Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 121676
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6897462
Ko je na sajtu?
Imamo 27 gosta na mreži

ПРЕПОЗНАВАЊЕ ВАНЗЕМАЉСКИХ ЕНТИТЕТА 5.


30.01.2015. / Академедиасрбија 
Аутор: Монталк 
Превод са енглеског : Ајра 
Приредио за објављивање на српском: Слободан Маричић 
 
Према Хермесовом закону: "Како горе - тако и доле", мало шта се може догодити на макрокосмичком нивоу, а да се не дешава на микрокосмичком. 
 
 
Пример Босне
У вези с тим, уколико сценарио којег је навео аутор "Препознавање ванземаљских ентитета и (дез) информација узмемо као један могући 'макрокосмички' догађај, да би он имао могућност да се претвори у стварност, треба се моћи упоредити са неким сличним догађајем на микрокосмичком нивоу, који се већ одиграо или се одиграва.Наравно, у овом случају такав један пример није тешко пронаћи. Рецимо, збивања у Босни. Локална патократија уз помоћ утицаја спољних сила које раде на сличним фреквенцијама, завади различите народе који живе на том подручју и доведе до избијања рата. Након неколико година убијања, разарања и патње, сваки од тих народа вапи за миром и радо прихвата услове за успостављање мира које им нуде - странци (енг: 'Алиенс'!). Ускоро им долази странац ('Алиен') као "Високи представник међународне заједнице" и стране оружане "мировњачки" силе да управљају њиховом државом и да успоставе поредак какав им одговара? Локалну патократију, заслужну за изазивање конфликта, награђују за њихове услуге, тако што им дају неке бенефиције у новима државама. Убрзо након тога, природне залихе земље, инфраструктура и сва профитабилна индустрија прелазе у руке странаца (као што је то било планирано још пре избијања рата), а локално становништво је буквално претворено у робове, које стране силе искориштавају уз минималну накнаду и уз максималан директан надзор . Наравно, у свему томе, локални и глобални медији су одиграли једну од најважнијих улога. 
 
Који су, и како препознати "доброћудне и пријатељске ванземаљце"? 
 
У прошлим деловима овог чланка посветио сам пажњу негативним ванземаљцима где сам нагласио заступљеност, софистицираност и суптилност њихових метода контроле. Главна тачка је у томе да они могу развијати непријатељске активности и без потребе директне употребе силе или без неког њиховог претећег изгледа.   Уместо тога, они максимализују своје утицаје у смеру изграђивања погрешне перцепције и веровања код њихових мета, те тако неспособне да донесу одлуке на бази истинских информација, њихове мете се наивно и својевољно саме одричу свог суверенитета. Које посебне особине морају ванземаљци демонстрирати речју, делом и резултатима, да би се квалификовали као истински доброћудни ? 
Потражићемо оне кључне особине позитивних ванземаљаца које се не могу имитирати од стране негативних бар не у степену у којем би могли угрозити њихову агенду. Наше стандарде не смемо поставити ни прениско, како би се ту могли квалификовати и преваранти, нити нереално високо, да се ту не би могле уврстити поједине доброћудне групе које имају неке безазлене недостатке. У овом последњем делу навешћу неке моје досадашње налазе у вези са природом и мотивацијама позитивних ванземаљаца. 
 
Шта значи - позитивно? Насупрот стереотипова који су прихваћени од стране њу-ејџ покрета, позитивни духовни пут нема везе с тим да човек треба да буде покоран, прост и блажен, све дотле да постане пасиван и игнорантан кад се о животним проблемима ради. Људи који прихвате такав један став завршавају ископчани из реалности и на крају се суочавају с једним грубим буђењем. Истинска духовност мора да буде практична, а опет и трансцедентна, истински се односећи и према физичкој и према метафизичкој реалности; заснована на искуству а опет подстицана божанском инспирацијом. Она мора узимати у обзир ограничења у човековом тренутном стању егзистенције, а опет дозвољавати и напредак изван граница те егзистенције, отварајући врата утицајима из једног чак вишег нивоа егзистенције. Не може бити другачије. Једна ванземаљска цивилизација која се огледа у блаженој игнорантности, размишљању у складу с властитим жељама и непроницљивој отворености према свакоме, брзо би пропала услед таквих несмотрености или би постала жртвом превараната, исто као што доброћудни људи који свакоме слепо верују лако бивају насамарени од стране превараната. Истински позитиван пут карактерише његова јачина, практичност, проницљивост, разумевање, уравнотеженост и гноза. Гноза подразумијева једну вишу спиритуалну интелигенцију која се у својој најнижој форми манифестује као објективна интуиција.
 
Она се манифестује унутрашњим откровењима дубоких увида и директним препознавањем истина закопаних у спољним изворима информација. Она остаје ван домашаја дезинформација, зато што потискује обоје, интелект и ниже емоције (емоције које потичу из нижег емоционалног центра), Те је тако нерањива за емоционалну манипулацију и паралогизме. Та способност за интуитивно или видовњачко досезање вишег разумевања представља главни катализатор за духовну еволуцију, зато што води човека ка истини и упозорава га на преваре или кад он сам почињава неке грешке. Позитивни пут резултира испуњењем индивидуалних потенцијала, чинећи човека ефикаснијим на обе равни, физичкој и метафизичкој.  Он оптимизује човекову способност да служи духовном добростању и еволуцији других, чиме он онда потпомаже и божанску сврховитост Креације. "Позитивно" и "негативно" нису само неки обични субјективни појмови, пре ће бити да они директно и логички проистичу из неких фундаменеталних чињеница наше егзистенције: 
 
1) људска бића и ванземаљци су свесна бића са слободном вољом, 
2) слободна воља води ка независности и индивидуалности, 
3) индивидуе улазе у интеракцију са собом, светом, и једне с другима, 
4) интеракција између индивидуа модификује њихову свест, 
5) слободна воља одређује да ли ће та модификација подразумевати раст или застој. 
 
С обзиром да слободна воља дозвољава могућност избора између поспешивања развоја свести и спутавања развоја свести и слободне воље других, одатле проистиче да постоје: 
а) бића која служе целокупном систему ширећи своју свест и слободну вољу у једној равнотежи са ширењем свести и слободне воље других, и 
б) бића која служе само самима себи по цену спутавања слободне воље и свести других, и на штету целокупног система. 
 
То, у суштини, дефинише позитивни и негативни пут.Позитивни пут одржава равнотежу максимално повећавајући слободну вољу у систему, док онај други ствара неравнотежу смањивањем слободне воље других, коришћењем силе, преваре и асимилације; позитивни пут подразумева развој себе али уз помоћ развоја других такође, док негативни потенцира напредак себе на штету других. Једини разлог зашто негативни пут уопште наставља са својом егзистенцијом без тренутне ентропичке дезинтеграције је само тај што он функционише као једна паразитска Понзи-јева шема, где хијерархија предатора зависи од сталног дотока нових регрута и залиха хране, чиме се спречава њено изгладњивање и имплозија. Планета Земља је постала регрутни центар и хранилиште за једну такву хијерархију. 
 
Колико је позитивни пут универзалан? Да ли њиме могу ићи различити типови ванземаљаца, без обзира на врсту њихове физиологије? Шта је у вези с осећањима као што су љубав и страст? Може ли један рептилијанац ићи позитивним путем? 
 
Наравно. Свесна бића су више од њихових тела; они су бесмртне искре свести које насељавају привремена тела. Истина, разумевање, разборитост, мудрост и виша духовна интелигенција су одлике свести које превазилазе биологију. Исто тако, чиста љубав, која је импулс за очување и напредак свести, такође је универзална.  Физиологија сисара можда изражава чисту љубав више у смислу страсти, емпатије и пружања неге, док исто то рептилска физиологија може изражавати кроз смисао за службу, част и подмиривање потреба заједнице. Обоје је праћено смислом за разумевање и обоје помаже развоју свести код оних које се воли. Позитивност је овде дефинисана стриктно на метафизичкој бази. Све ствари које су за њу потребне су особине које потичу из свести, или да будемо тачнији, из духа, који је трансцедентна искра свести која обитава у сржи свесних бића. Све док је једно биће свесно, индивидуално, има слободну вољу и ступа у међусобне односе с другима, позитивни пут му стоји на располагању за истраживање.
 
Напомена 
Код дефинисања онога што се подразумева под једним позитивним ванземаљцем, постоје неке ствари које морамо имати на уму. Прво, нису све позитивне групе идентичне. Поред њихове основне орјентације, оне могу имати различите мисије, изглед, порекло њихове културе, развојне нивое, функционалне односе с човечанством и начине за остваривање својих циљева. Они могу варирати у свом развоју од онога што би човечанство могло да постигне за хиљаду година у свом будућем духовном и технолошком развоју, па до бића која су потпуно превазишла простор-време и више не користе возила, тела или личне индивидуалитете у неким случајевима. Другачије речено, спектар позитивних ванземаљаца се протеже од екстра-терестријалних до ултра-терестријалних. Између ова два екстрема налазе се они који су превазишли линеарно време али још увек користе тела, технологију и возила за путовање. Они су позитивна аналогија негативних хипердимензионалних ентитета које смо раније разматрали у овом чланку. Иако нису увек везани за линеарно време и тродимензионални простор, они не морају искључиво оперисати из виших нематеријалних области егзистенције.Они функционално нису стриктно ни ултра-терестријалци, нити екстра-терестријалци, него мењају оба стања према својим потребама. Можда би требали користити појам "амби-терестријалци," како би их лакше могли разликовати. Спектар позитивних ванземаљаца могао би изгледати отприлике овако: 
 
1. Чисти ултра-терестријалци: 
Ова искључиво нематеријална бића нису укључена у отмице људи, нити у НЛО феномене, него више функционишу као безличне, архетипне интелигенције, као водичи или божански емисари највишег нивоа. Појмови као што су "анђели" или "арханђели" најближе су опису тих бића. Они су увелико отсутни из литературе на тему НЛО-а, али се помињу у одређеним канализираним, религијским и духовним списима. 
2. Више амби-терестријалци: 
Постоје примарно у првом нематеријалном, хипер-домензионалном стању чисте свести, ван простора-времена, међутим, материјализују тела и летилице кад им је то потребно. Они обављају улоге саветника, наставника, старатеља, надзорника, као и друге предводничке функције. Њихов фокус је усмерен првенствено на метафизичке ствари , давање упутстава и савета нижим амби-терестријалцима који су засновани на једном вишем разумевању и ширим перспективама. 
3. Средњи амби-терестријалци: 
Они захватају гранични појас између нематеријалних и материјалних стања егзистенције. Могу привремено у наш свет да материјализују физичка тела и тродимензионалне физичке летилице и средства , која се могу опипати, проучавати и од стране људи копирати реверзибилним инжењерингом , мада се њихова тела и бродови дематеријализирају када се враћају натраг у хипер-димензионалну форму. Они се дакле могу лако и директно пројектовати у нашу реалност. Тврдње да позитивни ванземаљци шетају међу нама претварајући се да су људска бића док истовремено обављају улогу посматрача или слугу божанске сврхе, вероватно се односе на ову категорију. Њихов фокус је подједнако подељен између духовних и техничких ствар. 
4.Нижи амби-терестријалци: 
Одржавају се примарно у материјалном облику, али лагано измакнути ван поља наше перцепције. Они могу бити путници из будућности или становници једне паралелне физичке равни или паралелних временских линија. Потпуно су опипљиви једни другима у њиховој природној животној средини. Уколико би ми били пребачени у њихову средину, онда би тамо били у интеракцији са њима на физички начин. Исто се дешава уколико се они потпуно пребаце у нашу средину, што они могу да чине, мада можда не толико лако као оне напредније позитивне ванземаљске врсте. Њихова природна животна област подразумева једно стање помакнутог простора-времена које је другачије од потпуно дематеријализованог стања или комплетног изласка из простора-времена. Уместо привременог пројектовања својих бродова у нашу реалност уз помоћ њихове свести (или њихових мисли, прим. Прев.), они су их вероватно одавно пребацили овде у нашу реалност. У односу на више амбитерестријалце, они су више преокупирани научним, стратешким и дипломатским стварима, али не без уважавања духовности и етике.
5.Чисти екстра-терестријалци: Ови ванземаљски типови имају потпуну физичку природу и чини се да повремено посећују земљу, али у вема малом броју. С обзиром на њихова физичка и енергетска ограничења, они су спречени да путују до наше планете у већем броју, а да не буду откривени и нападнути од стране развијенијих негативних ванземаљских група. Њихова позитивна орјентација уз још увек непревазиђену физикалност, указује на одређену рањивост, што смањује шансе за опстанак, јер је у физичким срединама једно непрестано такмичење за контролу над ограниченим природним богатствима подразумева уобичајен начин егзистенције. Одатле, позитивни екстартерестријалци ће овде бити присутни у једном мањем броју и биће много дискретнији услед своје рањивости. 
 
За разлику од негативних ванземаљских друштава која су заснована на конкуренцији, моћи и манипулацији, те су тако и веома компартментализована,  позитивна ванземаљска друштва су више хармонична, интегрисана и међусобно уједињена. То не подразумева неку колективну или групну свест где долази до спутавања индивидуалности, што би био негативни тип уније који је карактеристичан за негативна ванземаљска друштва, него пре једна хармонизација духовно развијених индивидуа у смислу формирања једне узајамно резонантне мреже. У тој мрежи, постоји равнотежа између индивидуалног развоја и друштвене кохезије, где се ово друго развија из духовне базе оног првог. Они који се повежу са вишом духовном интелигенцијом, повезују се са истим божанским извором, те одатле деле духовне односе и разумевање са другима који су такође повезани. То природно води до неке врсте братства, које није рођено на бази програмирања или присилног наметања спољних ауторитета, него које проистиче из једног основног, узајамног разумевања и заједничке љубави за истином, слободом и равнотежом.  Истинска духовност извире из једног заједничког извора и води до хармоније и јединства, док субјективни вјерски системи воде у супротном правцу. 
 
Друга ствар коју морамо узети у обизир је та, да еволуција друштва и индивидуална духовна еволуција подразумевају два одвојена процеса. Човечанство је могло напредовати политички, технолошки и економски током последњих неколико хиљада година али то не значи да је просечна људска индивидуа такође у истом степену еволуирала. Негативне особине као што су похлепа, игнорантност, себичност, охолост, љубомора и гнев, остају код човека исто онолико заступљени као што су били у давним временима. Одатле једно наоко напредно друштво може бити састављено од неетичких и духовно несофистицираних индивидуа, које су држане на линији од стране једног софистицираног контролног система, што ће бити далеко од нечег позитивног. Тако, спољни изглед неког мира, реда и технолошког напретка неке ванземаљске групе, не мора истовремено да буде и доказ њихове позитивне подлоге јер то може само маскирати њихову индивидуалну духовну атрофију. 
 
Духовна еволуција нема везе са самим проучавањем религијског морала или филозофске етике, што често представља програмирање од стране спољних извора, него се ту пре ради о расту, односно, сазревању душе, тако да суштинска мудрост, разборитост и савест који се развију у једном животном веку могу да се наставе у следећем. Само онда, када је дестилат више духовне интелигенције присутан код рођења, кад он активно дејствује током живота управљајући личним одлукама и перспективама и кад је он уграђен у наизменичне инкарнације, то се може назвати духовном еволуцијом. А само у случајевима кад се једно друштво састоји од таквих духовно развијених индивидуа, оно се може назвати истински позитивним.  Индивидуална еволуција не познаје границе и може се одвијати брже од друштвене еволуције. Једна одлучно посвећена индивидуа уз истински езотеријски тренинг може за пар својих животних векова остварити оно за што би човечанству као целини требало хиљада година да достигне. Разлика између људске цивилизације и позитивних ванземаљаца је следећа: одређену духовну висину коју људска бића морају индивидуално да достигну без обзира на остатак друштва, позитивни ванземаљци су већ достигли на нивоу целог свог друштва. Просечан човек је тако мање напредан од просечног амби-терестријалца, па се тако може генерално рећи да се амби-терестријалци налазе изнад човечанства на лествици еволуције. 
 
С друге стране и неки поједини људи могу бити напреднији од неких ванземаљаца. Узмимо у обзир неке од езотеријских мајстора који су имали јак утицај на људску духовну свесност. Можда су неки до њих били људска бића која су потекла одавде и уздигла се далеко изнад норме, док су неки од њих можда били виши амби-терестријалци који су се инкарнирали у људском друштву као волонтери, како би му помогли у његовом напретку. Могло би чак да постоји и једно људско духовно братство које је посвећено духовном развоју човечанства и које је достигло један виши ниво духовног развоја, рецимо, од једног ниже амби-терестријалне групе која се првенствено посветила супростављању негативној ванземаљској агенди, иако би обе оне на крају биле део исте божанске мреже, познавале оне једна другу или не. Све то нам указује на то да је линија која дели људска бића од ванземаљаца нејасна на индивидуалном нивоу, док је она јаснија на нивоу разграничавања друштава, тако да оно што они могу нормално радити, ми смо радили индивидуално, као појединачни изузеци наше врсте, а након наше даље духовне еволуције, радићемо исте ствари као друштво у целини. Тако, човечанство не треба да се потцењује, нити се ванземаљци требају обожавати, на основу лажних претпоставки да су ови други универзално супериорнији у односу на оне прве, јер постоје и изузетци. Изузеци исто тако постоје и код ванземаљаца. С озбиром да индивидуални развој дозвољава некима да се развију више од других, онда упркос њиховој уједињености, унутар једне посебне ванземаљске цивилизације могу егзистирати мање и више напредни ванземаљци, тако да на пример, виши и нижи амби-терестријалци који могу радити заједно 
 
Било би погрешно претпостављати да је једна позитивна ванземаљска цивилизација састављена искључиво од нижих амби-терестријалаца, док је нека друга искључиво ултра-терестријална јер унутар обе ће бити изузетака. Просечни ниво њиховог развоја је оно по чему се цивилизације међусобно разликују, те у том смислу неколико позитивних цивилизација могу сарађивати. Неке од њих ће по свом просеку бити ближе ултра-терестријалним док ће друге бити ближе екстра-терестријалним у ком случају ће ови други углавном поштовати мудрост и упутства оних првих. 
 
Карактеристике позитивних човеколиких ванземаљаца. Како изгледају позитивни човеколики ванземаљци? 
 
До одговора можемо доћи на основу: 
1) извештаја од стране оних који су отимани и контактирани, имајући на уму могућности фабрикације, украшавања и свесне или несвесне преваре; 
2) езотеричких, митолошких и религијских списа у којима се помињу нељудски доброчинитељи; 
3) лична искуства преко снова, астралних пројекција, отмица и стварни физички контакти. 
 
Из тих подручја извукао сам следеће апроксимације: Њихова вербална и телепатска комуникација одјекује истином и показује високу трезвеност и дубину разумевања. Међутим, они су такође понизни, далековиди и промишљено поједностављују своју комуникацију правећи се мање интелигентним него што јесу; не намећу се људима и пазе да их не престраше. Одатле, они се могу чинити резервисаним и пажљивим код одмеравања својих дела. Генерано речено, они су свесни свог утицаја и уздржавају се од тога да нам прераним пружањем одговора ускраћују прилике за наше учење. Они су добри у шифровању дубљих истина у склопу онога што кажу. Те истине се касније човеку саме откривају из позадине његовог ума, кад он коначно довољно сазри да их разуме. Међутим, они су исто тако вешти у паковању многих значења у само неколико речи и саопштавању правих ствари у право време што производи једну каталитичку и нужну разлику. Ми код њих можемо препознати један високи степен осећајности, ревности, интелигенције и мудрости, бар у односу на нас. Постоје неке заблуде да виша позитивна бића нису потпуно свесна и пажљива, да буде просветљен подразумева егзистенцију у једном стању транквилизованог блаженства, као код седације морфијумом, уз декламовање баршунастих мантри и молитви на тему среће и спокојства. Стварно позитивна бића имају једну вишу свесност, а не неку поткресану свесност. Они нису слепи за реалност, нити су омамљени кад се ради о узимању у обзир онога што би се могло сматрати непријатним истинама; они то могу видети чак много јасније у једном вишем контексту и лишени су сваке маште у вези тога. Они поседују љубав, емпатију и саосећање, али не на рачун разборитости, мудрости и разумевања. Боље речено, код њих су те две стране (виша емоционална и виша интелектуална) сједињене у хармонији и равнотежи. Љубав без разумевања води до сентиментализма и лаковерности, док разумевање без љубави може да води до једног хладног интелектуализма и свирепости. 
 
Виши позитивни ванземаљци, након достизања једног одређеног нивоа духовног развоја, не пате ни од једног од ових поремећаја.Уравнотежени системи езотеричког развоја доводе људске индивидуе на исти ниво топлоте и разумевања. Преваранти могу индуковати лажни осећај саосећања код њихових мета који онда код њих сужава свесност наводећи их на помисао да преварант мора бити једно позитивно биће које зрачи добрим вибрацијама.  Међутим, те на први поглед позитивне емоције представљају само најобичније индуковане хемијске и хормоналне одговоре који замагљују човеково расуђивање уместо да га оштре. Истински позитивна бића имају топлину која се може осетити без потребе да неко сам буде запљуснут пријатним осећањима, исто као што можемо осетити топлину неке ватре без потребе да се сами запалимо. Преваранти, међутим, фигуративно "пале човека" уз помоћ индукованих емоција, тако да упркос томе што они имају хладна срца, човек може грешком ту топлину пројектовати на њих. Преваранти производе ефекат који ће пре да спутава свесност, него да је подржава. Крајњи резултат истински позитивних бића је да вас више учине онаквим какви истински јесте, подижући вам ваше видике и бистрину, док преваранти поткресују вашу свесност на онај ниво који је лаган за контролисање. Кад човек има посла са оним преварантима који се претварају да су позитивни, код њега се јављају осећања као код падања у транс или хиптнотички сан, као и отупљеност и потонулост. 
 
Позитивна бића, посебно средњи амби-терестријалци и они изнад, никада неће подражава ваше базичне инстикте, нити ће се качити ваш его да би вас навели на сарадњу. Уместо тога, они ће се више обраћати вашем вишем разуму и интуицији.  Они се понекад устручавају да откривају свој идентитет или порекло, јер то може да води до многих проблема, укључујући угрожавање њихове безбедности, што би био више један проблем за доње амби-терестријалце због њихове физикалности.  Иако су виша позитивна бића духовно развијенија и префињенија него што смо ми сада, то ни на који начин не значи да су они перфектни. Што се они налазе ближе нашем развојном нивоу, утолико је њихов положај нижи у односу на она виша позитивна бића, а утолико су они и понекад склонији да дејствују на основу непотпуних информација, да праве наивне претпоставке и да стављају своје поверење у криве руке, као и људи. Слободна воља оставља будућност отвореном у оквиру одређених граница тако да постоји простор за почињавање грешки. Што су амби-терестријалци нижи, утолико је њихов поглед у будућност ограниченији. Међутим, ове врсте проблема су метафизичког реда.  Постоје метафизичке грешке са метафизичким последицама, док су ове друге физичке грешке са физичким последицама. Један од основних примера како се позитивна и негативна бића разликују је тај што негативни ванземаљци имају већу пристрасност према физикалности док они позитивни посвећују већу пажњу духовности. Тако ћете видети позитивна бића како се више брину о ослобађању и усавршавању душе, очувању слободне воље, ширењу знања и мудрости и другим трансцеденталним идеалима, док се негативни ванземаљци првенствено баве питањима скупљања природних богатстава, генетичком манипулацијом и очувањем  њихове «стоке» и фарми . То не значи да се позитивни ванземаљци грозе физикалности, да су индиферентни кад је очување животне средине у питању или имуни кад су технолошке потребе у питању; они једноставно знају боља решења.
 
Амби-терестријална технологија 
Технологија је потребна већини ванземаљаца да би се обавило оно што свест сама не може. Позитивни ванземаљци користе технологију у оном степену у којем су телесни (физички и / или етерички). Виши амби-терестријалци користе мање технологију да би обавили исте ствари зато што су мање везани за физикалност и имају већу свесну контролу над њом. Чиста материјалистичка технологија која је нама позната може се развијати све дотле док не досегне квантни праг и границе детерминизма. Иза те тачке она мора постати суб-квантна и ултра-релативистична, и инкорпорирати у себе интердимензионалне и метафизичке факторе да би се даље развијала. То описује технологију нижих амби-терестријалаца, која омогућава инжењеринг простора-времена, димензионалну ротацију, путовање кроз време, модификовање етеричких енергија и формирање међувеза са свешћу директно уз помоћ њихових бродова и уређаја. Све то исто може да се ради уз помоћ средње и више амби-терестријалне технологије , осим што су они међувезу технологије са свешћу подигли на један виши ниво, односно, довели то чак до уметности. Чини се да се њихова технологија скоро потпуно стапа са свешћу и тако је у основи алхемијске природе. Она изгледа и функционише као технологија али је у ствари физичко отелотворење или етерична перцепција мисли, намера и спиритуалних архетипова. 
 
Последњи наставак  : 6. "Завршни сценарио"
 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP