Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 99213
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6606250
Ko je na sajtu?
Imamo 54 gosta na mreži

KVANTUM FUTUR ŠKOLA ( Quentum Future School III. )


14.06.2010. / Akademediasrbija
priredio : Slobodan Maričić

Škola nivoa kosmičkih postojanja

Pre tridesetak godina je u SAD formirana ezoterijska grupa, koja je docnije kroz iskustva svoga rada koristeći planšetu definisala « Čaneling » („Chanelling“ ) - ili „ Kanalisanu komunikaciju “ pod kojim se podrazumeva „ stalni kanal komunikacije “ sa : drugim kosmičkim nivoima, svetovima, različitim entitetima i civilizacijama, sve do duhova i drugih pojedinačnih spiritualnih entiteta.

Rezultati pojedinačnih « Čanelinga » su se objavljivale u javnosti kao « Poruke » a od pre dvadesetak godina objavljuju i na Web sajtu ove grupe. U jednoj od najzanimljivijih objavljenih poruka upućenih ljudima od strane « Viših entiteta » dat je veoma važan podatak o poznatih sedam nivoa postojanja ili « Kosmičkoj gustini » - Denzitetu (Density).

Objašnjenje je za sve vrlo korisno: „Prvi nivo (ili denzitet) je najgušći i predstavljen je svetom minerala.

U drugom nivou ili denzitetu su biljke i životinje, a u trećem egzistiraju ljudska bića. Prva tri nivoa ili denziteta su fizički ili materijalni i u njima je vreme kao dimenzija – relativno. U četvrtom denzitetu su «polu fizički entiteti» i mogu da imaju fizičku ili eteričnu formu. Tu kao jedna od dimenzija vreme ne postoji, osim u kontaktu sa fizičkim entitetima. Peti denzititet je tkzv. « Zona kontemplacije » odnosno mesto gde odlazi duša posle smrti fizičkog tela. Tu sve duše imaju priliku da sagledaju svoj prošli život, uoče eventualne greške i na osnovu iskustva i postignutog nivoa - stepena svesti iz svih ranijih života dobijaju - imaju mogućnost izbora: da li će se, kada i u kome obliku reinkarnirati. Šesti nivo postojanja ili denzitet je visoki nivo u kome egzistiraju entiteti isključivo u misaonim formama (esencijalna energija svesti ) koji se više ne mogu inkarnirati, ali se sa nekom misijom koju dobiju, mogu naći u svim ostalim denzitetima, ne samo na zemlji već bilo gde u kosmosu .

I na kraju poslednji nivo kosmičkog postojanja predstavlja krajnji i najviši nivo u kome se entiteti koji su se uzdigli od « obične duše» i prošli sve faze duhovnog školovanja i uzdizanja kroz reinkarnacije ponekad u više stotina života kroz hiljade godina, sjedinjuju sa Tvorcem svih nivoa kosmičkog bitisanja i samog kosmosa“.

Iz objavljenih radova ove grupe istraživača najrazličitijih naučnih zvanja na čelu sa dr. Carlo-m Rueckert-om i dr. Don-om Elkins-om izmedju 1980. i 1990. godine, rečeno je da su uspeli da uspostave kontakt sa jednim višim entitetom, koji je sebe nazivao „Ra“. U potom izdatoj knjizi „RA FILE“, oni su objavili veći deo informacija koje su dobili od ovog entiteta, i priznali da je bilo i informacija vrlo negativne konotacije, koje nisu hteli da objave, jer su bile ili personalne ili bi izazvale mnoge nepredvidive, najverovatnije pogrešne ili preuranjene zaključke pojedinaca ili grupa (vlasti) sa masovnim posledicama.

Grupa je uspela da komunikaciju proširi sa drugim visoko razvijenim entitetima sa kojima je dijalog četo bio vrlo seriozan i dug. Oni su pokušali da svaku od informacija koju su dobili na ovaj način verifikuju uz pomoć dostupne istorijske literature, kao i uz pomoć svedoka, stručnjaka kvantne fizike, doktora psihologije, hipnotičke regresije, ezoteričnih nauka, ličnih iskustava itd.

Konstatovano je da je kontakt ostvaren sa entitetima iz takozvanog 6-tog „denziteta“ , ili „Šestog nivoa postojanja“ i kako im je objašnjeno “ ti entiteti su (bili) ljudska bića - naši preci i potomci iz budućnosti”, koji su se predstavili pod imenom „Kasiopejci“.

Rezultati ovih „razgovora“ su veoma zanimljivi za sve istraživače PSI fenomena i moguće ih je naći na nekoliko svetskih sajtova sa temom ezoterije.

Istraživanja ove grupe konačno su definisala i potvrdila teoriju o postojanju šesti nivoa postojanja svesti u univerzumu i put razvitka – napretka ljudske duše i istovremeno i teoriju – reinkarnacije iz istočnih religija.


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP