Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 153948
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 7386438
Ko je na sajtu?
Imamo 115 gosta na mreži

KAKO POSTATI / DOBAR / NOVINAR


______________________________________
KAKO POSTATI / DOBAR / NOVINAR


PRIRUČNIK ZA PRIPREMU
POLAZNIKA NOVINARSKIH ŠKOLA, KURSEVA
ILI SAMOSTALNI RAD
Autor : Slobodan Maričič

Beograd

 

_______________________________________
Kako postati / dobar / novinar

Autor: Slobodan Maričić

Impresum

Izdavač: Novinska agencija TIKER, Beograd
Predgovor : mr. Miroslav Kostić
Korektura: Mirjana Mijatović, Beograd
Korice : Autor
Grafička i tehnička priprema i štampa: TIKER
Strana : 80
Beograd : 1998.
Tiraž : 500
Copyright : Only by Autor
Katalogizacija: CIP : Narodna biblioteka Srbije, Beograd
ISBN 86-909277-0-0


Sadržaj:

I. Uvod - str. 5
II. Novinarstvo i književnost - str. 6
III. Komunikacije i mediji danas - str. 6
IV. Novinarstvo - str. 9
V. Vrste novinarskih priloga (novinarski žanrovi) - str. 10
VI. (Mas)mediji - str. 21
VII. Konferencija za novinare - str. 33
VIII. Propaganda - str. 34
IX. Public Relations (PR) - str. 36
X. Kako govoriti? - str. 38
XI. Primeri novinarskih priloga (žanrova) - str. 42
XII. Kako krenuti u novinarstvo ? - str. 46
XIII. O etici informisanja - str. 47
XIV. Deklaracija Medjunarodne federacije novinara - str. 49
XV. Minhenska deklaracija - str. 50

 

UVOD

Poštovani polaznici ,
pred vama je autentičan materijal za obuku za samostalni novinarski rad, timski rad u nekom od medija ili za vodjenje sopstvenog medija . Materijal je pripremljen u obliku skripti koja su godinama korišćena za obuku novinara – početnika u Novinskoj agenciji Tiker, a potom dopunjena kao knjiga za obuku samostalnih – slobodnih novinara . Upravo zato sadrži sva najvažnija pravila novinarske delatnosti, način rada, glavne oblike novinarskog izražavanja, pojmove i situacije sa kojima se novinari najčešće sreću u vršenju ovog dinamičnog i za mlade naročito zanimljivog posla .

Knjiga je sačinjena tako da informiše pre svega o klasičnim - standardnim pojmovima iz istorije novinarstva, novinarskog rada i funkcionisanja medija, jer obzirom na mnoge specificnosti u radu različitih medija, koliko nam je poznato nije do sada bilo pokušaja da se u ovako sažetom obliku obuhvati sve ono što je zaista potrebno za početak profesionalnog bavljenja ovom delatnošću.

 

Novinarstvo je profesija u kojoj kao i u mnogim drugim postoje tačna pravila, a moglo bi se reći i "šabloni ili recepti" veoma korisni za početnike. Medjutim, novinarska profesija podrazumeva i odredjene sklonosti, pa i lični talent pojedinca, koji će svojim sposobnostima zapažanja ili izražavanja, obogatiti postojeće "šablone". "Kruna" ovog posla je istraživačko novinarstvo gde ne postoje pravila, ili "Postoji pravilo - da pravila nema" . Svi govore da u ovoj kategoriji ne treba biti granica novinarskoj radoznalosti, ali je to mač sa dve oštrice od koga nastradaju upravo početnici puni entuzijazma i volje da “ isprave sve krive drine i nepravde” Naravno pogrešno, jer svuda postoje granice, a najopasnije su one nevidljive i nepisane.

Da bi što bolje pripremljen "stupio" u svet novinara i medija , svaki početnik treba da u potpunosti savlada ovaj materijal koji je pravljen tako, da iz jedne važne i kreativne profesije "izvuče" samu suštinu i koliko je to moguće što vernije je prenese onima, koji se ovim poslom žele ozbiljno i dugoročno baviti.

Zato je materijal pred vama predstavljen na dva načina, prvi: koji faktografski objašnjava opšte priznate i poznate novinarske pojmove sa kojima će se svako od vas u radu susretati kao sa konkretnim zadacima i drugi: koji predstavlja zbir neophodnih podataka o istoriji i razvoju novinarstva i medija kod nas i u svetu.

Na kraju su data neka opšta pravila profesije i Medjunarodne konvencije uz nekoliko saveta, koji treba da vam pomognu u daljem radu, upućujući na činjenicu da se ova profesija, stara nekoliko stotina godina svakoga dana prilagodjava tehnoločkom razvoju i inovacijama. Ili još tačnije koristi ih u najvećoj mogućoj meri posle vojske i različitih državnih službi u svakoj zemlji, mnogo više, nego sve druge postojeće institucije, samo sa ciljem: što pre i potpunije obavestiti javnost da se nešto dogodilo ! Čak i za one koji se novinarskim poslom već bave i koji su se u praktičnom radu već sreli sa pojmovima objašnjenim ovde , knjiga će biti pomoć da možda jož bolje artikulišu svoje znanje ili jednostavno ovo bude dobar podsetnik za svakodnevni rad.

O novinarima često govore anegdotu : "To su ljudi koji znaju od svega po nešto - ali ništa do kraja" , pa u tom smislu da u ovom uvodu naglasimo da materijal pred vama nema pretenziju da predstavlja univerzalni i kompletan recept, koji će svakog početnika odmah osposobiti za budući novinarski poziv, ali predstavlja iskustvo tridesetak godina rada autora u ovoj profesiji.

Sasvim je sigurno da se bez ovakve ili slične pripreme, ne može i pored ličnih sklonosti i talenta ovladati ozbiljnije novinarskim poslom, koji sve više postaje sinteza nekoliko zanimanja, jer zahteva minimum srednje školsko poznavanje predmetne materije, stranih jezika, rada na računaru i drugim sredstvima komukacija , istraživački duh, komunikativnost i sve češće - ne malu dozu lične hrabrosti.

I. UVOD

U istorijskom razvoju sistema medjusobnih komunikacija brzina razmene informacija se najsporije razvijala i najvise stagnirala. Neverovatno zvuči da je prenošenje poruka bilo vekovima, čak donedavno, najbrže upravo u najnerazvijenim krajevima sveta. U amazonskim i africkim džunglama ljudi su bubnjevima prenosili poruke stotinama kilometara za samo sat ili dva. Na Severno- američkom kontinetu Indijanci su, takodje, bubnjevima i dimnim signalima prenosili poruke na velike daljine, brže od svakog konjanika.

Reč je o zvućnim porukama i samo je jezik bio ograničavajuci faktor, koji je odredjivao od kog do kog plemena, odnosno, na koju udaljenost će se vesti prenositi. Jahač na konju je nekoliko milenijuma bio glavno i najbrže sredstvo za prenošenja pismenih poruka. Primer iz istorije kaze da je Rimski imperator Julije Cezar dobijao poštu od svojih guvernera iz dalekih provincija istom brzinom, kao i petnaest vekova docnije kraljevi na evropskim dvorovima.

Tek pronalaskom parobroda, koji je mogao ići bez vetra, nizvodno i uzvodno, preko okeana i jezera, brzina prenošenja vesti, poruka i medjusobna komukacija ljudi se značajno povećala u odnosu na vekove unazad. Sa pronalaskom telegrafa i telefona u XIX. veku, komunikacije su se oslobodile ljudske ruke i prenošenja "u torbi" odjednom menjajući sve strukture života: politiku, diplomatiju, trgovinu, finansije i berze, život u miru, ratu i naravno novinarstvo.

Tako je brzina komunikacije za svega vek i po doživela neverovatan procvat posle više od hiljadu godina stagnacije.

Da podsetimo: Prvi telegraf je konstruisan 1844. godine, telefon 1876. godine, radio-telegrafija se počela koristiti 1896. godine, radio-telefonija 1900. godine, a prvi ljudski glas „u živo" prešao je Atlantik 1915. godine.

UPUĆENO NOVINARIMA I KNJIŽEVNICIMA

" Neka vas ogovaraju, grde, osudjuju, zatvaraju: dozvolite i da vas obese, ali objavite svoju misao"! To nije pravo, već dužnost : velika obaveza svih onih koji imaju šta da kažu, da svoju misao iznose na svetlost dana za opšte dobro. Istina pripada svima….

Govoriti je dobro, pisati je bolje, štampati je najbolje. Kada se jedno mišljenje, izloženo kratkim i jasnim rečenicama , potkrepljeno dokazima, podacima i primerima štampa, to je često najbolje hrabro delo koje čovek može da učini prema društvu. Jer, ako je vaše mišljenje tačno, imamo koristi od njega; ako nije tačno, ispravljamo ga i opet imamo od njega vajde. Ali, zloupotreba…. kakva glupa reč; izmislili su je baš oni koji zbilja zloupotrebljavaju štampu, objavljujući ono što hoće, obmanjujući, nabedjujući i ne pružajuci mogućnost da im se odgovori…"

Pol-Luj Kurije (1772 – 1825)

Copyrigh © Novinska agencija Tiker - Srbija

 Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP