razvijete u neprikosnovene čuvare sopstvene frekvencije.

Setite se da je vaša fekvencija zbir vašeg fizičkog, mentalnog, emocionalnog i spiritulanog zračenja – koja se emituje kao elektroomagnetski pulsevi .

Kao razbijači sistema, ovo je jedna od stvari koju ste vi sposobni briljantno izvesti. Ne želimo umanjiti vrednost svega napretka koji ste do sada učinili, ali mi želimo da prevazidjete vaše dosadašnje “alate” koje ste koristili.

Neka vaša divljenja i vernosti ljudske civilizacije odredjenim uverenjima vam više ne služe, jer je koncept zastareo i vi ste ih prevazišli isto kao što će mnogi od vas jednog dana iza sebe ostaviti ove korake kroz koje vas mi sada vodimo. Jedna druga energija će doći i reći: Plejadanci su vas doveli dovde, to je ok, a sada dozvolite nama da vas mi povedemo dalje. Nema kraja evoluciji, jer ne postoji ništa što je jedna ultimativna istina.

Biće vam neprijatno kada počnete otkrivati vašu reptilsku prošlost, naći ćete da je bilo mnogo likova u patrijarhalnim sistemima u istoriji koji su bili pripadnici reptilske familije posebno Lizarda. Neki od njih su jop medju vama. Ali kako smo već rekli, kao što ni svi ljudi nisu samo dobri , nisu svi reptili samo loši, jer oni nisu ništa manje delovi Prastvaratelja nego što ste vi i njihova fiziologija i njihov izgled nisu manje vredni od vašeg u kosmičkom smislu. Kada se ova istina kompletno i konačno otkrije, može doći do velikog šoka na šta se morate pripremiti.

U kosmosu i na zemlji je bilo i ima mnogo Bogova Stvaratelja, ali samo neki od njih imaju ljudsku formu. I kada se bude otkrila ova istina najveći nemir i najveću neugodnost u vama već stvara postojanje bića reptilskog tipa, jer vam oni sada u svemu jako strani .

Naša namera je bila da proširimo vašu ideju o tom ko su vaši pravi Bogovi, jer če se ti Bogovi stvarartelji vratiti na zemlju. Ovo je razlog zbog kojeg se sada na zemlji dešavaju veliki nemiri i preti haos. Kada naučite primate i zadržavati frekvencije koje dolaze s kreativnim kosmičkim zracima, vi ćete biti spremni da sretnete i prepoznate te Bogove i aao što smo već rekli, neki od njih su već ovde. Oni hodaju ulicama sa vama, neki su članovi vaših akademija, vaših vlada ili vaše kolege na poslu.

Oni su tu da posmatraju i da usmeravaju pozitivnu energiju. Neki dolaze da budu od pomoći, neki su tu da uče i evoluiraju, a neki neki od njih nemaju ni najmanje dobre namere.

Vi zato morate naučiti kako da razlikujete vanzemaljske inteligencije.

Ovo je svemir slobodnog izbora, tako da su sve životne forme i oblici dozvoljeni. Ako vas neka energija ima nameru plašiti , manipulisati sa vama ili kontrolisati vas – jednostavno nije u vašem interesu da sarađujete sa njom.

Dakle vi imate izbor s kime ćete saradjivati . Međutim ako neko ima naoko mnogo fantastičnih i magičnih sposobnosti, to nikako ne znači da je i spiritualno dovoljno razvijen.

Vi živite u najvažnijem vremenu u poslednjih 300.000 godina evolucije na ovoj planeti u kome kosmička energija oživljuje. Svi vaši novi osećaji su rezultat budjenja vaših skrivenih potencijala.

Novi Bogovi su ovde i Vi ste ti Bogovi.

Kad se kompletno setite svoje istorije , počećete otvarati vaše zakržljale oči i čula. To su oči Boga Horusa, koje ne vide samo kroz ljudske oči, nego sa stanovišta viđenja jednog Boga. One vide povezanost i svrhu svih stvari, jer te oči mogu gledati i videti u mnoge realitete istovremeno i složiti veliku sliku, u čitavu istoriju od poslednjih kosmičkih promena na zemlji.

Kada otvorite ove zakržljale i prastare oči, ne samo da ćete biti u stanju da se stopite sa svojom ličnom pojedinačnom karmičkom istorijom, već čete biti u stanju da se stopite sa planetarnom istorijom , galaktičnom istorijom i istorijom celog svemira.

Onda ćete videti i otkriti ko zaista su vaši Bogovi Stvoritelji.

/Nastavlja se /Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP