Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 108738
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6714827
Ko je na sajtu?
Imamo 94 gosta na mreži

ФАЛСИФИКАТИ У АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ!


25.01.2013 / pee-Академедиасрбија

Иван Нинић

Ко и због чега фалсификује записнике са седница Агенције за борбу против корупције!

Члан Одбора Агенције за борбу против корупције и професор Правног факултета Радмила Васић упозорила је Одбор на седницама одржаним у септембру 2012. да се записници са састанака и друга акта о раду Жалбене комисије Агенције фалсификују што представља кривично дело, открива Пиштаљка. Захтевајући додатне рокове тадашња директорка Агенције Зорана Марковић одлагала је да стави на увид Одбору тражене информације и документа о раду Жалбене комисије.

Безуспешни покушаји Одбора Агенције за борбу против корупције да прибави податке о раду Жалбене комисије Агенције кулминирали су на дванаестој седници Одбора, одржаној 12.9.2012. године, када је жучно реаговала члан Одбора Радмила Васић. Она је подсетила да Одбор није добио одговор на питања о раду Жалбене комисије, сматрајући да је то „изругивање са Одбором, не због тога што она није позивана на седнице Жалбене комисије, него због тога што су фалсификовани записници, што је кривично дело, које је дужна да пријави“. „Одговор није тражила за себе лично, већ за Одбор који би у односу на његову садржину морао да заузме став“, наводи се у записнику излагање професорке Васић.

Одбор је поводом њене иницијативе на истој седници једногласно донео закључак да се од директорке Агенције затражи да у писаној форми достави податке у вези са радом Жалбене комисије и то: колики је број жалби приспео Агенцији од 8.2.2010. године; ко је о жалбама одлучивао (састав Комисије), колико је одлука Жалбена комисија донела и са којим исходом, као и да се доставе сви записници (или фотокопије) на увид.

Уместо одговора, тадашња директорка Агенције се 19.9.2012. године обратила мејлом члановима Одбора, тражећи одлагање рока за доставу података и докумената. О захтеву директорке председник Одбора Зоран Стојиљковић је на седници одржаној 24.9.2012. године известио чланове тог тела, на шта је члан Одбора Злата Ђорђевић предложила да „Одбор заузме став поводом тога што нису достављени тражени подаци и документација“. На тој седници Радмила Васић је рекла да „инсистира на одговору у вези са радом жалбене Комисије Агенције, јер су у питању фалсификати, што представља озбиљну незаконитост“.

„Прва два фалсификата су записници са седница Жалбене комисије Агенције у којима је констатовано њено присутство, иако никада до 6.4.2012. године није писуствовала ниједној седници Жалбене комисије Агенције. Трећи фалсификат је одлука о именовању Жалбене комисије Агенције која је измењена у погледу броја чланова, именованих лица, антидатирана и приписана Одбору. Поставила је питање да ли могуће да је на свим конкурсима који су до сада спровођени у Агенцији били само четири жалбе, јер само за њих постоје записници и навела је да то није могуће. Колико је њој познато, ради се о лицима која су поднела тужбе Управном суду и постоји опасност да нека од ових исправа буде употребљена у судском поступку. По њеном мишљењу треба утврдити у ком броју случајева је учињена незаконитост“, овим речима је у записнику са седнице Одбора интерпретирано излагање Радмиле Васић.

Према речима члана Одбора Чедомира Чупића он ће „за то сносити сву одговорност“ уколико је потписивао спорна документа не знајући да је реч о фалсификатима, јер је „имао велико поверење у професионалност и стручност запослених у Агенцији“. Чупић је потом најавио подношење неопозиве оставке на чланство у Жалбеној комисији Агенције, рекавши да ће оставку доставити Одбору у писаној форми. Иначе, Одбор је донео одлуку да продужи роки директорци за достављање података и документације у вези са радом Жалбене комисије и то најдуже до два дана пред почетак наредне седнице Одбора која је била заказана за 11.10.2012. године.

Жалбена комисија је установљена Законом о државним службеницима и реч је о телу које одлучује о жалбама државних службеника на решења којима се у управном поступку одлучује о њиховим правима и дужностима, али и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса. У случају Агенције за борбу против корупције у питању је тело које се образује актом ове институције, а у циљу заштите права службеника који већ раде у Агенцији и права лица која учествују на јавном конкурсу за пријем у радни однос у Агенцију.

Како Пиштаљка сазнаје, један од учесника на конкурсу за радно место начелника Службе за односе с јавношћу који је спроведен 2011. године поднео је тужбу Управном суду. Он је у тужби навео да је у записнику са седнице Жалбене комисије о његовом случају наведено да је седници присуствовала и Радмила Васић, што је професорка Васић на седници Одбора Агенције негирала.

/ Извор: Пиштаљка /Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP