Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 121673
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6891473
Ko je na sajtu?
Imamo 37 gosta na mreži

NEW-AGE I SUBJEKTIVNOST ( GNOSTIČKO TUMAČENJE


13.07.2014. / ree-Akademediasrbija

Čini se da je Karl Gustav Jung (C.G. Jung) prvi uveo pojam “New-age i Subjektivnost” u vezi sa ulaskom sveta u “Doba Akvarijusa”, što podrazumeva po astrologiji jedan vremenski period od 2000 godina u kome se sunce nalazi u Akvarijusu za vreme prolećnog ekvinokcija.

 Navodno, to doba je već počelo početkom 21 veka. U svom širem smislu, „New-age” podrazumeva čitavu jednu paletu duhovnih ili religijskih verovanja od kojih je veći deo oživljen iz tradicije, a u nekim slučajevima ta verovanja počivaju na novim kanalisanim informacijama iz raznih izvora.

New Age se takođe donekle vezuje sa seksualnom revolucijom 60-tih godina i tzv. “Pokretom za oživljavanje ljudskih potencijala,” 70-tih godina prošlog veka, mada njegovi ideološki koreni idu nešto dublje, tj. do 19-veka kada je došlo do oživljavanja okultizma, pojave teozofije, održavanja spiritističkih seansi itd. New Age se odlikuje sinkretizmom između zapadne i istočne misli, što je kombinovano sa idejama o postojanju naše kosmičke braće i verovanjima da će se naš svet promeniti na bolje u skoroj budućnosti uz pomoć neke vrste uskrsnuća, te da će tako biti spašen ili transformisan.

New Age je danas neka vrsta supermarketa duhovnosti i većina onoga što se tu promoviše usmerena je ka produkciji subjektivnih doživljavanja, kanalisanja nečijih duhova zaštitnika, anđela pomoćnika ili vaskrslih majstora sa zvučnim imenima tipa Aštara, Sanande, arhanđela Mihajla…itd. doživljavanja blaženstva ili sjedinjenja s kosmosom, ponovnog povezivanja sa svojim multidimenzionalnim “Ja”, aktiviranjem čovekovog "Matriksa za uskrsnuće" itd.

Kritičko razmišljanje nije uobičajeno kod New-age-a, niti se ono kao jedna disciplina smatra dobrodošlim ili uputnim (isto kao i kod svake religije). New Age je razvio svoj vlastiti žargon, često posuđujući naučne i tehnološke pojmove sa malo obzira u vezi njihove koherentnosti i preciznosti značenja. New Age industrija je jedan veliki biznis koji se bavi prodajom alternativnih zdravstvenih usluga, proricanja sudbine, čišćenjem čakri, čitanjem aure, prodajom literature tipa: "Sam svoj duhovni majstor", organizovanjem seminara, turističkih putovanja itd..
 
Neki pripadnici hrišćanske religije smatraju New-age "đavoljim planom za uvođenje jedne svetske religije”, kako je to pomenuto u Otkrovenju Jovanovom.  U suštini, New-age je samo jedan od projekata socijalnog inženjeringa koji se sprovodi s određenim ciljem od strane elite na vlasti. Taj projekat je prvenstveno započeo u USA, a danas je proširen širom sveta. Jedan od faktora koji je podstaknuo stvaranje New-age pokreta bilo je sve veće nezadovoljstvo ljudi tradicionalnim religijama. Mnoge ljude prestala je da zadovoljava ta stara mitologija, koja je držala čovečanstvo pod kontrolom tokom poslednjih dve hiljade godina, tako da se pojavila potreba da se smisle noviji i kompleksniji mitovi. Čini se da je tome uveliko doprineo napredak u nauci kao i životnom standardu. Krajem XIX veka sličan koncept interpretacije "duhovne životne pozadine," bio je preokupacija tadašnje elite, dok je 60-tih godina prošlog veka New-age doživeo masovni procvat u USA.
 
Sa ezoteričke tačke gledišta postoji mnogo indikacija da se ovaj svet, ovakav kakvog ga poznajemo bliži nekoj vrsti kraja. O tome mnogi pričaju, ali postoji i mnogo znakova koji ukazuju na to. S te tačke gledišta, na New-age pokret se može gledati kao na jedan specijalno dizajniran manevar "Kontrolnog sistema" da se spreči masovno buđenje čovečanstva u vezi tog stanja stvari.

Tako je neka vrsta duhovnog buđenja pretvorena u jednu novu pilulu za spavanje uz pomoć promocije memesa tipa „Ti stvaraš svoju vlastitu realnost„ automatska planetarna ascenzija, spasavanje čovečanstva od strane vanzemaljaca, itd. Mnogi od tih koncepata bazirani su na nekim činjenicama koje su izvučene iz šireg konteksta, izvitoperene i propagirane među ljudskim masama kako bi se zadovoljile njihove potrebe u potrazi za nečim novo-duhovnim. Tako se ispostavilo da je New-age, narodski rečeno, postao jedna praksa vežbanja i upražnjavnja razmišljanja tipa : “Što je babi milo, to joj se i snilo”. Takvo stanje svesti čoveka Gurđijev je davno opisao, tako da bi se klasični  „nju-ejdžeri” danas mogli nazvati  ljudima koji sanjaju da se bude iz sna.
 
"Ti kreiraš svoju vlastitu budućnost"

To je jedno verovanje koje je karakteristično za New-age, a prema njemu - stvari kojima neko posvećuje svoju koncentraciju ili pažnju, počinju da "rastu" ili "dobijaju na težini". To bi onda podrazumevalo da ukoliko neko razmišlja samo o pozitivnim stvarima, onda bi trebao i da ih doživljava u svom životu, i obratno.

Činjenica jeste da se realnost i svest nalaze u jednoj vrsti stalne interakcije, međutim, ne na način kako se to generalno promoviše kroz New-age kanale informisanja. U kvantnoj fizici stanje jednog sistema izražava se u verovatnoćama do jedne merljive tačke. Ta mera i ono što se meri smatraju se u određenom smislu nerazdvojnim. S tim u vezi, jedan svestan svedok je potreban čak i kad se merenje obavlja uz pomoć mehaničkih uređaja.
Slično bi moglo biti i kod događaja ljudskih ili kosmičkih proporcija. Kvalitet opservacije utiče na kvalitet onoga što se opservira. To bi podrazumijevalo da što je opservacija jasnija ili objektivnija, to je i odnos između posmatrača i posmatranog u većem skladu ili redu. Ukoliko je nečija opservacija pristrasna, odnosno, bazirana na njegovim predrasudama, (što je nekim "čudom" najčešći slučaj) te se kao takva ne slaže sa realnošću, onda je odnos između posmatrača i posmatranog kontradiktoran, u neskladu i izvan svake harmonije.

Isto tako, način na koji ljudske mase posmatraju svoju realnost i njihova verovanja u kontekstu realnosti u kojoj žive, - utiču na tu istu realnost. Što je subjektivnije posmatranje, to je realnost u većem neredu ili neskladu. Jedan od banalnijih primera: recimo ako većina naroda jedne države ne veruje da je njihova vlada u stanju da ih laže i njima manipuliše, onda to verovanje dolazi u kontradikciju sa objektivnim činjenicama, što onda dalje doprinosi još većem haosu, te tako i na taj način percepcija može da utiče na realnost.

Stepen u kome kvalitet opservacije utiče na realnost varira i zavisi od okolnosti. Ovaj naš svet ide kroz periode stabilnosti i predvidljivosti koji su povremeno prekidani kraćim fazama haotičnih promena. To je jedan prirodan proces. Efekat kvaliteta opservacije može biti veoma velik u momentima kada vlada haos i tu jedan mali impuls može precipitirati veliku promenu. S tim u vezi, neki gnostičari smatraju da je upravo to razlog zašto je u vremenima haotičnih promena potrebna jedna "kritična masa" ezoterički razvijenih ljudi (npr. Gurdžijev je pominjao da bi 200 ljudi bilo dovoljno). Ukoliko se struktura vremena i prostora destabilizuje, kvalitet opservacije izražen od strane jedne razvijene ezoteričke grupe može da dovede do formiranja neke vrste kristalizacije suštine ili uzorka jedne nove ralnosti.
 
Međutim, od jednog Nju-ejdžera se ne može očekivati da će on bilo šta istinski pozitivno napraviti u vremenima kad se svesnim delovanjem može odlučivati sudbina čovečanstva. Nije potrebno zalaziti duboko u metafiziku, dovoljno je sagledati stvar sa nivoa naše današnje "realnosti". Na primer, ukoliko grupa OPS entiteta u kontekstu svog plana za uspostavljanje Novog svetskog poretka izvede napad na Svetski Trgovinski Centar i Pentagon, čije su posljedice hiljade ubijenih, osakaćenih i napaćenih ljudi, kako od tog napada tako i od ovog "Rata protiv terorizma" koji se trenutno vodi, jedan klasični američki građanin new-age tipa, neće biti u stanju bilo šta da preduzme protiv te vrste varvarizma. Zašto? Prvo, on ne želi da razmišlja o negativnim stvarima, jer prema njegovim teorijama, - samim razmišljanjem o njima on daje energiju tim negativnim stvarima, odnosno, negativnim aspektima realnosti, te ih tako "pojačava"! Drugo, ukoliko on i vidi da se nešto negativno dešava, on će to ignorisati ili se u mislima omotavati zaštitnim raznim geometrijskim oblicima, svetlošću ove ili one boje a onda duhovno projektovati ljubav na ovu planetu ili čovečanstvo. Njemu neće padati na pamet da prouči pozadinu tih događanja, jer je sve to, po njemu,  veoma negativno. On neće biti u stanju da odredi prave krivce, niti da nešto preduzme protiv njih. Nju-ejdžer će se radije verbalno izjašnjavati protiv terorizma, a da istovremeno protiv - neće prstom da makne. On će se radije baviti vizualiziranjem, čišćenjem svojih ili tuđih čakri, upražnjavanjem kojekavih " abrakadabra meditacija" itd..

Naravno, u mnogim New-age konceptima ima istine, međutim, Nju-ejdžeru nije jasno da se i tu istina koristila sa svrhom izvitoperenja objektivne realnosti (isto kao i u “Svetim knjigama” i svemu ostalom). Nju-ejdžeri su u tom smislu majstori u projektovanju vlastitog subjektivizima na realnost u kojoj žive. Tako, ništa lepše za "kontrolni sistem" od čoveka new-age tipa. On je kao ovca koja radi na vlastitom omamljivanju, sve dok na nju ne dođe red.
 
Sličan je slučaj i sa klasičnim vernicima, jer ni oni nisu su stanju da sagledaju objektivnu realnost, pa čak i onima koji izlaz pokušavaju da nađu uz pomoć ‘magije’. I tu se radi samo o pokušavanju nametanja svoje vlastite volje na realnost, uz pomoć kojekakvih rituala, tehnika vizualizacije itd. itd. Ovakve stvari ukoliko imaju ikakav efekat na našu realnost, onda je on samo u produbljivanju haosa i psihičke entropije u čoveku i njegovoj prirodnoj okolini. Istovremeno, svako kreativno delovanje koje može da doprinese uspostavljanju većeg reda u ovom univerzumu, mora da bude zasnovano na njegovom objektivnom naučnom viđenju, a ne nekom kontradiktornom. S tim u vezi jedan klasični vernik ili Nju-ejdžer ne može biti u stanju ni blizu da sagleda objektivno stanje stvari u realnosti u kojoj živi, a kamo li da deluje u pozitivnom smislu i nešto promeni. Svaka realna gnostika, između ostalog, podrazumeva i borbu protiv subjektivizma da bi se stiglo do objektivne tačke gledišta.

Ratnici Svetlosti
"Ratnik svjetlosti", kao pojam kojim mnogi Nju-ejdžeri vole da opisuju ili smatraju same sebe takođe je izvitoperen. U istinskoj gnostici, znanje se smatra svetlošću. Međutim, tipičan "Nju-ejdž-ratnik-svetlosti" će radije da pribegne kojekakvim tehnikama omotavanja samog sebe zamišljenim zaštitnim plaštom ili kuglom od svetlosti, te da iz nje projektuje pozitivan pogled na realnost i obasipa sve i svakoga svojom subjektivnom verzijom ljubavi; ili da se zamišlja u centru nekog geometrijskog oblika tipa oktaedrona, tetraedrona itd. radi svoje duhovne ili okultne zaštite ili da svoje vreme i energiju troši na kojekave egzibicije tipa: "Tehnika ogledala", "Čišćenja čakri", abrakadabra meditacije, čitanje aure, harmoniziranja sa prirodom, majkom zemljom i kosmosom uz pomoć kojekakvih "Grounding" i drugih tehnika itd.
 
Subjektivnost
Subjektivnost je duboko ukorenjena u čovekovoj svesti i uvek preovlađuje kod interpretacije realnosti. Ona se može definisati kao sposobnost da se stvari doživljavaju na lično specifičan način, često tako da se one ne mogu predstaviti drugome, a da s tačke gledišta tog drugog, one budu percipirane na isti ili sličan način. Tendencija ka subjektivnosti predstavlja glavnu prepreku za jasnu komunikaciju između ljudi.
Subjektivnost se često povezuje sa emocionalnim reakcijama mada ona nije isto što i emocije. Ona podrazumeva davanje prioriteta omiljenim ličnim verovanjima. Takva čovekova tendencija često je poduprta i jakim emotivnim vezama sa tim verovanjima. Emocije same po sebi mogu da pomognu da se svet vidi onakvim kakav on jeste, tako da subjektivnost samo zloupotrebljava emocije, dok s njima istovremeno nema ničeg zajedničkog.

Subjektivnost se suprostavlja svesti u smislu što se ona proizvoljno zatvara u jednom preferiranom načinu gledanja na stvari. Tako ona često prelazi i u naviku. Subjektivnost može zatvoriti čoveka u jedan nevidljivi zatvor okružen mogućnostima koje se automatski odbacuju za  razmatranje. Ponekad te mogućnosti nisu zatvorene same po sebi, nego su emocionalno prosuđene kao neprihvatljive, te im se kao takvima nikad ne posvećuje neka dublja pažnja. Subjektivnost na metafizičkom planu podrazumeva stavljanje ličnih verovanja, predubeđenja ili mentalnih koncepata na prvo mesto, bez istinske želje da se sazna kako stvari stvarno (ili objektivno) stoje u spoljnom svetu. Subjektivnost na neki način može da predstavlja čovekovu deklaraciju kojom se on izjašnjava da želi da se izdvoji iz spoljnog sveta kakav poznajemo. S tim u vezi subjektivnost se smatra osobinom ljudi OPS polariteta.

Razmišljanje u skladu sa ličnim željama i potrebama
("Što je babi milo, to joj se i snilo" ili eng. - "Wishfull Thinking")
 
Prema nekim interpetacijama, među New age poklonicima, često postoji i fenomen  jedne bazične osobine ‘Orijentacije prema sebi - OPS’ (što je suprotno od – ‘orijentacije prema drugima - OPD’, kao vrste pozitivnog ili negativnog polariteta bića). Sama suština ovog načina razmišljanja je da čovek daje izrazitu prednost svojim ličnim subjektivnim preferencama u odnosu na znanje o objektivnom stanju stvari. To podrazumeva da takva vrsta osobe daje univerzumu na znanje da ne želi da egzistira u njemu onakvom kakav on objektivno jeste, nego u onom koji je većim delom sastavljen od ličnih fantazija, stavova ili “ iskustava “ te osobe. Takav stav se generalno stoji u harmoniji sa centrom “Ne-bistvovanja” u smislu težnje odvajanju sebe od “Svega Što Jeste”.

U trećem denzitetu, razmišljanje u skladu s vlastitim željama ne može ‘savijati’ realnost, ono samo ometa percepciju. Međutim, čini se da se u 4-tom denzitetu ovakvom vrstom razmišljanja može stvoriti neka vrsta konkretnog ‘balona realnosti’.
 
U denzitetima iznad četvrtog, čista OPS orijentacija (Prema Sebi) ne može da egzistira u smislu aktivnih bića, jer tu ne postoji ništa materijalno za šta bi se oni mogli vezati. Povećan stepen slobode u tim denzitetima doveo bi do toga da takvi entiteti potpuno implodiraju sami u sebi, odnosno vrate se u prvi denzitet kao neživa materija.

/ http://glossary.cassiopaea.com/glossary.php /


 Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP