Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 153964
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 7386512
Ko je na sajtu?
Imamo 114 gosta na mreži

LEKSIKON PARAPSIHOLOGIJE I NAJVEĆE MISTERIJE


 

 

Naslov : Leksikon parapsihologije i najveće misterije

Autor : Slobodan Maričić
Izdavač: Autor
Korice : „ Idea Esoteria"
Štampa: BG Print Beograd
Beograd: maj 2006.
Tiraž: 500
Strana : 260
Fotografija : 50
Korice : plastificirani karton
CIP Katalogizacija: NBS Beograd
159.961 (031)/ 133/001.94/061.25
ISBN 86-9092277-0-0
Cobiss.SR-ID 134190348
Copyright: Only by author

NAPOMENA : Citiranje dozvoljeno isključivo uz obavezu navodjenja izvora. Preštampavanje u celini ili delovima , reprodukovanje ili objavljivanje u bilo kom obliku, uključivši i Internet nije dozvoljeno.

 

SADRŽAJ

Uvod - str. 9
OParapsihologiji - str.10
Zaključak - str.14

Deo I.

Leksikon Parapsihologije
Primeri ezoterije , magije, okultizma i graničnih područja nauke - str. 17

Deo II.

Spiritizam ili verujete li u duhove ili ima li koga tamo ?

1) Verujete li u duhove? – str.151
2) Spiritizam u Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji – str. .153
3) Kako se "razgovara" sa duhovima ? str. - 154
4) Jedan ili više svetova duhova ? str. - 156
5) Pakao, čistilište i raj ? str. - 158
6) Mogu li, kako i koliko duhovi uticati na naš život ? str. - 160

Deo III.

NLO – Neidentifikovani leteći objekti
1) Dan posle Rozvela str. - 167
2) "The Disclosure project" ( Otkrivanje javnosti fenomena UFO) str. - 168
3) Izvod iz knjige "Behold a Palehorse" Miltona Willliam Cupera str. - 191
4) Pojave NLO nad Ex – Jugoslavijom str. - 204

Deo IV.

ARTEFAKTI – PORUKE VIŠIH CIVILIZACIJA

1) Koliko je zaista stara ljudska civilizacija str. - 213
2) Civilizacije Mu, Lemurija i Atlantida str. - 214
3) Piramide u moru pored japanske obale str. - 215
4) Narod Čopa i kameni diskovi str. - 216
5) Piramide u Kini str. - 218
6) Podzemni tuneli i misterije Malte str. - 220
7) Artefakti u Srbiji i EX-Jugoslaviji str. – 221

Deo V.

TAJNA UDRUŽENJA I JAVNI POSLOVI - JAVNA UDRUŽENJA I TAJNI POSLOVI

1. Nastanak, organizacija i ciljevi str. - 229
2. Organizacija svetske tajne moći str. - 232
3. Asasionsko bratsvo ( Assassinations brotherhood) str. - 233
4. Iluminati (Illuminati ) str. - 234
5. Udruženja „Tula" (Thule) str. - 236
6. Trilaterala ili Komitet   300 (The Trilateral Commission) str. - 236
7. Masoni ili Slobodni zidari (Free Masons ili Die Freimaurer) str. - 239
8. Malteški vitezovi – Vitezovi Malte str. - 241
9. Karadjordjevići u redu Malteških vitezova str. - 243
10.Vitezovi Templari – Krstaši str. - 244
11.Udruženje Lobanja i Kosti str. - 248
12.Savet za medjunarodne odnose (Council for Foreign Relations- CFR) str. - 249
13.Ostala aktivna tajna društva: Bildeberg grupa, Okrugli sto, i drugi str. - 250
14.UNO i Medjunarodne organizacije str. - 250
16.Mediji str. - 251
Epilog – Šta dalje ? str. - 252
Zašto sam napisao ovu knjigu ? str. - 253
O autoru str. - 255
Literatura str. - 257

LEKSIKON PARAPSIHOLOGIJE I NAJVEĆE MISTERIJE

Uvod
Ova knjiga predstavlja čitaocima mnoge do sada kod nas potpuno nepoznate ili sasvim malo poznate pojave i vekovne pokušaje ljudi najrazličitijih zanimanja i uglednih naučnika, da rasvetle neke od paranormalnih fenomena, nadju im uzroke i značenja. U knjizi su data i mišljenja, analize, prikazi knjiga i komentari savremenika koji govore i objašnjavaju pojedine fenomene na osnovu sopstvenih iskustava i svojih istraživanja sa mnogobrojnim podacima, uz navodjenje poznatih dogadjaja, ličnosti i svedoka koji su na bilo koji način povezani sa tematikom knjige. Leksikon parapsihologije, prvi takav do sada izdat na srpskom jeziku, sadrži termine, značenje i prosečnom čitaocu razumljiva objašnjenja mnogih fenomena graničnih područja nauke, ezoterije, magije, okultizma, srodnih oblasti i praktično svu u svetu poznatu terminologiju do danas poznatih fenomena i pojava sa primerima, istorijatom i tumačenjima. Leksikon sadrži takodje i niz primera okultizma i crne magije, kao i primera tajnih znanja i učenja od vremena civilizacija daleko pre Hrista, kroz period Antike i Srednjeg veka, do današnjih dana. Sa oko 500 pojmova i objašnjenja, 50 fotografija, simbola, ilustracija i crteža na 300 strana, to je do danas svakako najkompletnija knjiga na srpskom jeziku o istraživanju paranormalnog. Ova knjiga je prema mišljenjima mnogih poznavalaca, prava studija parapsihologije u kojoj se primeri navode egzaktno sa izvorima, prenose i daju autoritativna objašnjenja ukoliko postoje, navode mišljenja i ocene mnogih poznatih javnih ličnosti, vojnih eksperata i autoriteta nama poznatih iz medicine, drugih naučnih oblasti, umetnosti, politike i sl.. Za neke nije u javnosti bilo poznato da su istraživali neobične fenomene ili da su pak sami neke lično doživeli, da bi se potom i oni posvetili traganju za uzrocima istih ili drugim fenomenima koje su sreli u svome radu ili istraživanju. Autor je izostavio opise ili delove opisa pojedinih okultnih fenomena i crne magije, koji bi za laike i druge nedovoljno upućene predstavljali štetne (zabranjene) radnje, mada je to verovatno štivo koje bi izazvalo još veću pažnju čitalaca.
Knjiga sadrži mnoge izjave i mišljenja poznatih ili manje poznatih ličnosti iz istorije ili savremenika, kao i izvode iz knjiga koje se bave specifičnim fenomenima. Autor se trudio da o navedenom da što više podataka o naslovima, izdavačima i piscima naročito u onim slučajevima gde se radi o veoma specifičnim podacima i tvrdnjama, ili se pominju poznate ličnosti, naučnici bivši ili aktuelni političari. Neke teorije koje se pominju u knjizi su veoma uznemirujuće, gotovo šokantne, medjutim, autor je bio mišljenja da sve zaslužuju da se predstave našoj javnosti i kritici. I pored nekih gotovo neverovatnih tvrdnji zanimljivo je što se može videti iz citiranih izvora, da se odredjeni fenomeni i podaci spominju ili istovetno citiraju u različitim epohama, od različitih autora na razlčitim jezicima i kontekstima. Pažljivom čitaocu neće promaći neka imena, sličnosti i podaci koji se ponavljaju više puta u knjizi različitim povodima i temama.
Namera autora je da ovom knjigom pomogne čitaocima da se pre svega dovoljno i tačno koliko je to moguće prvo informišu, a sami potom dodju do sopstvenog zaključka o izloženom sa očekivanjem, da ljude i svet oko sebe ubuduće gledaju na drugi način, "otvorenog uma" ili kako je neko u knjizi citiran sa pretpostavkom da : "Ništa nije nemoguće i da je sve moguće" .Dobronamerni čitaoci će se složiti , da ova knjiga zadovoljava uslove ozbiljnog stručnog rada za čiju izradu je bilo potrebno nekoliko godina prikupljanja i proučavanja materijala, a potom još dosta premišljanja kod konačnog izbora i oblikovanja obimne dokumentacije u knjigu, koja je sada pred vama.
O Parapsihologiji
Parapsihologija je danas u mnogim zemljama deo oficijelne psihologije , a izraz parapsihologija je nastao od grčkih reči "para" - pored ili mimo, i "psiha" - duša, što bi bukvalno značilo: "paralelna"- psihologija ili "medicina duše. Bavi se fenomenima koji za sada protivreče racionalnim objašnjenima, istovremeno i nekim već dokazanim zabludama da ne postoje pojave kao što su : predvidjanje budućnosti; pomeranje predmeta tkzv.psi-energijom; čitanje ili prenošenje misli; razlikovanje boja čulom dodira; psiho-sugestije na velikom rastojanju, kao i svojevrsne komunikacije sa dušama preminulih; druga razumna bića u kosmosu osim ljudi i slične, još čudnije pojave. Sve te i druge pojave koje danas klasifikujemo u oblast parapsihologije su od kraja XIX. veka predmet ozbiljnih izučavanja istraživača amatera, publicista i novinara, kao i uglednih naučnika najrazličitijih specijalnosti, kako na Istoku tako i na Zapadu, ali su i u prošlosti ti fenomeni pojedinačno bili predmet velikog interesovanja tadašnjih učenih ljudi. Drugi ljudi koji su tada na najrazličitijie načine bili obdareni ili ovladali nekim od ovih fenomena ili tajnih znanja, koristili su se njima javno, ili ih prikrivali zavisno od sredine, vremena, svog zvanja i zanimanja, jer je to najčešće, a posebno u Srednjem veku bilo opasno i zabranjeno. I pored tolikog zanimanja za parapsihološke fenomene kroz vekove, stručna objašnjenja takvih pojava su još uvek javnosti sasvim malo poznata i naučno nepriznata ili nepouzdana. Ipak u Evropi se u zapadnim zemljama o parapsihološkim fenomenima već gotovo dva veka uglavnom slobodno piše, istražuje i diskutuje, čak i u naučnim ustanovama, dok narodi "Istočnih kultura" i na drugim kontinentima takve pojave smatraju praktično normalnim, tačnije prirodnim. Medjutim, u zemljama bivšeg "Komunističkog bloka", tek pedesetih godina prošlog veka, počelo se u velikoj tajnosti baviti istraživanjem ovih pojava i to pre svega za vojne potrebe, a u javnosti otvoreno pisati, tek devedestih godina, posle sloma komunizma.
Inače pojam „Parapsihologija" prvi put je internacionalno promovisan 1889. godine od strane dr Maksa Desoara (Max Desssoir) autora studije: "O večnosti duše" i ubrzo opšte prihvaćen kao naziv za disciplinu koja proučava sve fenomene koje je nauka do tada nazivala okultnim, ezoterijskim ili paranormalnim, a laici najčešće magijom . Iako je osnivanje Društva sa psihička istraživanja ( Society for Psychical Research ) u Londonu 1882. godine imalo za zadatak proučavanje „okultnih fenomena" , to je bila prva zvanično registrovana naučna institucija na svetu za istraživanje neobičnih pojava i veliki korak u ozbiljnijem pristupu pomenutom. Ista institucija je desetak godina docnije čak promenila naziv u „Društvo za istraživanje parapsiholoških fenomena" što je konačno bio znak da Parapsihologija postaje predmet oficijelnog zanimanja nauke. Mada je do danas u svetu još zanemarljiv broj naučnih ustanova koje imaju specijalizovane odseke ili Katedre za parapsihologiju, ipak nema sumnje da je obim i kvalitet zanimanja nauke, tačnije naučno-istračivačkih delatnosti radi objašnjenja ovih fenomena izvanredno napredovao, kako prema broju angažovanih naučnika, tako i prema uloženim finansijskim i drugim sredstvima i pažnji javnosti.
Nema sumnje da će pre ili kasnije naučnici koji se bave izučavanjem tkzv. "egzaktnih nauka" morati da daju objašnjenja sukoba izmedju šturih tumačenja parapsiholoških fenomena i naučno objašnjenih psiho-fizičkih pojava, kao naprimer vekovnog negiranja postojanja neke kosmičke veze sa svakim ljudskim organizmom, kako tvrde parapsiholozi. Oni koji danas govore da te kosmičke, nama još nepoznate sile kod nekih ljudi mogu da "probude", "stvore", "povrate" ili šta već, odredjene a savremenoj nauci "neobjašnjive " sposobnosti i moći , nalaze se u istoj situaciji, kao kroz istoriju neki priznati naučnici, koji su ubedjivali naučnu javnost i običan svet, da tada nove terorije o prirodnim pojavama i prirodnim moćima nisu zablude, gluposti ili prevare. Mnogi protivnici novih otkrića, briljantni umovi egzaktnih nauka docnije su se obrukali kao naprimer poznati profesor Petrogradskog univerziteta, veliki hemičar D.I.Mendeljejev koji je sedamdesetih godina XIX-tog veka odlučno tvrdio: "da ne postoje bilo kakve pojave u kojima tkzv."medijumi" mogu dostići različite nivoe svesti, doživljavati mentalne fenomene i "vremenske skokove" ili čak druge kosmičke nivoe". Njegova ocena da se radi o " običnoj gluposti", uskoro je bila javno opovrgnuta. Ili sličan primer kada je ugledni francuski hemičar Lavoazje sa mnogo drugih naučnika Francuske akademije osudio teorije Prof. Mesmera o "životinjskom magnetizmu" i metode Mesmerovog lečenja hipnozom (Mesmerizam) nazvao prevarom. Parapsihologiju dakle neprekidno prate: skepticizam, sumnje, negiranja i ruganje. Najčešče ponavljana rečenica skeptika glasi : "Ne verujem u bilo šta, dok to ne vidim svojim očima !
Medjutim, podsetimo se primera indijskog fakira koji pred gomilom turista pravi šou: počinje da svira u neku vrstu frule i odjednom se iz korpe pored njega polako u vis diže konopac, sve više i više, dok se njegov kraj ne izgubi u visini. Onda on poziva svog asistenta - dečaka od desetak godina i naredjuje mu da se popne uz konopac, što ovaj čini i uskoro nestaje u visini. Turisti su zadivljeni, tapšu, a fakir poziva učenika da sidje dole; jednom, dva puta , a onda viče i grdi - bez odgovora. Fakir ljutito uzima veliki nož, stavlja ga u usta i sam se penje uz konopac; turisti zabezeknuti ! Odozgo se ubrzo čuju dečakovi krici, pa onda iz vazduha pada dečakova odsečena ruka, glava, telo - turisti užasnuti , vrište od straha, a fakir se spušta dole sav krvav, baca nož i nastavlja da svira na fruli. Odjednom, niz konopac se smejući spušta dečko, turisti gledaju na zemlju: nema krvi, nema leša, fakir se takodje smeje, dok su prisutni još u šoku od doživljenog. Potom aplauz, delirijum, vrištanje od smeha, u korpu fakira padaju novčanice zadovoljnih turista. Čudo? Ako je pomenuti skeptik to sve video svojim očima, šta će reći o tome ! Šta bi vi rekli o onome što su svi prisutni videli ? Oni malobrojni, koji nisu od straha ispustili svoje foto-aparate ili u novije vreme kamere, kada su pogledali razvijeni film ili video traku, nisu našli ništa od pomenute predstave. Kod svih isti snimak, samo grupa turista ispred koje fakir svira na svojoj fruli i pored njega igra asistent. Onda slede slike na kojima se vide zaprepašćeni turisti, užasnuti, izobličenih lica od straha, dok fakir i dalje samo svira na fruli? Nema uzdignutog konopca, nema raskomadanog dečakovog tela, noža, krvi ? O čemu se ovde zapravo radi ? Šta sada kaže skeptik ? Može li se zaista verovati (samo) svojim očima ? Ili ostalim čulima? Ni čemu ili svemu ? Da li je fakir prevarant i koga je obmanuo ? Turiste, nauku, istračivače, savladao magiju, prirodu ?
Ovu „predstavu" nije video samo autor, ni dvoje, troje turista , već hiljade njih, Evropljana, zapadnjaka i ljudi iz celoga sveta opisalo je ovaj fenomen u blizini Kalkute, Bombaju ili negde drugde u Indiji */ (vidi Internet linkove). Upravo tu, na toj "predstavi" za turiste, pada u vodu glavni argument skeptika koji "veruje" samo onome što on vidi sopstvenim očima , dodirne ili oseti ! Koji autoriteti i čime, mogu danas negirati činjenicu da su neki ljudi sposobni da potpuno "ovladaju" našim čulima, "udju" u našu podsvet ili svest, odvedu nas ili uvedu u neki "drugi svet" u neku paralelnu stvarnost ili dimenziju, gde je sve moguće? Nesumnjivo je da oni ( i ili hipnozom ) istovremeno izazivaju promene u našoj psihi i fizičkom okruženju i stvaraju ambijent koji požele ili zamisle i dočaravaju ga nama ili nas vode tamo gde mi podsvesno želimo otići. Sve „To" mi zamišljamo, vidimo, osećamo, doživljamo. Kako, zašto ? Kako objasniti dokazani rezultat eksperimenta sugestije , pri kome nekoliko kapi obične vode prosute na ruku osobi pod hipnozom. sugerisanih kao blaga bezopasna kiselina , izaziva momentalno nastajanje plika, kao kod stvarne opekotine? Podsetimo se ponovo stavova uvažnih skeptika i tvrdnje poput one jednog od nesumnjivo najvećih državnika i političara Predsednika SAD Tomasa Džefersona :
" Pre ću poverovati da su svi ti maker ugledni naučnici lažovi, nego u to, da je ovo kamenje palo sa neba " (govoreći o uzorcima meteorita, koji su mu pokazani). Ceo vladin kabinet se smejao zajedno sa njime „glupostima" fanatika koji durbinima po celu noć zure u nebo. "Nemogućnost padanja kamenja sa neba - jer u kosmosu nema ničega “, 1890. godine službeno potvrdjuje i Komisija za Kosmološka istraživanja Francuske akademije nauka. Samo deceniju kasnije, priroda rešava dilemu, kada nekoliko hiljada komada meteorskog kamenja jedne meteorske kiše 1903. godine uništava sve krovove kuća u gradiću A’Aiggle nedaleko od Pariza. Tek posle tri decenije, službeno se opovrgava stav ove Komisije Francuske akademije nauka i dezavuisani astronomi i naučnici dobijaju satisfakciju !
Ser Artur Klark poznati pisac , novinar fantasta po čijem je scenariju pre više od tri decenije snimljen kultni i neprevazidjeni mega - filmski projekt : "Odiseja 2000-te u svemiru" ; genije futuristike i kosmološke magije po čijim zamislima i konsultacijama su radjeni mnogi projekti NASE, (priča se i iskrcavanje na mesec) odbio je da poveruje u parapsihološke moći nemačkog ekstrasensa i medijuma Urija Gelera. Sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, kada je Geler pred novinarima "pogledom" savijao kašike i druge metalne predmete ili izazivao njihovo lebdenje u vazduhu, Klark je izjavio: "Besmislica"! Naravno, omaklo se i ovom briljantnom umu ! A kada su se konačno u Berlinu sreli Klark i Geler, medijum je pred Klarkom i još desetak uglednih "skeptika" demonstrirao mnoge od svojih sposobnosti. Klark je po završenoj "predstavi" otišao bez pozdrava i bilo kakvog komentara; prisutni su pričali da je prosto pobegao. Posle izvesnog vremena, Klark je pismeno potvrdio opis tog susreta i dogadjaja u intervju medijima: " Da, bilo je sve tako kako kaže Geler ( Geler je izjavio da je Klark glasno tokom eksprimenta izražavao svoje zaprepašćenje). "Bio sam zaista zatečen činjenicom, da je tako što moguće", rekao je izmedju ostalog Klark ? Ali posebno je tim povodom zanimljivo to da je ubrzo potom, Artur Klark počeo voditi TV seriju o svetskim misterijama za naučni program engleske medijske korporacije BBC, a potom izdao i knjigu o paranormalnim fenomenima ! ?
I zbog toga se izmedju ostalog, sve više običnih ljudi zanima za "natprirodne" pojave, razne fenomene i druga pitanja graničnih područja nauke, gde još nisu nadjeni adekvatni ili bilo kakvi zadovoljavajući odgovori i logična obja[njenja. Sve više novina, časopisa i drugih medija piše ili se bavi raznim misterijama, okultizmom, crnom magijom, sektama i zatvorenim-tajnim društvima. Neobične moći, najčešće pominjanih indijskih fakira , tibetanskih sveštenika, raznih šamana, istočnjačkih gurua i verskih vodja plemena u egzotičnim i dalekim zemljama, spontane i iznenadne neobične manifestacije kod običnih ljudi, svakodnevno privlače ogromnu pažnju ne samo medija, već i naučne javnosti. Istovremeno razne sekte, religiozne grupe, lažni proroci i vidovnjaci demonstriraju „svoje nadprirodne moći", obmanjuju naivne lažima, trikovima i savremenom tehnikom.
Zatrpavaju nas gomilama novih knjiga o izmišljenim paranormalnim iskustvima, susretima sa vanzemaljcima, putovanju u dubinu zemlje, kosmosa u umove drugih ljudi i sl. Zato su prosečni gradjani i oni koji se za navedeno više zanimaju, sve češće u prilici da se kroz nepotpune i senzacionalističke vesti u medijima ili na spektakularno najavljivanim seansama sreću sa nepoznatim izrazima, pogrešnim nazivima različitih pojava i fenomena od kojih neki zaista postoje. Ne retko se zbog toga neinformisani pojedinci, novinari ili neki „autoriteti" opet ismejavaju na račun ovih tema, omalovažavaju i dezavuišu ljude koji se ozbiljno bave istraživanjima pomenutih fenomena. To javnost dodatno zbunjuje i udaljuje od istine: da zaista postoje oblasti života koje su još neistražene i nepoznate, a od volje ljudi, današnjih civilizacijskih tekovina, zakona, politike i sl., nezavisne.
Čitaoci ove knjige će imati priliku da u leksikonu pročitaju stručna objašnjenja mnogih aktuelnih termina, opise i tumačenja najrazličitijih do sada registrovanih parapsiholoških fenomena, neobičnih pojava i dogadjaja iz današnjice, savremene ili daleke istorije za koje nauka još nije dala jasan odgovor, zašto i kako se dešavaju. Osim toga potpunije su opisana četiri od mnogih fenomena koji uglavnom najviše zanimaju današnju javnost i najčešće se pominju u medijima, jer medju njima zaista postoji neka odredjena i tajanstvena istorijska (vremenska) i tematska povezanost. Uz sve treba ponovo naglasiti da neobične pojave o kojima se govori u ovoj knjizi nisu "primećene" ili se manifestuju samo u novije vreme, jer su prve "natprirodne" pojave ili neobične moći nekih ljudi zabeležene daleko pre Hrista, u starom Egiptu, na Dalekom Istoku, Južnoj i Severnoj Americi i Evropi, praktično širom planete kod naših najdaljih predaka. Zavisno od vremena kada su se pojave javljale, odnosno koliko su se ljudi bavili prirodom, posedovali razna tajna znanja, proučavali alhemiju, astrologiju, magiju i pratili prirodne i kosmičke pojave, utoliko je bilo više svedočenja i dokumenata. Ako trenutno zanemarimo dokaze o misteriji postojanja starih civilizacija, vekovna istorija i način izbora Lama - vrhovnih poglavara na Tibetu je naprimer, veoma poznat i mističan fenomen koji već vekovima u kontinuitetu predstavlja jedno od najsnažnijih uporišta učenja o parapsihološkom fenomenu reinkarnacije – "ponovnom rodjenju" , odnosno seobi ljudske duše iz jednog tela u drugo. Ako zatim uzmemo primer samo "zagrebane" istorije naroda "Maja" u Južnoj Americi, verovatno jedne od najstarijih civilizacija na svetu, koja je prepuna tajanstvenih detalja, ne samo kroz legende već materijalne tragove, piramide i bezbrojne artefakte, otkrićemo činjenicu da se neki isti fenomeni javljaju u kontinuitetu, na različitim kontinentima, u različito vreme, kod različitih naroda, kultura i ljudi najrazličitijeg obrazovanja. Samo delovi misteriozne istorije "Maja" koji su odgonetnuti iz zapisa na zidovima monumentalnih piramida ukazuju, da je poreklo ovog naroda ili njihovih predaka najverovatnije u vezi sa nekom vanzemaljskom civilizacijom, a „vanzemaljci" i nepoznate civilizacije iz kosmosa su jedna od najvećih misterija našeg doba. Gotovo da nema neke tajanstvene pojave u svetu, koja na neki način nije u vezi sa nepoznatom, a sve češće se čuje - "vanzemaljskom" civilizacijom, kulturom ili poreklom, pokazuju istraživanja. A naučnih - zvaničnih objašnjenja nema ! Zašto ?
U svakom narodu i danas postoje sećanja, zapisi, dokumenti ili drugi tragovi o raznim pojavama, fenomenima ili primerima ljudi zapamćenih po svojim moćima predvidjanja dogadjaja, lečenja bolesti na neobične načine: dodirom, vračanjem, upotrebom tajnog bilja i napitaka, bajanjem, čitanjem verskih zapisa i sl. Tako je bilo i jeste u našim krajevima , a u ovoj knjizi čitaoci će videti da su mnoge misterije i dan danas tu oko nas, da su postojale juče i kroz vekove, kao i širom celog sveta.
Srednji vek je period kada se najviše govorilo o tajnim društvima, misterioznim pojavama, vešticama, duhovima, demonima, neobjašnjiivim slučajevima smrti ili izlečenja, o alhemiji i pokušajima da se magijskim radnjama od zemlje, različitih metala ili tečnosti stvori zlato, eliksir mladosti ili pak veštački čovek.Od XVI. veka Katolička inkvizicija se do danas posebno trudi da sakrije svaki trag o neobičnim pojavama, a pojedine slučajeve koristi kao potporu za svoje učenje o "dobru i zlu", "Sotoni" koja iskušava "slaboverne" i slično. Za to vreme mnogi su naučnici tajno i dalje istraživali neobične pojave, vršili eksperimente i ostavljali verodostojna dokumenta o svojim iskustvima i saznanjima. Mnogi su zbog toga proglašeni za šarlatane, prevarante, "djavolove učenike", a neki su svoju naučnu radoznalost platili glavom. Čak su i seoski vidari koji su besplatno lečili sirotinju melemima od trava, čajevima i zaboravljenim veštinama u mnogim evropskim zemljama bili u opasnosti da budu optušeni za "tajni pakt sa djavolom ili vešticama". Na dalekom Istoku i Orijentu, u Africi, Južnoj Americi i medju američkim Indijancima ljudi takvih znanja su nasuprot poštovani, dok su u Evropi stotinama godina najviše bili proganjani i tako nestajala mnoga objašnjenja i stečena iskustva koja bi nam danas mogla poslužiti, da lakše nadjemo odgovore na neka od ovih zagonetki. Tek kada je 1847. godine Kancelar Bizmark dozvolio zakonom slobodno bavljenje narodnom medicinom i primenu svih znanja koja neko poseduje, da bi se pomoglo bolesnima, počelo se u Nemačkoj slobodno govoriti i baviti svim oblastima "para-medicine". Razlog za ovu Bizmarkovu odluku je njegovo "čudesno izlečenje" od medicinski utvrdjenog raka na jeziku, tada 28 – godišnjeg Princa, budućeg najpoznatijeg Kancelara Nemačke. U izboru izmedju operacije (odstranjivanja jezika) ili lečenja znanjima jednog seoskog vidara iz njegovog rodnog mesta koga je mladi Princ lično poznavao, odlučio se za ovo drugo. Kada su najuvaženiji nemački lekari posle šest meseci potvrdili da na Bizmarkovom jeziku ni u telu više nema tragova kancera, budući „Gvozdeni kanceral" je odlučio da kada dodje na vlast dopusti "vidarske" delatnosti i sva lečenja prirodnim ili "ne-običnim" metodama, čime je put za razvoj alternativne medicine i izučavanja svih neobičnih pojava otvoren. Uskoro je Nemačka postala "svetionik" u Evropi koji je najviše slobodom štampe, otkrio svetu mnoge neobične pojave, tajna društva, fenomene i druge skrivane tajne o najrazličitijim misterijama širom sveta. Čak ni dolazak Hitlera na vlast nije u Nemačkoj zabranio slobodu pisanja štampe o "neobičnim" pojavama sa već definisanim nazivom - "Parapsihološki i okultni fenomeni" . Kako od svih parapsiholoških fenomena izazivaju najviše interesovanja: "pojave duhova", "NLO" – neidentifikovani leteći objekti ( UFO), tajna društva i "artefakti" – stvari/predmeti i objekti nepoznatih naroda i civilizacija pronadjeni u različitim krajevima sveta, čije poreklo, starost i namena do danas nisu utvrdjeni ni najsavremenijim naučnim metodama, o njima je uz leksikon dat poseban i opširan prilog u ovoj knjizi.

TEKST NA ZADNJOJ KORICI :

Neko našao orlovo jaje i stavio ga pod kokošku. Orlić se izlegao kad i pilići i odrastao sa njima. Čitavog života orao je radio isto što i kokoške u dvorištu, misleći da je i on jedan od njih. Kljucao je unaokolo u potrazi za bubama i glistama, kreštao i kokodakao, lepršao krilima, uzdižući se tek na koji pedalj iznad tla.

Prošle su mnoge godine i orao je ostario.

Jednog dana ugledao je u visini, na sunčanom nebu, čudesnu pticu moćnih raširenih krila, kako lebdi na vetru. Stari orao je zapanjeno gledao uvis. „Šta je to" pitao je. „ To je orao -kralj ptica. Njemu pripada nebo, a mi skakućemo po zemlji" , reče mu jedna kokoška.

I tako je orao umro medju kokoškama, ne saznavši nikada ko je.

Antony De Melo, teolog i guru

Iz knjige " Budjenje "

* * *

O Autoru:

Slobodan Maričić rodjen je u Beogradu 1944. godine. Pravnik. Novinar i publicista. Novinarstvom i publicistikom bavi se od 1975. godine. Član Udruženja novinara Srbije od 1979. godine, a tokom boravka u Nemačkoj od 1979. do 1992. godine član Udruženja novinara Pokrajine Hesen. Radio kao dopisnik iz Hamburga i Frankfurta/M za nekoliko domaćih novina i časopisa. Od 1998. do 2004. glavni odgovorni urednik Novinske agencije Tiker. Objavio je sedam knjiga, desetak feljtona i viže stotina autorskih priloga. Posle nekoliko spontanih susreta sa paranormalnim, ozbiljnije zanimanje za ezoteriju i parapsihologiju od 1980.godine. Za vreme boravka u Nemačkoj imao prepisku i intervju sa E.v.Denikenom. Od 1984. -1989. više puta posećuje monaha Oca Tadeja u manastiru Vitovnica , koji ga kao duhovni otac podučava na duhovnom putu. Istraživanje neobičnih pojava kroz prevodjenje strane literature, predavanja, spontane i profesionalne kontakte započeo od 1990. godine. Saradnik Etnografskog muzeja u Beogradu za istorijsku gradju (knjige i dokumenta) na staro-nemačkom pismu (Gotici). U prepisci je sa istraživačem artefakta starih civilizacija Semir Sem Osmanagićem iz Hjustona,Teksas, zaslužnom za pronalazak piramide u Visokom, BiH (Archeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation) i nekoliko drugih istraživača paranormalnog iz Nemačke, Austrije i Argentine.Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP