Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 100789
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6619290
Ko je na sajtu?
Imamo 45 gosta na mreži

ISTINA IMA SAMO JEDNO LICE ( II.DEO)


26.07.2010. / Akademediasrbija
Priredio za objavljivanje : Slobodan Maričić

ZAŠTO AMERIČKE TAJNE SLUŽBE MRZE SRBE ?

VRBOVANJE ( EMIGRANATA) POČELO JOŠ TOKOM RATA

Jedan od glavnih izvora podataka o stanju u poratnoj Jugoslaviji za američke službe CIA, FBI i DIA kao i britanske SAS, MI5 i MI6, bili su naši ratni zarobljenici, begunci, izbeglice i iseljenici.

Prema podacima dr Mila Boškovica, autora knjige "Šesta kolona" o neprijateljskoj političkoj emigraciji posle Drugog svetskog rata u svetu se našlo više od 250.000 izbeglica iz Jugoslavije. Pored ustaša, četnika, ljotićevaca, nedićevaca, balista, belogardejaca, vmro-vaca, u toj masi je bilo 3.764 ratnih zločinaca. Mnogima od njih, obaveštajne službe naših dojučerasnjih ratnih saveznika, kako američke, tako i britanske, Italijanske, Nemačke i Austrijske pružile su utočiste, pa i lažni identitet na Zapadu. Tako su ruci pravde iz Jugoslavije izmakle najpoznatije ustaše poglavnik Ante Pavelić, doglavnik Dido Kvaternik, poznati ustaški zločinac Ljubo Milos, balisti Džafer Deva i Vančo Mihajlov.

- Veći deo jugoslovenski – srpskih emigranata prošao je kroz savezničke logore u kojima je i započelo izdvajanje i grupisanje bivših zločinaca svih nacionalnosti iz bivše Jugoslavije i pedanta selekcija emigranata, koju su sprovodile zapadne obaveštajne službe s ciljem da ih okupe i organizuju da nastave borbu, sada protiv nove Jugoslavije - piše dr Milo Bošković.

Stvaraju se veće i manje grupe, pa i organizacije kvislinške emigracije. Mnoge od njih su menjale svoje nazive i vodje, ali ne i osnovne ciljeve - rušenje Jugoslavije. U tim logorima, još u Evropi mnogi jugoslovenski emigranti su vrbovani u američku armiju, odeljenje OSS i CIC . Nudjena je dobra plata, kuće i limuzine na kredit. Odabir kandidata vršio je Miloš Ivanović, bivsi oficir jugoslovenske vojske , a kasnije je njegov posao preuzeo nedićevac Dušan Sedlar.

Valja napomenuti da se u to vreme, sve do 1947. kada je CIA osnovana, Amerikanci nisu previše uključvali u ove operacije preko svojih obavešajnih službi. Oni su zajedno sa Englezima, Francuzima, pa i Italijanima, bili inspiratori i saučesnici u ubacivanju diverzantskih grupa u novu Jugoslaviju. Kako piše publicista bivši srpski obaveštajac Milenko Doder u svojoj knjizi : "Jugoslovenska neprijateljska emigracija„ u novi obaveštajni rat Zapada protiv Istoka uključila se cela naša emigracija. A prvi je to uradio Kralj Petar Karadjordjevic II. za račun Engleza i službe MI5 i MI6 , potom za račun tajnih služni Amerikanaca. On je njima jednostavno poklonio celu šemu obaveštajne mrežu Kraljevine Jugoslavije koju je vodio ministar policije, takodje emigrant, Vladeta Milićević. Prvu saradnju sa jugoslovenskim obaveštajcima Amerikanci su uspostavili sa Miodragom Paunovićem, ministrom policije Kralja Petra II. Drugu vezu je imao Draža Mihailović preko dve radio stanice još tokom rata. Jednu je vodio nekadašnji konzul Dušan Petković – „Senegalac“ koji je bio u Carigradu, a drugu kapetan Nedeljko Plećaš koji se nalazio u u Alžiru. Treća veza srpskih i američkih obaveštajaca je vodjena preko članova američke vojne misije, koja je dolazila u Štab srpskih četnika na Ravnoj gori. Jednu takvu misiju, u kojoj su bili američki pukovnik Sajs, kapetan Mansfild i američki kapetan srpskog porekla Bora Todorović primio je Nikola Kalabić, komandant Gorske garde, dok je vojvoda Dobrosav Jevdjevic saradjivao direktno sa pukovnikom Panijotom, šefom američkog vojnog obaveštajnog centra u Rimu.

CIA je početkom pedesetih godina dobila i Sektor za specijalna dejstva, čiji je posao bio planiranje i izvodjenje subverzivnih akcija pod pokroviteljstvom, „ Saveta za nacionalnu bezbednost“ . U te akcije , pored CIA-e, uključivale su se i druge obaveštajne agencije SAD, pa i specijalizovane institucije za vodjenje „PSI- rata“ - psihološko-propagandni rad, kao što su bile radio stanice "Slobodna Evropa", "Sloboda" i "Glas Amerike" stacionirane u Evropi . U njima je radilo u programu na srpsko-hrvatskom jeziku i na jezicima svih ostalih jugoslovenskih naroda i manjina, dosta naših iseljenika i emigranata, od kojih su neki bili agenti CIA-e ili FBI-a.

Četnicki vojvoda Zvonko Vučković koji je živeo u okolini Santa Barbare, prvi je posumljao u patriotizam Kralja Petra II. Karadjordjevića. Kao penzioner Vučković se skrasio u Kaliforniji. Tu mu je ćerka bila udata i trebalo je neko da mu neko čuva dve unuke. Jedan sin mu je bio major američke armije, i zbog želje da ostane sa sinom i ćerkom a ponajviše jer se vezao za svoje unuke ostao je u Americi. On je u SAD došao 1944. godine kada je sa četnickog aerodroma u selu Pranjani kod Gornjeg Milanovca, odleteo je u Italiju sa američkim pilotima, koje su četnici spasili. Nije uspeo da za Dražu Mihailovića kod saveznika učini ništa značajno na diplomatskom planu što mu je bilo naloženo , otprilike onu ulogu koju je Velebit odigrao sa Nemcima za Tita, tvrdi njegov biograf Milomir Marić. Uz pomoć pukovnika Alberta Sajca, koji je za vreme rata bio član američke vojne misije pri Četničkom štabu, uspeo da se iz Italije domogne Amerike. Na žalost, zbog zbog mentaliteta i nedovoljnog poznavanja jezika nije bio sposoban da prodaje polise jednog osiguravajućeg društva što mu je builo ponudjeno. Tako je morao da radi najrazličitije poslove. U Filadelfiji je recimo, farbao vunu, a potom radio kao mehaničar u Detroitu i Čikagu. Kao predratni artiljerijski oficir , razumeo se prilično u tehniku. Pošto je završio jednogodišnji kurs, dobio je zvanje mehaničara-dizajnera i pogonskog inzenjera.

Sve svoje patriotske i političke iluzije izgubio je posle jednog susreta u Parizu i pokušaja da uspostavi saradnju sa kraljem Petrom II. Tada je posle razgovora i upoznavanja njegovog okruženja shvatio da je Kralj Petar II. „američki čovek“. Zajedno sa pukovnikom Naumovićem i djeneralštabnim majorom Radulovićem, trebalo je da bude šef kraljevskih komandosa, koji bi otišli u Grčku, a odatle pokušali da se 1946. prebace na teritoriju Jugoslavije. Tri-četiri dana su pravili planove o ovoj akciji za obaranje Tita, da bi, posle izvesnog vremena kada su trebale biti započete pripreme za put, saznali da je Kralj Petar celu dokumentaciju kao „projekt“ prodao agentima obaveštajne službe OSS, i tim parama platio hotelski račun i podmirio zaostale dugove. Tek tada je svima postalo jasno zašto je Kralj od Radulovića tražio da se u pripremu ovog poduhvata uključi i njegova supruga Anka, kao prevodilac za engleski jezik koja je plan o ovoj akciji prevela na savršeni engleski jezik, čime je materijal dobio na težini, pošto su Amerikaci odmah posumnjali da je u ovu akciju umešana i neka od britanskih tajnih službi .

Kralj Petar II. posetio je Ameriku prvi put kao zvanični gost predsednika Ruzvelta krajem juna 1942. godine. Kralju je priredjena večera u Beloj kući, a sledećeg dana je posetio Kongres. Bio je gost na večeri kod tadašnjeg ministra spoljnih poslova Kordela Hala. Posetio je i Vojnu akademiju u Vest Pointu. Početkom jula Kralj Petar II Karadjordjevic je krenuo na turneju po američkim gradovima, a potom za Kanadu. Pre odlaska za Kanadu predsednik Ruzvelt i Kralj Petar II. su objavili saopštenje u kome je rečeno da je ova poseta "izraz prijateljstva američkog naroda prema narodu Jugoslavije". Obznanjeno je i da su Ruzvelt i Petaqr II. potpisali Sporazum o uzajamnoj pomoci u vodjenju rata, koji je predvidjao snabdevanje Vlade Kraljevine Jugoslavije obaveštenjima, oružjem i materijalima potrebnim za odbranu, koje Predsednik SAD odobri. Već u to vreme SAD su u štabu Draže Mihailovića imale svog obaveštajca Bila Hadsona. Njega je krajem 1942. nasledio Vili S. Bejli, a njemu se pridružio i pukovnik Mcdoval. Kada su, medjutim, Amerikanci počeli da se distanciraju od Kralja Petra II. i Draže Mihailovića njihove vojne misije 1943. su jednostavno prešle kod Tita, a Kralj i Vlada u Londonu prepušteni su Britancima i Čerčilu koji je držao pod punom kontrolom sve aktivnosti Kralja Petra II. Do tog zaokreta je došlo i zbog značajnog delovanja jugoslovenskog lobija u SAD medju kojima književnika Luja Adamiča, violiniste Zlatka Balokovića, Teslinog rodjaka Save Kosanovića i drugih znamenitih i bogatih iseljenika koji su vršili pritisak i lobirali kod americkih vlasti.

Inače obaveštajna organizacija formirana tokom rata od obaveštajaca bivše jugoslovenske vojske u službi kralja Kralja Petra II. imala je sedište i delovala u Parizu pod nazivom "Službeni servis NJKV Petra II. ". Njime je rukovodio u Francuskoj general Todor Milićević. U saradnji sa dr Macekom, „Sužbeni servis“ je posle rata formirao čitav niz špijunskih centara u zemljama Evrope koje su radile prema Jugoslaviji, i koji su od 1948. pojačali saradnju sa obaveštajcima iz Zapadnih zemalja. Jednom takvom špijunskom mrežom rukovodio je pukovnik Dragutin Štencl, a drugom vojvoda Dobrosav Jevdjević. Taj "Službeni servis" je ubacio u Jugoslaviju za dve godine 13 posebno obučenih špijuna i diverzanata sa 16 radio stanica. Medjutim, svi oni su pohvatani i osudjeni u Vojnom sudu u Beogradu na procesu 1951. godine.

Glavni Šef operativnog centra „ Službenog servisa“ u Nemačkoj bio je Miodrag Paunović, major vojske Kraljevine Jugoslavije. Njegova centrala bila je smeštena u mestu Dorbirn u francuskoj okupacionoj zoni. On je u proleće 1950. godine, pre ubacivanja diverzanata u našu zemlju, emigrantima - špijunima podelio opštu instrukciju u kojoj je po nalogu zapadnih obaveštajnih službi postavljen zadatak akcija. A to je : da organizuju Glavni centar za vezu i propagandu, koji je dobio šifrovano ime "Kum", da hitno pošalju sve raspoložive informacije koje prikupe o drumskim i železničkim komunikacijama, koje se "mogu uzeti u obzir za diverzije i rušenje", da na svojim označenim terenima prikupe podatke o lokaciji jedinica JA, naoružanju, borbenoj gotovosti i moralu pripadnika armije i da ispitaju mogućnosti padobranskog desanta i prebacivanja divezanata avionima" - piše dr Milo Bošković.

Nastaviće se :Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP