Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 121673
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6891554
Ko je na sajtu?
Imamo 48 gosta na mreži

POLARITETI “OPS” I “OPD” U EZOTERIJI


14.07.2014. / ree-Akademediasrbija

Pojmovi : orijentacija prema drugima (OPD) i orijentacija prema sebi (OPS) kao takvi prvi put su se pojavili pre nešto više od 20 godina u tzv. "Ra materijalu", nešto kasnije pominju se u tzv. "Kasiopejskom učenju", mada su ti fundamentalni principi na različite načine već odavno prisutni u ezoteriji.


S obzirom da se ti koncepti na ovaj ili onaj način odražavaju u svim stvarima i da su prilično široki, njihovu suštinsku prirodu je teško precizno definisati. Ra je rekao da su pojmovi OPD vs OPS pogodna terminologija za čovekov nivo, jer ljudi imaju tendenciju da razmišljaju u smislu delanja i njegove etičke podloge. Kao metafora, tu se mogu koristiti i koncepti apsorpcije za OPS i zračenja (radijantnosti) za OPD. U svakom drugom slučaju, ovi principi su izvan domašaja jezika.

U kosmološkom smislu, neka ezoterijska učenja govore od "dvojnoj pojavi" (ili ‘rađanju’) iz JEDNOG. To je izvor Svega Što Jeste i to je ‘tačka’ gde se javlja prvi dualitet. Princip slobodne volje služi kao medijator između tog dualiteta. To se može porediti sa onom prvom Trijadom, o kojoj je govorio Gurdžijev u smislu Apsolutnog Sunca, koje se deli na tri na početku Zraka Stvaranja. Apstraktno govoreći, postojanje dve različite sile ili tendencije, plus slobodna volja, čini osnovni temelj jednog otvorenog univerzuma. Svi oblici kreacije proističu odatle kroz jednu seriju sve ograničenijih ili ‘mehanizovanijih’ nivoa bića. Ti nivoi odgovaraju onome što su Ra ili Kasiopejci nazvali denzitetima ili pojmu ‘kosmosa’ koji se koriste u učenju „4-ti put”.  Zavisno od konteksta, dualitet OPD/OPS različito se manifestuje. Ovde ćemo navesti samo neke od tih dualiteta:
 
- Spirit (ili Duh) / : OPS bića obožavaju fizički univerzum. Može se reći da je sve svest, ali pola te svesti nalazi se u stanju sna u obliku materije. Druga njena polovina koristi to kao jedan kanvas ili materijal za stvaranje. Čisti OPS ne može egistirati bez nekog oblika materijalnosti, odatle se ne pojavljuje posle 4-tog denziteta.
- Stvaranje (kreacija) / Entropija : Stvaranje podrazumeva mnogobrojnost oblika, a entropija teži ka održavanju istog ili homogenosti. OPS je preokupiran težnjom da kontroliše, tako da se na kraju smatra entropičnim.
- Bitak / ne-bitak (OPD/OPS) :  pogledaj tekstove Viteški Pohod i Drvo Života
- Raspršivanje (disperzija) / : skupljanje kosmičke gravitacije – (gravitacija je „tkanina/potka”/ koja povezuje celu egzistenciju ili sve što postoji, kroz sve denzitete. Raspršivanje gravitacije odgovara OPD, a skupljanje gravitacije - OPS. To vodi ka crnoj rupi kao jednom fizičkom odrazu pojma OPS. Svetlost je energetski izraz gravitacije, te u tom smislu zračenje svetlosti i njeno zarobljavanje od strane crnih rupa alegorično predstavlja OPD/OPS.
- Ravnoteža (balans) / i neravnoteža (imbalans) : OPD uvodi ravnotežu, jer služi sebe kroz druge te OPD predstavlja ravnotežu. OPS predstavlja neravnotežu (imbalans).  OPD teče iznutra napolje i dodiruje sve uključujući i izvornu tačku, OPS teče prema unutra i dodiruje samo izvornu tačku.'

To je razlog zašto se ti pojmovi ponekad definišu kao služenje sebe kroz služenje drugih (OPD) ili služenje drugih kroz služenje sebe (OPS). Ili kako je Ra to izrazio, obožavanje Boga u sebi ili obožavanje Boga u kreaciji (Svemu Što Jeste), te je tako na kraju svako služenje, služenje Jednog.
- Svetlost / tama : Tama je podloga (zastor) na koju svetlost sija (ili pada). Oboje su potrebni kako bi definisali jedno drugo.
- Zračenje / apsorpcija :  OPD odgovara zračenju prema napolju. OPS odgovara apsorpciji ili koncentraciji energije.
- Nadzor / sloboda  :  OPS je preokupiran nadzorom ili kontrolom svih aspekata sebe i drugih. OPS takođe veruje da će uspostavljanjem svojih zakona pomoći univerzumu da se vrati u stanje Jednog , te s tog aspekta smatra ovo svoje delovanje kao služenje drugima. OPD gleda na kreaciju kao na nešto što je suštinski bezgranično i ne bavi se određivanjem u smislu šta je ‘dobro’ za druge.
- Ekspanzija / kontrakcija : Istraživanje svih mogućnosti odgovara – OPD polaritetu, nametanje ograničenja drugima odgovara polaritetu OPS.
- Hijerarhija / Network   (organizovanje i komunikacija na principu mreže) : U smislu društvene organizacije, OPS prirodno teži ka hijerarhiji piramide sa unutrašnjim nadmetanjem, kako za kontrolu nad prirodnim bogatstvima, tako i za vlast/moć. OPD teži deljenju prirodnih bogatstava i prosledjivanju dalje i drugima dela onoga što je primljeno.

S tim u vezi danas postoji mnogo indicija da su se neki narodi na ovoj planeti tokom naše istorije organizovali na principu kruga (gradili megalitne gradevine u smisu kamenih blokova poređanih u krugove), a drugi u smislu piramidalnih hijerarhija (ostavljali iza sebe piramide).
- Davanje vs. Uzimanje - C's: "OPS ne uzimaju dobra po nekom protokolu. Oni uzimaju ukoliko oni to mogu. OPD daje deo dobra onima koji traže ili kojima je potrebno".
- Dobro / zlo : Prema ljudskoj etici, ono što se obično smatra negativnim ili zlom najčešće odgovara OPS. Međutim, ovaj pojam je često opterećen sa subjektivnošću, jer ono što je dobro za jednog ne mora biti dobro i za drugog, tako da to često dovodi do zabune.
 
Na kraju krajeva, da nema mraka ne bi bilo ni svetlosti, pa se odatle OPS i OPD načini postojanja nalaze u nekoj međusobnoj zavisnosti. S te strane, ne može se nikome zameriti što je po svojoj suštini OPS opredeljenja. Međutim, oni koji po svojoj suštini nisu takvi, moći će uz pomoć korišćenja svog vlastitog uma i slobodne volje da se odupru tim entropičnim silama, ukoliko žele da nastave svoju egzistenciju izvan njihovog direktnog uticaja i na jedan drugačiji način.
 
                                                                          ***
 
Mi kao civilizacija živimo danas u OPS oblasti postojanja i svi smo manje-više bića OPS polariteta. U denzitetu 3D to bi se moglo smatrati "prirodnim". Tako smo i do sada imali priliku da većinom nailazimo na tzv. ‘3D OPS filozofiju’ u svakom segmentu našeg društva. Međutim, bez obzira na ovu OPS prirodnu sredinu, moramo uzeti u obzir da je jedan broj ljudi razvio u sebi OPD frekvencije, što ih na neki način čini kandidatima za OPD vrstu postojanja koja je moguća od 4-og "sprata", pa nadalje. Sa pojavom tzv. ‘RA materijala,’ pre nekih 20-tak godina, pojavila se i jedna nova ‘filozofija’, odnosno, informacija o jednoj drugoj opciji za koju mnogi od nas nismo ni znali da postoji, mada je ona na neki način bila prisutna, odnosno, predstavljana u ezoteriji.
 
S tim u vezi, ne bi nas trebalo čuditi što će se neki kad naiđu na informacije koje dolaze iz RA Materijala, Kasiopejskih transkripta, knjige Donosioci Svitanja itd. naći u rezonanciji s tim informacijama, dok će drugi „duvati na njih kao na vruću čorbu”. OPD je prilično nov koncept i teško ga je razumeti od mase. Istovremeno, još je uvek prilično malo informacija tog tipa u odnosu na informacije OPS tipa. Isto tako moramo uvek imati na umu da "nije zlato sve sto sija"… iz Gnostike bi već trebali znati da se tzv. „A” uticaji (Matriksa) mogu uz pomoć „šarene ambalaže” prezentrati kao „B” uticaji. Sama suština OPS kontrolnog sistema bazirana je na premisama kao što su : sakrij, zataškaj, iskoreni, izvitoperi, negiraj, laži itd.itd. Stoga je lična razboritost ovde od presudnog značaja. Lična razboritost se može izoštriti samo uz pomoć jedne kritičke analize svih informacija koje bi mogle biti bitne, bilo na koji način ili iz bilo kojeg izvora one dolazile.

Na primer, danas nam mnoge informacije dolaze tzv. Procesom čanelinga. Moramo imati na umu da je Čaneling / kanalisanje jedno sredstvo-tehnika  za komunikaciju, a ne izvor komunikacija.  S tim u vezi, da li trebamo mrziti radio ako ne volimo slušati Madonu ili Majkla Džeksona. Bez obzira što je to možda redak slučaj, uz pomoć radija mogu se preneti i istinite informacije. Bio to makar jedan procent ili neki njegov fragment u gomili informacija OPS tipa kojoj smo s te strane svakodnevno izloženi, mi moramo biti otvoreni i za tu mogućnost.

Kod OPD nema manipulacije svesti i slobodne volje drugih, dok će se OPS često odlučivati za tu opciju, a u nekim slučajevima racionalizujući je u smislu kao da "drugi ne znaju šta je za njih dobro". Manipulacija tuđe slobodne volje, bilo da se radi o jedinkama s istog nivoa denziteta ili onih ispod, podrazumeva tzv. "standardnu operativnu proceduru" entiteta OPS frekvencija. Što su oni razvijeniji utoliko je i njihovo varanje više sofisticirano, tako da su njihove zamke često zamaskirane skoro do perfekcije.

OPS duhovni gurui će prodavati skupo svoja učenja i naplaćivati pristup svojim vebsajtovima ili školama. Kod njih ćete naći celi niz vežbi koje podrazumevaju imaginacije, disocijaciju od tela, odnosno, promenu stanja svesti, dok OPD teži da u svakom momentu ostanete pri sebi obraćajući pažnju kako na sebe, tako i na svoju okolinu. OPD individua će mukotrpno raditi i "prolivati 90% znoja na 10% talenta". OPS individua će težiti da pronađe uvek nekakav kraći put /skraćenicu ne bi li uštedela na ličnom trudu. Stoga su oni česte žrtve onih koji obećavaju kojekava "instant-prosvetljenja".

Piramida, hijerahija i individualni razvoj u 3D OPS smislu podrazumeva jedan put, dok OPD podrazumijeva drugi. Ni za jedan od njih ne može se reći da je pogrešan, jer da nije jednog, ne bi bilo ni drugog. Mrak služi kao medijum za manifestaciju svetlosti. Svako ima pravo na svoj lični izbor. Sve što smo do sada imali priliku videti i doživeti u ovom društvu organizovano je manje više u OPS smislu na 3-ćem denzitetu i ima hijerarhijsku organizacionu strukturu. Čak i religijska, ezoterična i gnostička društva. Gde god vidimo hijerarahiju, tu nalazimo OPS polaritet i OPS individue. Tu često ide i određena doza tajnovitosti, ekskluzivnost itd. Oni gore imaju najviše znanja i prosleđuju informacije prema dole.

OPD, kao "Novi" koncept podrazumeva krug, kao njegov simbol. Kroz istoriju ove planete imali smo ljude koji su gradili piramide, a imali smo i one koji su gradili koncentrične krugove od megalita. (Slučajno?) Kod OPD, nema vođe, svako preuzima odgovornost za sebe, a informacije se šire horizontalno ili mrežno (Network). Radi se o istinskoj saradnji individua koje su na sličnim "talasnim dužinama". OPD individue preuzimaju odgovornost za sebe na sebe. OPS će raditi na sebi, tj. na svojoj promociji po svaku cenu, ulaziće u ezoterična ili gnostička društva gde vladaju hijerarhijska pravila, upražnjavaće rituale, ako treba i magiju, tražiće čarobne reči ili napitke, kako bi ubrzali svoj razvoj, dok će OPD ići prirodnijim putem, radiće na sebi samima i deliti svoja iskustva s onima, koji su takođe za to zainteresovani (Network).

Konačno , moramo imati na umu i činjenicu da kandidata za OPD opciju trenutno ima relativno malo, jer ukoliko Organski portali čine 50% populacije i po svojoj suštinskoj prirodi su OPS, onda nam ostaje drugih 50% ljudi sa individualnom dušom koji imaju teoretski potencijal za prelaz na viši nivo postojanja (4D), gde mogu nastaviti kao OPS ili OPD. Dakle, od adamičnih ljudi u ovom momentu verovatno imamo više onih koji su OPS frekvencija, zato što još uvek spavaju ili su stvarno takvi po svojoj suštini.

/ http://glossary.cassiopaea.com/glossary.php /


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP