Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 121673
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6891534
Ko je na sajtu?
Imamo 45 gosta na mreži

EMOCIJA: REAKCIJA TELA NA UM


25.05.2014. / ree-Akademediasrbija
by Velimir G.
Posrbio : S.Maričić

Um nikada ne može pronaći rešenje, niti može dozvoliti da vam dopusti da ga vi pronađete, jer on sam predstavlja unutarnji deo »problema«. Zamislite šefa policije kako pokušava pronaći palikuću, a zapravo je on sam taj palikuća.


Bola se nećete osloboditi sve dok osećaj vlastitoga ja ne prestanete crpiti iz poistovećivanja s umom, odnosno s egom. Um će se tada srušiti sa svoga mesta moći, a Biće će se razotkriti kao vaša istinska priroda.

Pitanje: Šta je s emocijama? Mene zaokupljaju emocije više nego um.

Um, u onom smislu u kome ga koristim, nije samo misao. On obuhvata i vaše emocije, kao i sve nesvesne mentalno-emocionalne reaktivne obrasce. Emocija se pojavljuje onde gde se susreću um i telo. Ona predstavlja reakciju tela na um – ili biste mogli reći, odraz uma u telu. Naprimer, napadačka ili neprijateljska misao stvoriće u telu skup energije koju nazivamo besom. Telo se priprema za borbu. Misao da vam netko preti, u telesnom ili psihološkom smislu, izaziva grčenje tela, a to je telesni vid onoga što nazivamo strahom. Istraživanja su pokazala kako snažne emocije mogu čak izazvati promene u biohemiji tela. Te biohemijske promene predstavljaju fizički ili materijalni vid emocija. Naravno, najčešće niste svesni svih svojih misaonih obrazaca, i često ih možete osvestiti tek posmatranjem vlastitih emocija.

Što se više poistovećujete sa svojim razmišljanjem, s onim što volite i ne volite, s procenama i tumačenjima, odnosno, što ste manje prisutni kao posmatračka svest, to će energetski naboj emocija biti jači, bez obzira na to jeste li toga svesni ili niste. Ne možete li osetiti svoje emocije, ako ste se odvojili od njih, na kraju ćete ih iskusiti na čisto telesnom nivou , kao telesni problem ili simptom. Proteklih godina mnogo je napisano o tom pitanju, stoga ne moramo ovde o tom govoriti. Snažan nesvestan emocionalni obrazac može se čak ogledati kao neki spoljni događaj za koji vam se čini da vam se jednostavno dogodio. Naprimer , primetio sam da će ljudi koji u sebi nose mnogo besa, ako toga nisu svesni i ako ga ne izražavaju, vrlo verojatno doživeti napad, verbalan ili čak fizički – napašće ih drugi besni ljudi, često bez ikakvaog očitog razloga. Oni zrače jakim besom, tako da neki ljudi to osete, a to podstiče njihov vlastiti primireni bes. Imate li poteškoća s doživljavanjem vlastitih emocija, počnite usmeravati pažnju na unutrašnje energetsko polje vlastita tela. Osetite tielo iznutra. To će vas dovesti u dodir s vlastitim emocijama.

Kaže se  kako je emocija odraz uma u telu. Ali katkad između to dvoje dođe do sukoba: um kaže: »Ne«, a emocija kaže: »Da« ili obratno.

Želite li uistinu upoznati um, telo će vam uvek pokazati njegov tačan odraz, stoga razmotrite emociju ili je radije osetite u svome telu. Postoji li medu njima neki očiti sukob, misao će biti laž, a emocija će biti istinita. Nije to ona krajnja istina o tome ko jeste, nego relativna istina o stanju vašega uma u tom trenutku.

Sukob između površinskih misli i nesvesnih mentalnih procesa prilično je uobičajen. Možda još niste sposobni aktivnost nesvesnog uma preneti u svest u obliku misli, ali ona će se uvek kao emocija odražavati u telu, a toga možete postati svesni. Posmatrate li emociju na taj način, to je u osnovi isto kao kada osluškujete ili nadzirete misao, što sam opisao ranije. Jedina je razlika u tome što se misao nalazi u glavi, a emocija poseduje snažan telesni vid, stoga se prvenstveno oseća u telu. Kad je posmatrate, možete joj dopustiti da onde postoji, a u tom slučaju neće moći upravljati vama. Više niste emocija, nego posmatrač, prisutnost koja motri. Vežbate li to, sve ono nesvesno u vama izroniće na svetlost svesti.

Dakle, posmatranje emocija podjednako je važno kao i posmatranje misli?

Tako je. Naviknite se postavljati sebi pitanje: što se u ovom trenutku zbiva u meni? To će vas pitanje usmeriti u pravom smeru. Ali, nemojte analizirati, nego samo posmatrajte. Usredsredite pažnju na unutrašnjost - suštinu. Osetite energiju emocije. Nema li nijedne emocije, usmerite pažnju još dublje, u unutarnje energetsko polje tela. Ono predstavlja dveri koje vode Biću.

Emocija najčešće predstavlja proširen i energizovan misaoni obrazac, a zbog njezinog, neretko prejakog energetskog naboja, u početku nije lako ostati dovoljno prisutan kako biste je mogli posmatrati. Ona bi vas željela prevladati i najčešće u tome uspeva – ako niste dovoljno prisutni. Ako zbog nedovoljne prisutnosti zapadnete u nesvesno poistovećivanje s emocijom, što je prirodno, privremeno se pretvarate u emociju. Između razmišljanja i emocija neretko se stvara krug bez kraja: oni hrane jedno drugo. Misaoni obrazac stvara povećani odraz samoga sebe u obliku emocije, a vibracijska frekvencija emocije hrani izvorni misaoni obrazac. Zadržite li se mentalno na nekoj situaciji, događaju ili osobi koje smatrate uzrokom osećaja, ta misao energijom hrani emociju, koja zauzvrat puni energijom misaoni obrazac i tako dalje.

U osnovi, sve emocije su oblici prvobitne, nediferencirane emocije koja vuče podreklo iz gubitka svesti o tome ko ste sa one strane imena i oblika. Zbog svoje nediferencirane prirode, teško je otkriti ime koje tačno opisuje tu emociju. »Strah« približno odgovara ali, osim trajnog osećaja pretnje, ta emocija takođe obuhvata dubok osećaj napuštenosti i nepotpunosti. Možda bi najbolje bilo koristiti se pojmom koji je podjednako nediferenciran kao i ta temeljna emocija te ga jednostavno nazivamo »bol«.

Jedan od glavnih zadataka uma jeste boriti se protiv te emocionalne boli ili je otkloniti, što je jedan od razloga njegove neprestane aktivnosti, ali sve što um može postići jeste privremeno prikrivanje te emocije. Zapravo, što se um jače bori da se oslobodi boli, to je bol veća. Um nikada ne može pronaći rešenje, niti može dozvoliti da vam dopusti da ga vi pronađete, jer on sam predstavlja unutrašnji deo »problema«. Da ponovimo, zamislite šefa policije kako pokušava pronaći palikuću, a zapravo je on sam taj palikuća. Bola se nećete osloboditi sve dok osećaj vlastitoga ja ne prestanete crpiti iz poistovećivanja s umom, odnosno s egom. Um će se tada srušiti sa svoga mesta moći, a Biće će se razotkriti kao vaša istinska priroda.

( Izvod iz knjige Eckhart Tolle: Moć sadašnjeg trenutka )

/ Izvor: aikidorijeka.hr /


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP