Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 121673
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6891492
Ko je na sajtu?
Imamo 45 gosta na mreži

DENZITETI - NIVOI EGZISTENCIJE 2.


11.06.2014. / ree-Akademediasrbija

......... Denzitet označava jedan kvalitativno različit i zaseban nivo postojanja entiteta i ljudi . Svaki denzitet ima svoju vlastitu strukturu životnih formi i percepcije, kao i tipične lekcije za svest entiteta koja u njemu obitava.

 ČETVRTI DENZITET
je koncept jedne vrste egzistencije između fizičkog i eteričnog. Dostizanje tog nivoa postojanja podrazumeva cilj tzv. ‘velike tajne’ alhemičara. Dostiže se procesom ascenzije/vaskrsnuća/uskrsnuća, (neke new-age grupe nazivaju to i – uzjahavanje) na Talas ili ekstra nivo 5D, kad se postigne odgovarajući obim svesti/svesnosti. Nadalje, čini se da viši eheloni "kontrolnog sistema matriksa" operišu upravo sa tog nivoa egzistencije, tako da se ne sme ignorisati moguće postojanje te realnosti prilikom jednog dubljeg proučavanja same prirode našeg sveta.
 
U ezoterijskoj literaturi postoji veoma malo podataka u vezi jednog središnog nivoa postojanja života između onoga što bi podrazumevali pod ljudskom i čisto bestelesnom egzistencijom. Kosmologija 4-tog Puta primiče se prilično blizu ideji o bićima različitih denziteta uz pomoć dijagrama svih živih stvorenja. Tu bi kategorija anđela i sličnih bića  odgovarala 4-tom denzitetu, a kategorija arhanđela / solarnih bića – 6-tom denzitetu. Međutim, ti nazivi su prilično alegorični. Mi ne raspolažemo matematičkim pojmovima koji bi mogli upravljati vremenom/prostorom na jednom takvom nivou. Mi čak ne možemo znati s nekom apsolutnom sigurnošću, da li stvarno jedan takav nivo egzistencije zasigurno postoji. Mnogi ljudi doživljavaju promenjena stanja svesti i percepcije koja su tipična za jedan takav nivo, međutim ti njihovi mistični doživljaji nisu konzistentni. Dakle, moramo priznati da ovde pokušavamo nazreti obrise nečega što nismo u stanju potpuno opisati, niti smo u stanju opisati to ‘nešto’ bez nekih kontradiktornosti.
 
Postojanje takvog jednog nivoa indirektno se može nazreti uz pomoć manifestacija NLO-a i svega ostalog što je vezano za taj fenomen. Takođe postoji mnogo mitova koji govore o stvorenjima koja obitavaju negde između niovoa materije i duha. Svemu tome možemo dodati i mnoge druge anomalije, kao što su one u vezi vremena, prolaska kroz čvrstu materiju, mesta ili objekata koji su veći iznutra, nego kad ih gledamo spolja,
( unutrašnjost NLO-a prema opisima kidnapovanih ljudi )itd.

Prema Kasiopejskim i Ra transkriptima, tokom evolucije svoje svesti ljudi prelaze iz 3-ćeg denziteta u 4-ti, slično kao u školi iz trećeg razreda u četvrti. Kad se uspešno savlada materija predviđena za 3-ći razred, stičemo uslove da pređemo u četvrti.

U ovom tekstu se više puta pominje ( kosmički ) Talas, na koji možemo gledati kao na ono poslednje ‘zvono’ na kraju školske godine, kad je svakom učeniku, na osnovu njegovog pokazanog znanja, već određeno da li je on stekao uslove za prelazak u viši ili će morati da ponavlja razred. Dakle, u momentu nailaska Talasa oni “učenici” koji su spremni za viši razred naći će se tamo, dok će oni koji nisu, - ostati gde jesu kako bi ponovili školsku godinu (koja bi prema našoj percepciji vremena mogla da traje i do 300 hiljada godina, zavisno od broja života po zakonu Karme ). Dakle, pogrešno bi bilo gledati na pojam tog Talasa kao na neku vrstu "opšteg spasa", jer možda se tu radi samo o jednom prirodnom "zvonu" koje označava kraj školske godine i uz pomoć kojeg se vrši ‘transport’ u četvri razred onih učenika, koji su savladali gradivo, koje je bilo predviđeno za treći razred.

Ovde bih preporučio da se pročita tekst: http://www.cassiopaea.org/cass/Laura-Knight-Jadczyk/94percent.htm, jer postoje neke indikacije da bi u našem slučaju, situacija u vezi sa tim mogla biti ‘malo’ komplikovanija.
 
Glavni kriterijum za prelazak iz 3-eg u 4-ti denzitet je ostvarivanje jednog konzistentnog ‘Ja’ koje se svesno i stabilno može odlučiti za OPD ili OPS vrstu daljeg postojanja. To naravno podrazumeva jedan određeni nivo znanja i inteligencije, pošto se bez toga ova dva polariteta ne mogu raspoznati niti pravilno razumeti. S obzirom da su izvori informacija na ovu temu prilično oskudni, ovde ćemo navesti neke od njih koje su nam stigle uz pomoć kanalisanja ( Čanelinga ) :

Iz Ra Materijala:
Pitanje: Da li nam možete dati jedan kratak opis uslova koji vladaju u 4-tom denzitetu?
RA: Kad razgovaramo o tome morate uzeti u obzir da ne postoje reči koje tačno mogu opisati četvrti denzitet. Možemo pouzdano predstaviti ono što 4-ti denzitet nije, a samo približno ono što on jeste. Nama koji obitavamo iznad četvrtog denziteta sposobnost da opisujemo te stvari rečima postaje sve ograničenija, sve dok potpuno ne ostanemo bez reči ( sporazumevamo se samo telepatijom ili uđemo u kolektivnu svest ).

Ono što četvrti denzitet nije: on nema verbalne komunikacije , ukoliko se za nju ne odlučimo. On nije sačinjen (  ne sadrži ) od fizičko hemijskih stanja (u smislu tela) za kompleksne telesne aktivnosti. On nije od nedostatka harmonije unutar pojedinca - samog sebe. On nije od nedostatka harmonije unutar samih ljudi. On nije unutar granica mogućnosti za bilo kakvo narušavanje harmonije (ili uzrokovanje dis-harmonije).

Okvirni pozitivan opis onoga što jeste: to je nivo bipedalnih (dvonožnih ) entiteta koji su mnogo gušći i daleko puniji života; to je jedna ravan gde je (neko-svako) svestan svih misli drugih delova samog sebe (ili drugih ‘Ja’); to je nivo gde je neko svestan vibracija u svojim ‘drugim Ja’; to je jedna ravan sažaljenja i razumevanja patnje, koja vlada u trećem denzitetu; to je ravan koja žudno teži ka daljoj mudrosti ili svetlosti; to je jedna ravan gde su individualne razlike izražene, ali se one automatski harmoniziraju uz pomoć grupnog koncenzusa.

Kasiopejci kroz čaneling:

Pitanje: Imam pitanje. U jednoj aprilskoj seansi rekli ste: ‘četvorodimenzionalno, četvrti denzitet, vidite li’? Znači, povezali ste četiri dimenzije sa četvrtim denzitetom. Meni nije poznato kako se 4-ti denzitet može matematički predstaviti, ali znam kako matematički da predstavim četiri dimenzije. To je bilo prvi put da ste povezali dimenziju sa denzitetom. Da li tu stvarno postoji neka veza?
O: Da, zato što se 4-ti denzitet doživljava u 4-ro dimenzionalnoj realnosti.
P: Kad govorimo o 4-dimenzionalnoj realnosti, da li je to onaj tip 4-dimenzionalne realnosti koji je predstavljen u Kaluza-Klein teoriji?
O: To je vizuelni spektar.
P: Da li to znači da četvrta dimenzija nema nikavu vezu sa petom dimenzijom, koja je predstavljena u Kaluza-Klein?
O: Da. Postoji jedna greška u tim teorijama koja je u vezi prizme. Šta ti to govori?
P: U vezi prizme?! Vizuelni spektar? Ne znam šta bi mi to trebalo reći. Nikada nisam naišao ni na kakvu vezu svega toga sa prizmom. Ali, šta je ta 4-ta dimenzija? Da li je to jedna dodatna dimenzija izvan ove naše 3-će prostorne dimenzije, ili je to vremenska dimenzija?
O: Nema "Ajnštajnovog vremena." To je jedna dodatna prostorna karakteristika. Pojam "dimenzija" je tu korišćen samo da bi se jednostavnije prišlo uobičajenim karakteristikama kojima se opisuju tri dimenzije. Ta dodatna "dimenzija" dozvoljava nekome da simultano vizualizuje prema napolju i prema unutra.
P: Kad govorite o toj 4-toj dimenziji, šta je najbliži pojam tome od onih pojmova koji postoje u današnjoj fizici? Ne mogu da nađem ništa šta bih mogao uporediti s tim. To nije teorija relativiteta, nije Ajnštajn, nije u Kaluza-Klein...
O: Tačno, zato što ni ne postoji neka hipoteza o tome.

U Kasiopejskim transkriptima i Ra Materijalu postoji mnogo više podataka u vezi denziteta i dimenzija. Ovde možemo samo reći da se tu radi o jednom potpuno novom svetu. Nesto slično onoj "zemlji čuda" u kojoj se našla Alisa kad je prošla kroz ogledalo. Čini se da u kontekstu NLO-otmica imamo i slučaj da se bića iz 3D mogu naći u uslovima 4-tog denziteta. Ali samim tim oni ne postaju bića 4-tog denziteta. Denzitet u kome neko normalno obitava zavisi od razvojnog stepena njegove svesti.

                   

PETI DENZITET
Ovaj pojam se koristi kako bi se označilo jedno nefizičko ili bestelesno stanje bivstvovanja u kome borave individue koje su se inkarnirale od prvog do četvrtog denziteta. Ra opisuje to kao prvi ne-fizički denzitet ili denzitet mudrosti. U tom denzitetu misli mogu stvarati realnost, bez ikakvog ometanja od strane materijalnih ograničenja.
Ovde treba da razlikujemo oblik boravka u 5-tom denzitetu između života od pojma duše 5-tog denziteta, što podrazumeva jednu individuu koja je “diplomirala” na 4-tom denzitetu, te tako izgubila potrebu za daljim inkarnacijama.

Ovo područje se takođe nalazi izvan domena naših direktnih saznanja. Tako možemo navesti samo neke uopštene naznake u vezi moguće prirode toga i uporediti ih sa nekim drugim materijalima na temu reinkarnacije i života nakon života.

Inkarnacija u denzitet koji odgovara generalnom nivou razvoja jedne duše smatra se nečim što je neophodno za njen napredak. Neke veoma bitne lekcije mogu se naučiti jedino uz pomoć inkarnacije. Ta teorija je prisutna u mnogim ezoteričnim učenjima.

Ra objašnjava da se doživljavanje sastoji od dva jednaka dela, prostora/vremena i vremena/prostora. Prostor/vreme bi tu odgovaralo inkarniranom životu sa kretanjem u prostoru i bez kontrole nad vremenom. Vreme/prostor bi odgovaralo kontemplaciji, kada se individua nalazi između života, sa slobodnim kretanjem u vremenu, ali bez sposobnosti uticanja na prostor, tj. bar kada su duše 3-eg denziteta u pitanju.

Rudolf Šteiner objašnjava stanje između života kao jedan astralni svet koji je utemeljen na mislima, na isti način kao što je fizički svet zasnovan na materiji. Vreme za inkarnirana bića teče prema napred, vreme za bića koja se nalaze između života ide u suprotnom smeru, tj. unatrag. Generalno govoreći, Steiner gleda na duh kao na nešto što upravlja ili vodi sadašnjost iz budućnosti, dok se materija kreće ka budućnosti iz prošlosti. Svaki momenat u svesti tako podrazumeva jednu tačku u kojoj se susreću te dve struje. Steiner navodi detalje kako se u astralnom svetu prošli životi sagledavaju kao u nekom ogledalu, gde svaka individua može da vidi sebe iz vana, kroz oči svih onih s kojima je ona bila u nekoj interakciji.

Kasiopejci opisuju 5-ti denzitet kao jednu bezvremensku zonu. Tako je svako stanje između inkarnacija istovremeno sa svakim drugim takvim stanjem. Kontemplacija tako može biti momentalna ili beskrajno dugačka, zavisno od tačke gledišta. Peti denzitet tako može da predstavlja nešto kao jednu izložbenu dvoranu svega što bi moglo biti moguće, ali pretvaranje u stvarnost tih mogućnosti za svrhu sopstvenog učenja mora da se uradi u onom denzitetu koji je najpogodniji za određene lekcije.
 
Znači, kada govorimo o jednoj linearoj ili vremenskoj liniji inkarnacija, mereći jednostavno sličnosti između svakog “među-inkarnativnog stanja”, onda bi ona koja su sukcesivna bila mnogo bliža jedni drugima od onih koja su (vremenski duže) odvojena, usled većih promena kod duše.

Danas već postoji mnogo izveštaja na temu doživljaja za vreme tzv. stanja bliske smrti. Jedna od zajedničkih karakteristika doživljaja ljudi koji su neko vreme bili klinički mrtvi je ta, da su ti njihovi doživljaji uveliko bili u skladu sa njihovim sistemom verovanja. U mnogo slučajeva npr. hrišćani su se susretali sa Isusom. Neke od zajedničkih karakteristika najčešće predstavlja ulazak u svetlost ili prolazak kroz jedan tunel.
Ovde je moguće da mentalni sklop čoveka doživljava oko sebe one koncepte koji su mu bliski ili poznati. Moguće je da se tu radi i o onome što Steiner objašnjava u smislu da znanje o nečemu približava nekoga onome što mu je poznato, gde metričnost razdaljine može da podrazumeva jednu informativnu sličnost. Tako se neko nađe u društvu onih s kojima je živeo. Postoje i neke indikacije da se ljudi uzastopno reinkarniraju zajednički ili "u timovima". Stepen duhovne kohezije ‘nakon’ svake inkarnacije mogao bi da utiče na to koliko će se posla, planiranja ili učenja odvijati u tom ‘periodu’ između života. Tako, u nekim slučajevima možemo imati čisto mehaničko odvijanje zakona karme, a u drugim, manje ili više elaborirane životne planove.

Dakle, bar za svrhu vežbe ekspanzije naše sadašnje/ovdašnje svesti, gledajući sa aspekta bezvremenosti 5-tog denziteta i prostorno-vremenske iluzije 3-ćeg, mi bi se istovremeno morali nalaziti i ovde i tamo. Isto tako i ljudi koje poznajemo i svi ostali. S te strane moglo bi se objasniti zašto su mnogi od nas koji su doživljavali tzv. stanja bliske smrti, bili dočekani na "drugoj strani" od strane poznatih im osoba od kojih su neke "još uvek bile žive u 3D". Isto tako, ne bi nas trebala iznenaditi mogućnost da neki aspekti nas samih već žive u 4D ili čak 6D. S te strane gledajući, ono što Kasiopejci rekoše: "Mi smo vi iz budućnosti" moglo bi stvarno da bude tačno, tj. bar za neke od nas. Ako nastavimo kontemplaciju na ovu temu, onda možemo postaviti pitanje – da li postoji mogućnost za komunikaciju s tim delovima nas iz "budućnosti" imajući na umu da bi ono što mi podrazumevamo "budućnošću" mogla biti nečija sadašnjost! Na stranu to što se OPS entiteti sa jednog "međusprata” trude da ometaju ovu vrstu komunikacije, ili nas kroz iste kanale zasipaju gomilama duhovnog smeća; ili to što neki sa našeg sprata, koje ja lično smatram "dezinformatorima velikog kalibra" (kao što je npr. S. Swerdlov) osporavaju valjanost svakog izvora tih informacija. Uostalom, jedna od 3D lekcija je  - vežbanje lične razboritosti - a to svako od nas mora sam da čini.Od te naše razboritosti sada, uveliko može zavisiti i to gde ćemo završiti u našoj budućnosti.

ŠESTI DENZITET
Taj pojam je korišćen od strane nekih kanalisanih izvora (Kasiopejci, Ra) u smislu označavanja njihovog stanja bića. Prema istim izvorima, inspiracija za knjigu “Donosioci Svitanja” (Bringers of the Dawn, Barbara Marciniak) takođe potiče sa iste ravni postojanja. Prema Kasiopejcima, većina znakova u žitu su takođe dizajnirana i napravljena od strane bića 6-tog denziteta. Mnoge od tzv. "Lutalica" (‘Wanderer’s) su duše čiji je 6-ti denzitet njihova normalna postojbina i koje su se inkarnirale u ljudskom obliku kako bi ostvarile određenu misiju.

Ni o 6-tom denzitetu ne možemo mnogo konkretno reći, a da to istovremeno možemo i verifikovati, međutim, pokušaćemo to postaviti u određeni kontekst. Arhanđeli i ‘solarni svet’ Gurđijeve kosmologije mogli bi da se odnose na šesti denzitet. Dijanetička i solarna bića Štajnerove kosmologije takođe se mogu vezati za šesti denzitet. Apsolut II, Moravjeva, tj. ‘svet svih zvezda’ i ‘Hrist’, takođe bi mogli da budu u određenoj vezi sa 6-tim denzitetom. Ova poređenja su samo aproksimativna i veoma je teško bez nekih kontradikcija opisati taj nivo.

Šesti denzitet ili 6D je nivo ne-materijalne egzistencije gde obitavaju duše koje su prevazišle potrebu za inkarnacijom u bilo kom denzitetu. Šesti denzitet je poslednja stepenica pre sjedinjenja sa Jednim ili Sedmim denzitetom, koga Moravjev naziva - Bog Otac, a Gurđijev – Apsolutno Sunce.

Kao i sa 4D, tu takođe postoji jedan koncept individualnih entiteta koji obrazuju komplekse društvene memorije, tj. zajednice u kojima svi entiteti dele jednu istu bazu podataka doživljaja, iskustava i razumevanja. Tu se radi o jednom ezoteričkom nivou ljudskog razvoja gde je razumevanje ujedinjeno kroz praktikovanje objektivnosti.
Entiteti koji obitavaju na tom nivou su OPD prirode, što je rezultat delovanja prirodnih faktora. Ovo je jedan kompleksan pojam čije razumevanje možda nije ni moguće na našem nivou. Sam pojam orjentacije prema sebi (OPS) u 6-tom denzitetu predstavljen je kao jedan koncept, ali ne i u smislu individualnih entiteta. S tačke gledišta 6-tog denziteta postoji određena razlika između koncepta i aktuelnog stanja. Misao i realnost postaju nerazdvojivi tek u 7-om denzitetu što je takođe izvan naše sposobnosti izražavanja. Čisti OPS se ne pojavljuje u obliku funkcionalnih entiteta iza 4D, zbog njihove suštinske težnje za materijalnim i zbog subjektivizma koji kod njih dominira. Jedna veoma napredna OPS individua stiče jednu određenu vrstu ili količinu spiritualne mase koja na kraju ‘upija’ samu sebe, slično tzv. crnim rupama u materijalnom svetu. Ukoliko bi jedan takav entitet savladao svoju preokupaciju, odnosno, nagon za kontrolom drugih i postao objektivan, on onda ne bi bio više OPS entitet.

Entitet 6-tog denziteta živi u jednom svetu od čistih misli ili svetlosti i on/ona je svetlosna forma bez nekog fiksnog tela. Kasiopejci su jednom izjavili da ukoliko bi dva entiteta apsolutno pristupili Svemu Što Jeste, oni bi onda postali jedno i razlika između njih bi se izgubila. U tom smislu, možemo reći da je sve Jedno, s tačke gledišta 6-og denziteta, mada tu još uvek postoji pojam individualnih entiteta. Tako, sam pojam objektivnosti je usko povezan sa konceptom života u sjedinjenosti sa sveprisutnim. Entitet koji vidi samo ono što želi da vidi bi u jednom takvom stanju ‘implodirao’ sam u sebi, jer ne bi mogao da podeli s drugima ništa osim svoje iluzije o samom sebi. To je upravo i razlog zašto na tom nivou ne postoji funkcionalni oblik OPS-a. Da bi neko bio jedno sa svim što jeste, on ne može imati predrasude. Isto tako, biti bez predrasuda ne znači da neko ne može pripisivati određene vrednosti određenim stvarima ili izabrati u čemu će i gde učestvovati, upravo obratno. Moglo bi se čak reći da su objektivnost i lišavanje predrasuda preduslovi za ostvarenje metafizičke slobodne volje. Čovek ne može da izabere ukoliko ne zna. Nadalje, on ne može ni znati ukoliko razmišlja na principu - "Što je babi milo, to joj se i snilo". (Wishful thinking)

O percepciji vremena ili prostora u 6D, takođe se veoma malo može reći. Možemo samo pretpostaviti da se događanja u fizičkim denzitetima odatle vide kao iz "ptičje perspektive," zajedno sa različitim prošlostima i budućnostima, jednim pored drugih, umotanih kao u nekom klupku tj. kao niti koje predstavljaju različite mogućnosti. S tačke gledišta Gurdžijevove kosmologije, može se reći da jedan entitet iz 6-tog denziteta vidi dimenzije linearnog vremena i večnost, gledajući jednu ravan postojanja sa svim njenim mogućim vremenskim linijama, kao s neke visine u trećoj dimenziji. Pojam večnosti se u 4-om Putu tumači, kao jedna dimenzija koja je vertikalna u odnosu na linearno vreme i u sklopu svih mogućih vremenskih linija. U nekom smislu moglo bi se reći da doživljavanje u 6-om denzitetu obuhvata 6 dimenzija. Na kraju krajeva, to su samo neke aproksimativne vizualizacije. Generalno, izvori iz 6D govore tako kao da je prošlost u 3D jedna otvorena knjiga, a budućnost kao krošnja nekog drveta gde svaka grana predstavlja jednu moguću varijantu budućnosti.

U tom smislu neki tvrde da vreme ne postoji u višim denzitetima mada se to ne treba previše bukvalno shvatiti. Možda bi bilo ispravnije reći da se vreme tamo ne čini kao jedna jednosmerna ulica u kojoj se većina stvari nalazi sakrivena iza nekog ugla, kao što se to u većini slučajeva nama čini.

Kasiopejci, kada govore o sebi, često koriste izraz "mi smo vi iz budućnosti". To možemo uzeti u kontekstu jedne od mogućih budućnosti gde su neki od nas postali ti Kasiopejci. Međutim, postoje druga ljudska bića i budućnosti s kojima to nije slučaj, pa možda i prošlosti u kojima nije ni došlo do ostvarenja komunikacije s njima, pa tako se onda nije ni došlo do tih informacija. Tako bi taj proces uspostavljanja kontakta mogao predstavljati i uspostavljanje jedne veze između određenih linija iz prošlosti sa određenim linijama u budućnosti. U tom slučaju, određeni entiteti iz 6D bi iz ‘ptičje perspektive’ ostvarivali tako nešto nešto sa sobom iz prošlosti. To bi u nekom smislu značilo da Kasiopejci stvaraju i izgrađuju sebe uz pomoć podučavanja i vođenja aspekata sebe ili svojih ‘Ja’ iz prošlosti. Međutim, ovakve metafore su nepotpune, jer tu takođe jezički formulišemo linearnu uzročnost koja verovatno u takvom jednom kontekstu ne postoji, gledajući iz 6D perspektive.

Iz Ra Materijala:
Ra: 'U vezi sa denzitetima, sunce kao nebesko telo može fizički da se čini kao jedno ogromno telo sazdano od mase gasovitih elemenata koji prolaze kroz jedan proces fuzije i koji pri tome zrače toplotu i svetlost. Metafizički, značaj sunca za denzitete od 4-og do 7-og je u skladu sa razvojnim sposobnostima entiteta koji ih nastanjuju da shvate životno stvaranje i ko-entitet, ili drugo-Ja, prirodu tog sunčevog tela. Tako, sunce mogu da posećuju i nastanjuju oni iz 6-tog denziteta, koji obitavaju u vremenu/prostoru a ono može biti i delimično stvarano, iz jednog momenta u drugi, tokom procesa evolucije entiteta 6-og denziteta. U tom denzitetu, neki entiteti, čiji način reprodukcije je fuzija, mogu da se odluče da dožive taj deo iskustva u smislu bivstvovanja kao sunčevo telo. Tako, deo svetlosti koju vi primate možete da zamislite i kao jedan izdanak stvaralačkog izražaja ljubavi 6-tog denziteta.'

Napomena:

Ukoliko uzmemo u obzir da mi nismo u stanju da objektivno vidimo, odnosno, interpretiramo ni ono što se zbiva na ovom našem denzitetu/nivou postojanja, nego da u većini slučajeva smatramo svoje lične iluzije objektivnom realnošću, onda možemo bar pokušati zamisliti koliko je teško i nezahvalno pokušavati opisati druge nivoe postojanja, pogotovo one koji su viši od ovog našeg 3D.
Za bolje razumevanje teksta korisno bi bilo pročitati ranije tekstove o Kasiopeji, Čanelingu i  tekstove o entitetima OPS i OPD .


/ Izvor : Kasiopejski Experiment ; http://glossary.cassiopaea.com/glossary.php /

Posrbio i objašnjenja : Slobodan Maričić


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP