Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 110506
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6747711
Ko je na sajtu?
Imamo 58 gosta na mreži

MILIONI SE PITAJU : IMA LI ŽIVOTA POSLE SMRTI ? MI PITAMO : ŽIVE LI SVI PRE SMRTI ?


13.09.2009. / Akademediasrbija
Piše :: Slobodan Maričić

Jedan od najpoznatijih istraživača teorija zavera
britanac Dejvid Ajk (David Icke) u svojoj knjizi “The Biggest Secret” (Najveća tajna) 1999., je to ovako formulisao. “ Stalni ratovi, politički konflikti, teroristički napadi, berzanski udari i bezbrojni drugi negativni dogadjaji su svesno projektovani da održavaju čovečanstvo u stalnom stanju straha limitirajući ga u slobodnom mišljenju i odvajajući ga od prave ljudske prirode. 


Čovečanstvo je dakle preplavljeno sa strahom i različitim posledicama ove negativne emocije. Zato smo i odvojeni od našeg stvarnog Ja, i ljudi žive svoj život gledajući film globalne zavere, verujući da je to stvarnost, dok stvarni svet ostaje skriven. Film Matrix je prava istina o tome, koja je neverovatnom greškom kreatora svetskih misterija izašla u javnost.


Strah se u ogromnim količinama stimuliše kod ljudi i religijom, a isto je  sa naukom koja stvara kod ljudi paniku od smrti i ništavila.

 

Masovna kontrola uma i emocija je već dugo na delu. Kroz farmaceutske kartele i proizvođače hrane napada se na ljudsko telo, mozak i njegove mentalne procese. Droge, vakcine, virusi,  genetski izmenjena hrana, mutirane paste za zube, zasladjivači i posebno gazirana aromaticna pića izmedju ostalog, samo su bezazleno oružje u poredjenju sa svim drugim u borbi protiv čovekovog slobodnog mišljenja. Sva ova sredstva izmišljena su da onemoguće ljudski mozak da prihvata više prirodne i kosmičke pozitivne frekvencije i da ga bace u totalnu zavisnost od kolektivnog mišljenja , i poredak koji diriguju mas mediji. Lekari, zaposleni i radnici koji rade u proizvodnji svega navedenog , nemaju pojma sa čime i u čijem interesu rade, jer su planeri i kreatori kolektivnog porobljavanja slobodnog uma na najvisim stepenima globalne vojne, društvene, intelektualne i političke hijerarhije.

Neoboriva otkrića mnogih naučnika da je “homo sapiens” nastao genetskim inžinjeringom i miksom sa nekom nepoznatom najverovatnije vanzemaljskom civilizacijom se skriva od javnosti, pa i dalje uče našu decu da je čovek postao od majmuna iako za najmanje pet milenijuma istorije koje je čovek dobro proučio nije zabeležen ni jedan primer da je neki majmun stekao bar jednu čoveku osobinu i sposobnost: govor, smeh, hodanje na dve noge i sl., niti mu se izmenio bar jedan hromozom u genetskoj slici. Mnogobrojni naučni dokazi o postojanju paranormalnih pojava,  besmrtnosti duše, o planetarnim duhovnim omotačima, reinkarnaciji i slično, ne dotiču hrišćanske religije ni zvaničnu nauku. Enciklopedije i dalje tvrdoglavo pišu da je ljudska civilizacija stara pet do šest hiljada godina, a to što su neki artefakti i kameni monumenti stari deset i petnaest hiljada godina, ne menja baš ništa u našoj istoriji.

Tajne organizacije se brinu da se budućnost i tkzv. istorijski dogadjaji odvijaju planiranim tokom, da ima dovoljno ratova,  ljudskog straha i neizvesnosti u najrazlicitijim oblicima  negativne energije, kako bi ljudska rasa bila pod kontrolom.

Najzanimljivija od svega je okolnost, da većina svih proročanstava već milenijumima i vekovima govori o tajanstvenoj civilizaciji iz dubina kosmosa, koja će krajem 2012. godine preuzeti vlast na planeti u dramatičnim apokaliptičnim dogadjajima.

Moguće da “ naši roditelji ” dolaze da kazne “ svoju neposlušnu decu”.

 

 

Šta ćete vi učiniti ako posumnjate da nešto oko vas ili sa vama, ne funkcioniše kako treba ? Najmanje što možete je da to kažete nekome u koga imate potpuno poverenje. Tako ćete i vi biti još jedan korak bliže kolektivnoj spoznaji istine o nama samima i svetu u kome živimo.

 

Ali neprijatelj ljudskih sloboda je moćan, a medju njima jedna od najtajanstvenijih organizacija čiji se cilj može samo naslutiti je ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization)  u Palm Springsu u Kaliforniji, koja predstavlja Centar za implantaciju kosmičkih saznanja u mozgove izabrane grupe ljudi. To je ujedno i informativni centar planete, gde se izmedju ostalog  u elektronskoj biblioteci nalaze apsolutno sve knjige i rukopisi poznatih i javnosti nepoznatih proroka u zadnjih nekoliko hiljada godina.

Da li je slučajnost da je jedna druga organizacija sličnog profila  zajedno sa NASA-om najavila da se zemlji približava iz dalekog kosmosa tajanstvena kometa koja će kolidirati sa zemljom 21.decembra 2012. godine.


Zanimljivo da su stare Maje uklesale ovaj datum na kamenoj ploči praznog sarkofaga u jednoj piramidi, sa objašnjenjem da je to datum " resetovanja " zemlje. Isti datum, Nostradamus i desetak drugih proroka uključivši i Tarabiće označile su kao početak velikog rata na zemlji - Armagedon.

                                                  Poslednji snimak bugarske prorocice Vange

Ako niste pročitali knjigu Slobodana Maričića "Najveće misterije",  pročitajte ovaj uvod iste, da bi ušli u svet  u kome ne važi ono što su vas učili u školi i što čitate u novinama,  već prirodna i kosmička pravila, koja je čovek zaboravio ili odbacio.

Ova knjiga  predstavlja čitaocima  mnoge  do sada kod nas potpuno nepoznate ili sasvim malo poznate pojave i vekovne pokušaje  ljudi najrazličitijih zanimanja i uglednih naučnika, da rasvetle neke od paranormalnih fenomena, nadju  im  uzroke  i značenje. U knjizi su data i mišljenja, analize, prikazi knjiga i komentari savremenika koji govore i  objašnjavaju pojedine paranormalne fenomene na osnovu sopstvenih iskustava i svojih istraživanja  sa mnogobrojnim podacima, uz navodjenje poznatih dogadjaja, ličnosti i svedoka koji su na bilo koji način povezani sa tematikom knjige.  Leksikon parapsihologije, prvi takav do sada izdat na srpskom jeziku, sadrži termine, značenje i  prosečnom čitaocu razumljiva objašnjenja mnogih fenomena  graničnih područja  nauke, ezoterije, magije, okultizma, srodnih oblasti i praktično svu u svetu poznatu terminologiju do danas poznatih fenomena i pojava  sa  primerima, istorijatom i tumačenjima. 

 

Leksikon sadrži takodje i niz primera okultizma i crne magije, kao i primera tajnih znanja i učenja od vremena civilizacija daleko pre Hrista, kroz  period Antike i Srednjeg veka,  do današnjih dana. Sa oko 500 pojmova i objašnjenja, 50 fotografija, simbola, ilustracija i crteža na  300 strana, to je do danas svakako najkompletnija knjiga na srpskom jeziku o istraživanju paranormalnog.  Ova knjiga je prema mišljenjima mnogih poznavalaca, prava studija  parapsihologije u kojoj  se primeri navode egzaktno sa izvorima, prenose i daju autoritativna objašnjenja  ukoliko postoje, navode  mišljenja  i ocene mnogih poznatih javnih ličnosti, vojnih eksperata i autoriteta  nama poznatih iz medicine, drugih  naučnih oblasti, umetnosti, politike i sl.. Za neke nije u javnosti bilo poznato da su proučavali neobične fenomene ili da su pak sami neke lično doživeli,  da bi se potom i oni posvetili  traganju za uzrocima istih  ili drugim fenomenima koje su sreli u svome radu ili istraživanju.

 

Neke teorije koje se pominju u knjizi su veoma uznemirujuće, gotovo šokantne, medjutim, autor je bio mišljenja da sve zaslužuju da se predstave našoj javnosti i kritici.

I pored nekih gotovo neverovatnih tvrdnji zanimljivo je što se može videti iz citiranih izvora, da se odredjeni fenomeni i podaci spominju ili istovetno citiraju u različitim epohama, od različitih autora na različitim jezicima i kontekstima. Pažljivom čitaocu neće promaći neka imena, sličnosti i podaci koji se ponavljaju više puta u knjizi različitim povodima i temama.

 

O  Parapsihologiji ?

Parapsihologija  je danas u mnogim zemljama deo oficijelne psihologije , a izraz parapsihologija je nastao od grčkih reči “para” -  pored ili mimo,  i “psiha” - duša, što bi bukvalno značilo: “paralelna”- psihologija ili “medicina duše. Bavi se fenomenima koji za sada protivreče racionalnim objašnjenima, istovremeno i nekim već dokazanim zabludama da ne postoje pojave kao što su  : predvidjanje budućnosti; pomeranje predmeta tkzv.psi-energijom; čitanje ili prenošenje misli; razlikovanje boja čulom dodira; psiho-sugestije na velikom rastojanju, kao i svojevrsne komunikacije sa dušama preminulih; druga razumna bića u kosmosu osim ljudi i slične, još čudnije pojave. Sve te i druge fenomene koje danas klasifikujemo u oblast parapsihologije su od kraja XIX. veka predmet ozbiljnih izučavanja istraživača amatera, publicista i novinara,  kao i uglednih  naučnika najrazličitijih specijalnosti, kako na Istoku tako i na Zapadu, ali su i u prošlosti ti fenomeni pojedinačno bili predmet velikog interesovanja tadašnjih učenih ljudi.  Drugi  ljudi koji su tada na najrazličitijie načine bili obdareni ili ovladali nekim od ovih fenomena i tajnih znanja, koristili su se njima i prikrivali ih zavisno od sredine, vremena, svog zvanja i zanimanja, jer je to najčešće, a posebno u Srednjem veku bilo opasno i zabranjeno. I pored tolikog zanimanja za parapsihološke fenomene kroz vekove, stručna objašnjenja takvih pojava su još uvek javnosti sasvim malo poznata i naučno nepriznata ili nepouzdana.  Ipak u Evropi se u zapadnim zemljama o parapsihološkim fenomenima već gotovo dva veka uglavnom slobodno piše, istražuje i diskutuje, čak i u naučnim ustanovama, dok narodi “istočnih kultura” i na drugim kontinentima takve pojave smatraju praktično običnim , tačnije prirodnim. Medjutim, u zemljama bivšeg  “Komunističkog bloka”, tek pedesetih godina prošlog veka, počelo se u velikoj tajnosti baviti istraživanjem ovih pojava i to pre svega za vojne potrebe, a u javnosti otvoreno pisati, tek devedestih godina, posle sloma komunizma.

 

Inače pojam „Parapsihologija“ prvi put je internacionalno promovisan 1889. godine od strane dr. Maksa Desoara (Max Desssoir) autora studije: ”O večnosti duše” i ubrzo  opšte prihvaćen kao naziv za disciplinu koja  proučava sve fenomene koje je nauka do tada nazivala okultnim, ezoterijskim ili paranormalnim, a laici najčešće - magijom . Iako je osnivanje Društva za psihička istraživanja ( Society for Psychical Research ) u Londonu 1882. godine imalo za zadatak proučavanje „okultnih fenomena“ , to je bila prva zvanično registrovana naučna institucija  na svetu za istraživanje neobičnih pojava i veliki korak u ozbiljnijem pristupu pomenutom. Ista institucija je desetak godina docnije čak promenila naziv u „Društvo za istraživanje parapsiholoških fenomena“ što je konačno bio signal  znak da parapsihologija postaje predmet oficijelnog zanimanja nauke. Mada je do danas u svetu još zanemarljiv broj naučnih ustanova koje imaju specijalizovane  odseke ili Katedre za parapsihologiju, ipak nema sumnje da je obim i kvalitet zanimanja nauke,  tačnije naučno-istraživačkih delatnosti radi objašnjenja ovih fenomena izvanredno napredovao, kako prema broju angažovanih naučnika, tako i prema uloženim finansijskim i drugim sredstvima i pažnji javnosti.

 

 

Nema sumnje da će pre ili kasnije naučnici koji se bave izučavanjem tkzv. “egzaktnih nauka” morati da daju objašnjenja sukoba izmedju šturih objašnjenja parapsiholoških fenomena i naučno objašnjenih psiho-fizičkih pojava, kao naprimer vekovnog negiranja postojanja neke kosmičke veze sa svakim ljudskim organizmom, kako tvrde parapsiholozi. Oni koji danas govore da te kosmičke, nama još nepoznate sile kod nekih ljudi mogu da “probude”, “stvore”, “povrate” ili šta već, odredjene savremenoj nauci “neobjašnjive ” sposobnosti i moći , nalaze se u istoj situaciji, kao kroz istoriju neki poznati ljudi - priznati naučnici, koji su ubedjivali naučnu javnost i običan svet, da tada nove terorije o prirodnim pojavama i prirodnim moćima  nisu  zablude, gluposti ili prevare. Mnogi protivnici novih otkrića, inače briljantni umovi egzaktnih nauka docnije su se obrukali kao naprimer poznati profesor Petrogradskog univerziteta, veliki hemičar D.I.Mendeljejev koji je sedamdesetih godina XIX-tog veka odlučno tvrdio: “da ne postoje bilo kakve pojave u kojima tkzv.”medijumi” mogu dostići različite nivoe svesti, doživljavati mentalne fenomene i “vremenske skokove” ili čak druge kosmičke nivoe”. Njegova ocena da se radi o “ običnoj gluposti”, uskoro je bila javno opovrgnuta kada je on posle jedne seanse izjavio da nikada više neće komentarisati neprirodno . Ili sličan primer kada je ugledni francuski hemičar Lavoazje sa mnogo drugih naučnika Francuske akademije osudio teorije prof. Mesmera o “životinjskom magnetizmu” i metode Mesmerovog lečenja hipnozom (mesmerizam) nazvao prevarom. Parapsihologiju dakle neprekidno prate: skepticizam, sumnje, negiranja i ruganje. Najčešće ponavljana rečenica skeptika glasi : “Ne verujem u bilo šta, dok to ne vidim svojim očima !

 

Medjutim, podsetimo se primera indijskog fakira koji pred gomilom turista pravi šou:  počinje da svira u neku vrstu frule i odjednom se iz korpe pored njega polako u vis diže konopac, sve više i više, dok se njegov kraj ne izgubi u visini. Onda on poziva svog asistenta - dečaka od desetak godina i naredjuje mu da se popne uz konopac, što ovaj čini i uskoro nestaje u visini. Turisti su zadivljeni, tapšu, a fakir poziva učenika da  sidje dole; jednom, dva puta , a onda viče i grdi – ali bez odgovora. Fakir ljutito uzima veliki nož, stavlja ga u usta i sam se penje uz konopac;  turisti zabezeknuti ! Odozgo se ubrzo čuju dečakovi krici, pa onda iz vazduha pada dečakova odsečena ruka, glava, telo - turisti užasnuti , vrište od straha,onesvešćuju se, a fakir se spušta dole sav krvav, baca nož i nastavlja da svira na fruli. Odjednom, niz konopac se smejući  spušta dečko- turisti u šoku, gledaju na zemlju: nema krvi, nema leša, fakir se takodje smeje,  dok su prisutni u delirijumu od doživljenog. Potom aplauz, vrištanje od smeha, a u korpu fakira padaju novčanice prezadovoljnih turista. Čudo? Ako je bilo koji skeptik fenomena to sve video svojim očima, šta će reći o tome ! Šta bi vi rekli o onome što su svi prisutni i vi, videli i čuli, ? Oni malobrojni, koji nisu od straha ispustili svoje foto-aparate ili kamere, kada su pogledali film ili traku, nisu našli ništa od pomenute predstave. Kod svih isti snimak, samo turisti ispred koje fakir svira na svojoj frulu i pored njega igra asistent. Onda slede slike na kojima se vide zaprepašćeni turisti, užasnutih i izobličenih lica od straha, dok fakir i dalje samo svira na fruli ?

 

 Nema uzdignutog konopca, nema raskomadanog dečakovog tela, noža, krvi ? O čemu se ovde zapravo radi ? Šta sada kaže skeptik ? Može li se zaista verovati (samo) svojim očima ? Ili ostalim čulima? Ni čemu ili svemu ?  Da li je fakir prevarant  i koga je obmanuo ?  Nauku, istraživače, savladao magiju, prirodu, turiste ?

Ovu „predstavu“ nije video samo autor, ni dvoje, troje turista , već hiljade njih, Evropljana, zapadnjaka  i hiljade ljudi iz celoga sveta opisalo je ovaj fenomen u blizini Kalkute, u Bombaju ili negde drugde u Indiji */ (vidi Internet linkove). Upravo tu, na toj “predstavi” za turiste, pada u vodu glavni argument  skeptika koji “veruje“ samo onome što on vidi sopstvenim očima , dodirne ili oseti ! Koji  autoriteti i čime, mogu danas negirati činjenicu da su neki ljudi sposobni da potpuno “ovladaju”  našim čulima, “udju” u našu podsvet ili svest, odvedu nas ili uvedu u neki “drugi svet”, u neku paralelnu stvarnost ili dimenziju, gde je sve moguće?

 

Nesumnjivo je da oni istovremeno izazivaju promene u našoj psihi i fizičkom okruženju i stvaraju ambijent koji požele ili zamisle i dočaravaju ga nama ili nas vode tamo gde mi podsvesno želimo otići. Sve „To“ mi  zamišljamo, vidimo, osećamo, doživljamo. Kako, zašto ? Kako objasniti dokazani rezultat eksperimenta  sugestije , pri kome nekoliko kapi obične vode prosute na ruku osobi pod hipnozom sugerisanih kao blaga bezopasna kiselina  , izaziva momentalno najstajanje plika, kao kod stvarne opekotine?  Podsetimo se ponovo stavova uvažnih skeptika i tvrdnje poput one jednog od nesumnjivo najvećih državnika i političara sveta - predsednika SAD  Tomasa Džefersona koji rekao :

“ Pre ću poverovati da su svi ti ugledni naučnici lažovi, nego u to, da je ovo kamenje palo sa neba “ (govoreći o uzorcima meteorita, koji su mu pokazani). Ceo vladin kabinet se smejao zajedno sa njime „glupostima“ fanatika koji durbinima po celu noć zure u nebo. “Nemogućnost padanja kamenja sa neba“ - jer u kosmosu nema ničega,  1890. godine službeno potvrdjuje i Komisija za Kosmološka istraživanja Francuske akademije nauka. Samo deceniju kasnije, priroda rešava dilemu, kada nekoliko hiljada komada meteorskog kamenja  jedne meteorske kiše 1903. godine uništava sve krovove kuća u gradiću  A’Aiggle nedaleko od Pariza. Tek posle tri decenije, službeno se opovrgava stav ove Komisije Francuske akademije nauka, a godinama dezavuisani astronomi i naučnici dobijaju satisfakciju !

 

Ser Artur Klark poznati pisac , novinar fantasta po čijem je scenariju pre više od tri decenije  snimljen kultni i neprevazidjeni mega - filmski projekt : ”Odiseja 2000-te u svemiru” ; genije futuristike i kosmološke magije po čijim zamislima i konsultacijama su radjeni mnogi projekti NASE, (priča se i iskrcavanje na mesec) odbio je  da poveruje u parapsihološke moći nemačkog ekstrasensa i medijuma Urija Gelera. Sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, kada je Geler pred novinarima “pogledom“ savijao kašike i druge metalne predmete ili izazivao njihovo lebdenje u vazduhu, Klark je izjavio: “Besmislica”! Naravno, to se omaklo se i ovom briljantnom umu ! A kada su se konačno u Berlinu sreli Klark i Geler, medijum je pred Klarkom i još desetak uglednih “skeptika” demonstrirao mnoge od svojih sposobnosti. Klark je po završenoj “predstavi” otišao bez pozdrava u šoku, bez ikakvog kakvog komentara; prisutni su rekli da je prosto pobegao. Posle izvesnog vremena, Klark je pismeno potvrdio opis tog susreta i dogadjaja  u intervju medijima:

 

” Da, bilo je sve tako kako kaže Geler  ( Geler je izjavio da je Klark glasno tokom eksprimenta izražavao svoje zaprepašćenje). “Bio sam zaista zatečen činjenicom, da je tako što moguće”,  rekao je izmedju ostalog Klark ? Ali posebno je tim povodom zanimljivo to, da je ubrzo potom Artur Klark počeo voditi TV seriju o svetskim misterijama za naučni program engleske medijske korporacije  BBC, a potom izdao knjigu o paranormalnim fenomenima pod nazivom “ Misterije” !

 

Mystery!!!

Kliknite na link

I zbog toga se izmedju ostalog, sve više običnih ljudi zanima za “natprirodne” pojave, razne fenomene i druga pitanja graničnih područja nauke, gde još nisu nadjeni adekvatni ili bilo kakvi zadovoljavajući odgovori i logična objašnjenja. Sve više novina, časopisa i drugih medija, u novije vreme hiljade web sajtova   piše ili se bavi raznim misterijama, okultizmom, crnom magijom, sektama i zatvorenim-tajnim društvima. Neobične moći, najčešće fakira , tibetanskih sveštenika, raznih šamana, istočnjačkih gurua i verskih vodja plemena u egzotičnim i dalekim zemljama, spontane i iznenadne neobične manifestacije kod običnih ljudi, svakodnevno privlače ogromnu pažnju ne samo medija, već i naučne javnosti.  Istovremeno razne sekte, religiozne grupe, lažni proroci i vidovnjaci demonstriraju  „svoje nadprirodne moći“, obmanjuju naivne lažima, trikovima i savremenom tehnikom.

 

Zatrpavaju nas gomilama novih knjiga o izmišljenim paranormalnim iskustvima, susretima sa vanzemaljcima, putovanju u dubinu zemlje, kosmosa u umove drugih ljudi i sl. Zato su prosečni gradjani  i oni koji se za navedeno više zanimaju, sve češće u prilici da se kroz nepotpune i senzacionalističke vesti u medijima ili na spektakularno najavljivanim seansama sreću sa nepoznatim izrazima, pogrešnim nazivima različitih pojava i fenomena od kojih neki zaista postoje. Ne retko se zbog toga neinformisani pojedinci, novinari ili neki „autoriteti“ opet se ismejavaju na račun ovih tema, omalovažžavaju i dezavuišu ljude koji se ozbiljno bave istraživanjima pomenutih fenomena.  To javnost dodatno zbunjuje i udaljuje od istine: da zaista postoje oblasti života koje su još od nauke neistražene i nepoznate, a od volje  ljudi,  današnjih civilizacijskih tekovina, zakona, politike i sl., sasvim nezavisne.

 

Čitaoci ove knjige će  imati priliku da pročitaju stručna objašnjenja  mnogih aktuelnih termina, opise i tumačenja najrazličitijih do sada registrovanih parapsiholoških fenomena, neobičnih pojava i dogadjaja iz današnjice, savremene ili daleke istorije za koje nauka još nije dala jasan odgovor, zašto i kako se dešavaju. Osim toga potpunije su opisana četiri od mnogih fenomena koji uglavnom najviše zanimaju današnju javnost i najčšće se pominju u javnosti , jer medju njima zaista postoji neka odredjena i tajanstvena istorijska (vremenska) i tematska povezanost. Uz sve treba ponovo naglasiti da neobične pojave o kojima se govori u ovoj knjizi  nisu “primećene” ili se manifestuju samo u novije vreme, jer su prve “natprirodne” pojave ili neobične moći nekih ljudi zabeležene daleko pre Hrista, u starom Egiptu, na Dalekom Istoku, Južnoj i Severnoj Americi i Evropi, praktično širom planete  kod naših najdaljih predaka i danas.  Zavisno od vremena kada su se pojave javljale, odnosno koliko su se ljudi bavili prirodom, posedovali razna tajna znanja, proučavali alhemiju, astrologiju, magiju i pratili  prirodne i kosmičke pojave, utoliko je bilo više svedočenja i dokumenata. 


Ako trenutno zanemarimo dokaze o misteriji postojanja starih civilizacija, vekovna  istorija i način izbora Lama - vrhovnih poglavara na Tibetu je naprimer, veoma poznat i mističan fenomen koji već vekovima u kontinuitetu predstavlja jedno od najsnažnijih uporišta učenja o parapsihološkom fenomenu reinkarnacije – “ponovnom rodjenju” , odnosno seobi ljudske duše iz jednog  tela u drugo. Ako zatim uzmemo primer samo “zagrebane” istorije civilizacije “Maja” u Južnoj Americi, verovatno najtajanstvenije dosad delimično proučene zemaljske civilizacije na svetu, koja je prepuna tajanstvenih detalja, ne samo kroz legende već materijalne tragove, piramide i bezbrojne artefakte, otkrićemo činjenicu da se neki slični fenomeni javljaju u kontinuitetu, na različitim kontinentima, u različito vreme, kod različitih naroda,  kultura i ljudi najrazličitijeg obrazovanja. Samo delovi misteriozne istorije “Maja” koji su odgonetnuti iz zapisa na zidovima monumentalnih piramida ukazuju, da je poreklo ovog naroda ili njihovih predaka najverovatnije u vezi sa nekom vanzemaljskom civilizacijom, a „vanzemaljci“ i nepoznate civilizacije iz kosmosa  i danas su jedna od najvećih misterija našeg doba. Gotovo da nema neke tajanstvene pojave u svetu, koja na neki način nije u vezi sa nepoznatom, a sve se češće čuje - “vanzemaljskom” civilizacijom, po poreklu, pokazuju istraživanja.  A naučnih - zvaničnih objašnjenja nema !   Zašto ?

                                  Fotografija nepoznatog bića pred autopsiju u US UFO bazi Area 51U svakom narodu i danas postoje sećanja, zapisi, dokumenti ili drugi tragovi o raznim pojavama, fenomenima ili primerima ljudi zapamćenih po svojim moćima predvidjanja dogadjaja, leččenja bolesti na neobične načine: dodirom, vračanjem, upotrebom tajnog bilja i napitaka, bajanjem, pitanjem verskih zapisa i sl. Tako je bilo i jeste u našim krajevima , a u ovoj knjizi čitaoci će videti da su mnoge misterije i dan danas tu oko nas, da su postojale juče i kroz vekove,  kao i širom celog sveta.

 

Srednji vek je period kada se najviše govorilo o tajnim društvima, misterioznim pojavama, vešticama, duhovima, demonima, neobjašnjiivim slučajevima smrti ili izlečenja, alhemiji i pokušajima da se magijskim radnjama od zemlje, različitih metala ili tečnosti stvori zlato, eliksir mladosti ili pak veštački čovek.

 

Od XVI. veka Katolička crkva ( inkvizicija) se do danas trudi da sakrije svaki trag o neobičnim pojavama, a pojedine slučajeve koristi kao potporu za svoje učenje o “dobru i zlu”, “Sotoni” koja iskušava “slaboverne” i slično. Za to vreme mnogi su naučnici tajno i dalje istraživali neobične pojave, vršili eksperimente i ostavljali verodostojna dokumenta o svojim iskustvima i saznanjima.  Mnogi su zbog toga proglašeni za šarlatane, prevarante, “djavolove učenike”, a neki su svoju naučnu radoznalost platili glavom. Čak su i seoski vidari koji su besplatno lečili sirotinju melemima od trava,  čajevima i zaboravljenim veštinama u mnogim evropskim zemljama bili u opasnosti da budu optuženi za “tajni pakt sa djavolom ili vešticama”. Na dalekom Istoku i Orijentu, u Africi, Južnoj Americi i medju američkim Indijancima ljudi takvih znanja su nasuprot poštovani, dok su u Evropi  stotinama godina najviše bili proganjani i tako su nestajala mnoga objašnjenja i stečena znanja i iskustva koja bi nam i danas mogla poslužiti, da lakše nadjemo odgovore na neke od ovih zagonetki. Tek kada je 1847. godine Kancelar Bizmark u Nemačkoj dozvolio zakonom slobodno bavljenje narodnom medicinom i primenu svih znanja koja neko poseduje, da bi se pomoglo bolesnima, počelo se u Nemačkoj slobodno govoriti i baviti svim oblastima “para-medicine”.

 

Razlog za ovu Bizmarkovu odluku je njegovo zaista čudesno izlečenje od medicinski utvrdjenog raka na jeziku, tada 28. – godišnjeg  princa, budućeg najpoznatijeg kancelara Nemačke. U izboru izmedju operacije (odstranjivanja jezika) ili lečenja znanjima jednog seoskog vidara iz njegovog rodnog mesta, koga je mladi Princ lično poznavao, odlučio se za ovo drugo. Kada su najuvaženiji nemački lekari posle šest meseci potvrdili da na Bizmarkovom jeziku ni u telu više nema tragova kancera, budući „Gvozdeni kanceral“  je odlučio, da kada dodje na vlast dopusti “vidarske” delatnosti i sva lečenja prirodnim ili “ne-običnim” metodama, čime je put za razvoj alternativne medicine i izučavanja svih neobičnih pojava otvoren. Uskoro je Nemačka postala “svetionik”  u Evropi koji je najviše slobodom štampe,  otkrio svetu mnoge neobinne pojave, tajna društva, fenomene i druge skrivane tajne o najrazličitijim misterijama širom sveta.  Čak ni dolazak Hitlera na vlast  nije u Nemačkoj zabranio slobodu pisanja štampe o “neobičnim” pojavama   sa već definisanim nazivom  -  “Parapsihološki i okultni fenomeni” .

 

Kako od svih parapsiholoških fenomena izazivaju najviše interesovanja: “pojave duhova”, “NLO” – neidentifikovani leteći objekti ( UFO), tajna društva i  “artefakti” – stvari, predmeti i objekti nepoznatih naroda i civilizacija pronadjeni u različitim krajevima sveta, čije poreklo, starost i namena do danas nisu utvrdjeni ni najsavremenijim naučnim metodama,   o njima je dat poseban i opširan prilog u ovoj knjizi.

 

  UPOZORENJE ! POSMATRANJE OVE SLIKE POSEBNO U OČI PRIKAZE, POSLE NEKOLIKO      MINUTA STVARA OPTIČKE I DRUGE HALUCINACIJE, A KOD PSIHIČKI LABILNIH I NESVETICU


Sadržaj ove knjige nije slučajni izbor, već skup najčešće pominjanih fenomena,  dogadjaja i dokumenata  koji u ovoj knjizi  govore sami za sebe i dovoljni su čitaocima da donesu sopstveni sud o većini izloženih fenomena i drugih informacija.  Svakako da u obilju priloženog materijala može postojati i neka poluistina, preterana mistifikacija ili čak izmišljotina, koja se godinama “provlači” kroz literaturu, priče i svedočenja. Medjutim, autor nijednom nije popustio u nameri da prenese samo ono što zadovoljava lični kriterijum stečenog iskustva ili doživljenog, uz konačnu recenziju autoriteta koje uvažava.

 

Svakako se mora uzeti u obzir i to, da bi nekom skeptiku koji  bi tražio „dodatne garancije istinitosti” za sve što se ovde pominje, ili potvrde drugih autoriteta koji su još to sve „lično videli, opipali ili doživeli“, bila potrebna bar još jedna knjiga. Uz nju još jedan ljudski život,  moć putovanja u prošlost na mesta i u vreme kada je nastajala istorija i ovi fenomeni o kojima se ovde piše. Možda će i sve to uskoro biti moguće, što je upravo jedan od krajnjih ciljeva ove knjige – želja da se javno istraži svesno skriveno, sve ono što je odavno nekim „posvećenima“  dobro poznato ,  a javno nepriznato i za mnoge skeptike nemoguće i nepostojeće.

 

Ne samo da će neki od zvaničnih naučnih autoriteta i onih koji su zaduženi da drže mase u neznanju koristiti sva sredstva, da se zaštite od promena koje mogu da promene njihove dogme, nego se neće ustručavati da svim metodama napadnu manjinu ,  te  “Crne ovce”  oko nas koje tražeći istinu  dovode u pitanje već vekovima prihvaćena  okoštala verovanja i ubedjenja.

Oni neće dozvoliti da se bilo čime remeti konsenzus privida realnosti u kojoj živimo. Tako oni koji posumnjaju u večne svetske istine i drugi koji istražuju i ne mire se sa jednostavnim objašnjenjima : “da objašnjenja nema”,  te  “crne ovce”  koje upozoravaju na “ vukove” oko nas , ne stradaju prvo od tih vukova, ni pasa čuvara, niti čobana ovog poretka, već nažalost od sabraće - drugih belih ovaca koje ne žele da izgube svoj metar trave za pašu !

 
Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP