Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 153944
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 7386418
Ko je na sajtu?
Imamo 67 gosta na mreži

KAKO SE REKLAMIRATI I POSTATI POZNAT


 

 

Naslov : KAKO SE REKLAMIRATI I POSTATI POZNAT

Autor : Slobodan Maričić
Izdavač : Media marketing International – Ekom, Beograd
Urednik : Zoran Damjanović
Za izdavača : Radivoj Vasić, direktor
Recenzent: Miodrag Badnjevac, PR LHB bank, Frankfurt
Stručni saradnik : Mihajlo Maričić
Likovno-tehnička oprema: Nikola Milošević
Lektura i korektura : Marina Miletić
Štampa : Biro „Radunić", Beograd
Tiraž : 1000
Godina izdanja : 1994, Beograd
ISBN 86-909277-0-0 NBS

Copyright : Only by Autor & Media marketing International

Sponzori : Slavija banka, Beograd
General Office bank, Beograd
Trgovačka banka d.d. Beograd

 

Dragi čitaoče,

stojeći u knjižari prelistali ste ovu knjigu i u njoj pročitali nekoliko zanimljivih rečenica i novih informacija, koje su vam se dopale i na vas ostavile dobar utisak. Sada razmišljate ima li u njoj još nekih korisnih stvari i vredi li ona te cene, koja je na njoj istaknuta. Pitate se, da li je i to jedna od onih mnogobrojnih, prevedenih i već zastarelih knjiga sa Zapada, koje nam sve pričaju isti američki san o tome kako postati poznat, slavan i bogat.

Ne, dragi čitaoče, ovo je jedna dobra, autentična domaća knjiga, koja je napisana sa namerom da vama i autoru donese uspeh i novac, knjiga koja govori iskustvom i primerima iz naše prakse i života, koji se mogu primeniti u uslovima u kojima mi radimo i živimo.

Ako ne kupite ovu knjigu, a želite da postignete više u životu, da napredujete u poslu, da budete važniji u društvu, da zaradite više novca i možda postanete slavan i poznat, ali pre svega naučite nešto novo, dragi čitaoče, možda ćete propustiti svoju poslednju realnu šansu da saznate , kako se to može postići !

PREDGOVOR

Potrebe za reklamom u poslu, vašoj karijeri i životnim planovima uopšte, mnogo su veće nego što mislite. I pored vašeg talenta i znanja, potpun uspeh u poslu, a često i u životu zavisi ponekad od samo malo dobre reklame. Nemojte misliti da isključivo velikim firmama i poznatim ličnostima pripada pravo na reklamiranje. U različitom obliku reklama je jednako potrebna pojedincima, maloj i velikoj firmi, onome ko nešto nudi i prodaje, kao i onima koji nešto traže i kupuju. Ona je potrebna državnim i drugim institucijama, vojsci, kao i crkvi, nauci i umetnosti. Reklama je sigurno u nekoj formi i obimu potrebna i vama, bez obzira čime se bavite i što vam je moda do danas i bez reklame , sve u poslu polazilo za rukom.

Dakle, šta treba činiti, da bi sebe ili nešto učinili poznatim? Kako da najbrže, najefektnije i najjeftinije obavestite javnost o vašim novim proizvodima i uslugama? Koji je mogući izbor, koje je za vas pravo sredstvo i najpogodnija forma? Za pravu odluku i uspeh, nije dovoljno samo da imate dobru ideju, efektnu reklamu, kvalitetan proizvod ili uslugu. Retki su primeri da samo od jednog posla ili jedne ideje čovek postane bogat, slavan ili uspešan i da zadovolji sve svoje potrebe. Uspinjanje na vrh medju uspešne, u bilo kom poslu i delatnosti, dug je proces u kome se moraju poznavati mnoge "tajne zanata" ili koristiti usluge stručnjaka. Ovaj priručnik, pored mnogobrojnih drugih praktičnih saveta i primera, pomoći će vam da to saznate, kao i šta i kako se može reklamirati i kako se odgovarajuća reklama može u poslu i privatnom životu koristiti na putu uspeha, šta prethodi uspešnoj relami, kako se zaštiti od konkurenata ili iskoristiti njihova iskustva. Naučičete šta su i kako funkcinišu mediji i konačno, otkriti neke od praktičnih stvari u komuniciranju sa javnošću i interpersonalnim odnosima, koje vam u svemu mogu pomoći, a o njima ste do sada znali sasvim malo ili gotovo ništa.

 

SADRŽAJ:

Predgovor
Umesto uvoda
I/1.Zašto je potrebna reklama
2.Kako se kaže i šta znači ?
3.Signali tržišta
II/1.Kako se pravi reklama
2.Stvaranje ideja za reklamnu akciju
3.Pisanje reklamnih tekstova – Šta i kako ?
4.Još nešto o tome kako se radi reklama
5.Nije dovoljno što vi znate da ste najbolji
6.Reklama je bila u stihu
III.Mediji u službi reklame i propagande
1.Gde se reklamirati i oglašavati ?
2.Novine
3.Radio
4.Televizija
5. Plakat
6.Informativno pismo
7.Reklame na sportskim stadionima
8.Reklame i oglasi u bioskopima
9.Reklamni letak
10.Sajmovi i sajamske priredbe
11.Sredstva pasivne reklame
IV.Ostala sredstva u funkciji reklame
V. Šta izabrati ?
VI.Svi govore u marketingu
1.Marketing u teoriji
2.Marketing u praksi
3.Skraćene metode marketinga – Gerila marketing
VII. Šta je propaganda
VIII.Public relations
IX. Corporate identity – CI
X. Kako uspešno govoriti ?
XI. Statusni simboli
XII. Kako pročitati sagovornika ?
XIII. Kako se ponašati na poslovnim sastancima ?
XIV. Šta treba znati na sastanku sa strancima ?
XV. Deset "Kako " onih što nešto prodaju
XVI. Vaša firma poćinje sa radom
XVII. Rečnik stranih reči

UMESTO UVODA

Oni koji se bave istraživanjem prošlosti reklame, kažu da reč reklama vodi poreklo od latinskih reči "clamare" i „reclamare" što znači (glasno) vikati i staro - francuske reči "reclamer" - pozivati se na nekog. Prva (usmena) reklama je bilo uzvikivanje ponude trgovaca na pijacama drevnih prestonica sveta. A prvom pisanom reklamom smatraju se pismene poruke glasnika, upućivane sa granica, da vladarima u prestonice stižu karavani trgovaca sa robom iz dalekih krajeva. Uz oduševljenje prisutnih, ove poruke su čitane na dvorovima uz nabrajanje poklona i spiskova robe koju trgovci donose. Kod nas je u poslednje vreme pomodno za sve poslove u vezi sa reklamom upotrebljavati izraz "marketing". Ova reč inače označava čitav kompleks poslova istraživanja trzižta, planiranja i jedan broj drugih aktivnosti u cilju unapredjenja proizvodnje i prodaje odredjenih proizvoda ili usluga. Za obim i kvalitet delatnosti u afirmaciji proizvoda ili usluga i stvaranje personalnog ili kolektivnog imidža na našim prostorima, sa postojećim mogućnostima i iskustvom, sasvim je dovoljno i ispravno da koristimo već odomaćen i poznat, a što je još važnije odgovarajući izraz - reklama.
Ovaj priručnik namenjen je pre svega ljudima u tzv. „poslovnom usponu", posebno u privatnom preduzetništvu, ali i onima koji žele da saznaju nešto više o informisanju, odnosima sa javnošću, medijima, reklami i propagandi u ozbiljnom biznisu, kao i metodama uspešnih poslovnih komunikacija. Autor je namerno, koliko i gde je to bilo moguće, izbegavao upotrebu stranih izraza, koji se kod nas često nepotrebno, pa čak i pogrešno koriste. Na kraju knjige su medjutim, nabrojani najčešći domaći i strani stručni izrazi, koji mogu zatrebati u profesionalnom radu, praćenju strane literature i novosti sa stranih trži[ta. Osim prvenstveno domaćih specifičnosti, autor je koristio i citirao primere najpoznatijih svetskih imena iz pojedinih oblasti, naprimer Ičira Mijaučija, japanskog eksperta za marketing, dr Anne van Meiden, profesora za PR iz Holandije, dr Klausa Lukasa iz Austrije i dr Heinza Dollmara iz Nemačke, takodje stručnjake iz oblasti istraživanja i marketinga, zatim američke eksperte dr Shelby Hunta, profesora teorijskih istraživanja u marketingu i dr Felixa Turela, profesora – teoretičara medjunarodnog marketinga i drugih.

I/1.ZAŠTO JE POTREBNA REKLAMA?

Kada patka snese jaje, ćuti i mirno nastavi da leži u gnezdu. Kada kokoška snese jaje, kokodakanje se čuje na sve strane i svi znaju za novost: Jaje, Jaje, Jaje ! ! !

U čemu je dakle tajna, da svi na pijaci traže samo kokošija jaja? U kokodakanju! /*

To je jednostavan, anegdotski, ali odgovarajući primer šta znači reklama u funkciji uspostavljanja odnosa izmedju prodavca i kupca.

Onaj ko želi da opstane u današnjoj konkurenciji, mora dakle da "kokodače", mora se o njemu čuti, mora da se reklamira! Reklama treba da probudi radoznalost i znatiželju, da stvori osećaj potrebe da se ponuda iskoristi, proba, posluša i nešto naruči ili kupi. Samo je to rezultat uspešne reklame! Zadatak reklame je da posreduje izmedju ponudjča i odredjene ciljne grupe - onih kupaca kojima je reklamna poruka namenjena. Reklama mora biti višesmerna i kontinuinirana, jer zadatak reklame nije samo da pridobije nove kupce, već i da zadrži stare. Naravno reklama ima svoju cenu i reklamiranje košta ponekad mnogo novca, ali ne zaboravite:

- Dobra reklama košta dosta.

- Loša reklama košta više.

- Nedostatak reklame koštaće vas gubitka kupaca.

O potrebi reklamiranja i troškovima reklame, Henri Ford mladji, poznati američki milijarder iz američke auto-industrije Ford, jednom prilikom je rekao:

"Ja znam da je polovina sredstava koja sam uložio u reklamu bačena uzalud - na žalost, nikada nisam saznao koja je to polovina!"

*/ Copyright only by author

 

 


 

 

 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP