Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 148618
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 7234845
Ko je na sajtu?
Imamo 86 gosta na mreži

PSIHIČKI I MENTALNI NAPADI IZ ASTRALA I ODBRANA 2.


19.04.2015. / Akademediasrbija

Znakove koji ukazuju na suprotno ne vidimo, a sve rupe krpimo projektovanjem vlastitih deluzija na objektivnu realnost, dajući partneru sve one osobine koje cenimo a on ih nema.


Nakon određenog vremena, tragalac se pretvara u ‘bateriju’ dok partner služi kao slamčica za crpljenje energije i prosleđivanje nagore. A uz sve to i - vektor. Nakon određenog vremenskog perioda, tragalc se nađe u situaciji kad se oseća prevaren i isceđen kao krpa. U praksi, malo ko može izbeći ovakvu situaciju samo na osnovu saveta ili teoretskog znanja. Većini se desi da se moraju sami opeći, da bi razumeli lekciju. Na kraju se ispostavi da se tu verovatno radilo samo o jednom zgodnom OP-u ili o nekoj "malo kompleksnijoj situaciji" kao što su npr. slucajevi posebno režiranih ljubavnih veza od strane 4D OPS sila, što je doktorka E. Lorgen predstavila u knjizi „Alien Lovebite“.

Još jedna od mogućih zamki u ezoterijskom razvoju čoveka može predstavljati neka ‘ezoterijska grupa’ ljudi koji naizgled imaju iste cilj kao i vi i koji su se sinhronizovano pojavili u "pravom" momentu. Praksa je pokazala da u našoj realnosti svaka takva grupa neminovno zadobija elemente sekte, gde se tragalac pretvara u sledbenika onih koji se nalaze na vrhu ili "centru" grupe. Međutim, imajući na umu onaj Zakon broja 3, svi imamo različite potrebe i svuda se nešto korisno može naučiti.

Čak i onu istočnjačku izreku : "učitelj se pojavi kad je učenik spreman," moramo uvek podvrgavati kritičkoj analizi, pogotovo kad pomislimo na smo naišli na nekog učitelja/gurua/naguala, ili šamana među kojima na žalost ima dosta šarlatana ili psihopata. Tako izleda da su došla vremena kada svako od nas mora postati svoj vlastiti učenik i učitelj!
 
Prema nekim univerzalnim zakonima, ono što čovek traži, on to i dobije. Pravi Tragalac poštuje raznolikost prirode i drugih ljudskih bića, on poštuje slobodu drugih, pa stoga ima prirodno pravo i na sopstvenu individualnost i slobodu. Bitka za duhovnu i fizičku slobodu je bitka za individualnost i obratno. Onaj ko nema individualnost mora biti zavisan od drugih, te tako ne može biti slobodan, ni teoretski a kamoli praktično. Zavisnost i sloboda se međusobno ne idu. S tim u vezi, Kontrolni sistem upravo i pokušava da uništi ljudsku individualnost, koliko god je on to u mogućnosti. Toj vrsti napada smo svi manje više izloženi od samog rođenja.

Identifikacija s drugim ljudima i grupama
Čovek se identifikuje sa najrazličitijim temama i pojavama : religija, nacija, rasa, boja kože, ideologia, fudbalski tim… osim sa čovečanstvom u celini ili onim što se podrazumeva pod individualnim ljudskim bićem.

Overavanje deluzija i učvršćivanje mentalnih programa
Ovdje se radi o specijalnim "Hiperdimenzionalnim efektima" u režiji 4D OPS sila čija je svrha zaplašivanje ili zbunjivanje tragalaca, „overavanje“ pogrešnih koncepata koje je tragalac tek usvojio s ciljem njegovog održavanja na pogrešnom putu ili njegovog vraćanja nazad u tor sa ostalim ovcama. Sinhronizovano susretanje različitih individua koje vam potvrđuju određene dezinformacije ili pogresne idejne koncepte koje ste „pročitali“ : ukazanja Svete Gospe i raznih svetaca uz pojavu  religijskih čuda, uslišavanje neke i nečije molitve, "Božja" proviđenja u smislu "čuda" koja treba da kod ljudi izazovu neku vrstu strahopoštovanja itd. itd. A oni koji pate od strahopoštovanja prema bilo kome ili čemu, ne mogu daleko stići na putu . Tu se često radi i o projekcijama raznih " ukazanja", pa čak i "virtuelnih scenarija" direkno u čovekovu svest za svrhu njegove manipulacije. Ti virtuelni scenariji izgledaju veoma realno, međutim, oni su svi u suštini lažni.
 
Pomoć sa strane i odozgo
Pomoć „sa strane" obično dolazi od strane drugih individua . tragalaca koji su na sličnim frekvencijama, kao i mi. Tu često dolazi do pozitivnih sinhroniciteta kad se neki od njih pojave i pruže nam savet ili pomoć u pravi čas. S tim u vezi postoje i neke indikacije da se na planetarnom nivou formira jedna sve veća grupa visoko spiritualno svesnih ljudi, individualaca, koji ulaze u međusobnu rezonanciju, koji su ko-linearni, te tako i dejstvuju na razobličavaju manipulacija sa ljudima.  Po Gurdjijevu: "Ovi ljudi ne mogu preduzimati  radnje koje su u suprotnosti sa njihovim razumevanjem, niti imati razumevanje koje nije odraženo u njihovim radnjama."  Dakle zaslužuju naše puno poverenje.

"U isto vreme, među njima ne može da bude nikave nesloge niti razlike u razumevanju preblema koji se identifikuju. Odatle, njihova aktivnost je potpuno koordinisana i vodi ka jednom zajedničkom cilju jer je sve bazirano na jednom zajedničkom i identičnom razumevanju." Naravno, može se reći da se i ovde radi o jednoj "Grupi“, međutim, toj “Grupi” ne treba ime, ne treba joj ni vođa, niti bilo kakvo hijerarhijsko ustrojstvo; ona je sastavljena od individualaca od kojih se većina međusobno ne poznaje, međutim, oni će sinhronizovano da dejstvuju gde god da se nalaze što podrazumeva i međusobnu pomoć.
 
Postoji izreka da "Bog pomaže čoveku onoliko koliko je ovaj u stanju pomoći sam sebi“. To nas ne bi trebalo čuditi, s obzirom da svako od nas predstavlja "jedinku Božje manifestacije" sa svim ‘njegovim’ potencijalima u sebi. Međutim, isto kao što mi kao 3D (ljudska) bića ponekad pružamo pomoć jedni drugima, i isto kao što mi kao 3D bića ponekad pružamo pomoć bićima 2-og denziteta (životinjama i biljkama), tako će i neki od nas povremeno dobiti i pomoć iz „ Viših Dimenzija /Denziteta/“. Međutim, ta pomoć neće biti nikakav rezultat naših molitvi s glavom okrenutom prema gore, nego će ona stići onda kad entiteti koji nam je pružaju ocene da nam je ona stvarno potrebna. Oni će to učiniti na optimalan način, a mi u većini slučajeva nećemo čak biti ni svesni da nam je pružena pomoć, jer bi u drugom slučaju umesto da koristimo svoje sposobnosti i potencijale  samo ili najčešće  pribegavali molitvama i gledali „prema gore“ kad god nam malo zapne, kada lupimo nosom o vrata  ili kad nas neko ili nešto klepi po ušima.
Ukratko rečeno, čovek se treba uvek prvo oslanjati samo na samog sebe, a svaka iskrena i ničim uslovljena pomoć je naravno uvek dobrodošla.

Šta da se radi kao samopomoć
Neki od bitnih elemenata koje treba uvek imati na umu, razrađivati i pravilno upotrebljavati kad su napadi u pitanju je:
1. Kontrola
2. Strpljivost
3. Disciplina
4. Vremensko tempiranje (izbor pravog momenta za akciju)

Karlos Kastaneda koji je definisao ove pojmove rekao je da se u praksi oni međusobno prepliću, međutim, oni su ispravni i predstavljaju neke od osnovnih alatki koje moramo „stalno nositi sa sobom“ u glavi i - koristiti.

5. Samovažnost
- ukoliko nam uspe na jedan mudar način da ‘neutrališemo’ onu negativnu stranu ove naše komponente, mi tada, kao jedna kompaktna celina, stvarno postajemo zaštićeni– neranjivi .
 
6. Sitni mučitelji
- takođe Kastanedin pojam,  a definiše apsolviranje psihopate i psihopatiju, uključujući narcisoidnost kao vid  "subkriminalne psihopatije" i kao uslov za ‘dekontaminaciju’ i susretanje s nepoznatim, odnosno efikasno suprostavljanje toj vrsti individua. Od suštinske važnosti je upoznati neprijatelja ! Radi se o sticanju znanja o tzv. entropičnom OPS (okrenuti prema sebi)  stanju svesti ili polaritetu i načinima manifestacije. Psihopate su predstavnici "Sila mraka" na našem 3D nivou ili "Crnih rupa" na kosmičkom nivou. Oni su primer jednog jačeg izraženog stepena tzv. "Uma predatora" čije elemente svi mi donekle posedujemo u određenoj meri, jer živimo danas u globalnoj „OPS“realnosti’.

Pojam su krajnjeg stepena "projektovanja" vlastite ‘realnosti’ (deluzija) u odnosu na objektivnu realnost, u skladu s njihovim entropičnim porivima. Istovremeno takve individue su opsednute nametanjem svojih deluzija drugima, s ciljem da bi ih kontrolisali, kao i zbog ličnog  napretka u hijerarhijskom sistemu svoga okruženja i društva.

Za razliku od psihičkih, fizički napadi na naprednog tragaoca su retkost na 3D nivou, jer oni koji su prešli prvu stepenicu na Putu, biće dovoljno svesni i intuitivni, da pravovremeno prepoznaju znakove koji prethode napadu i izbegnu ga na vreme. Naravno, ukoliko nekim slučajem dođe do fizičkog napada u kojem integritet čovekovog bića, odnosno njegova „3D egzistencija“, postane ugrožena, u takvim situacijama je neophodna odbrana svim naučenim metodama odbrane, najrazličitijim sredstvima ili pomoć učitelja i osoba, koje su daleko odmakli na Putu znanja.

Tzv. ‘hiperdimenzionalni’ psihički napadi mogu takođe biti veoma opasni, iako se obično izvode sa distance, a danas čak i uz pomoć motivacije sa interneta. Na žrtvu napada direktno se usmeravaju misaone forme ili "fragmenti svesti" nabijeni negativnom energijom. Ukoliko se znakovi napada ne prepoznaju na vreme ili ukoliko se zakasnilo, odnosno, nepravilno reaguje, čovek može veoma lako ostati bez energije i zapasti u stanje meteža njegovih nižih centara. Misli koje nisu potpuno ‘njegove’ mada mu se one uvek čine ‘njegovim’, počinju mu nezadrživo navirati, a pozitivna energija isticati. Svako praktično dejstvovanje u takvom magnovenju će imati velike šanse da po svojoj suštini bude destruktivno. U takvim situacijama u gnostici se preporučuje vršenje introspekcije čim se primete prvi znakovi, odnosno povišene  negativne emocije. Međutim, u praksi ćemo se zadesiti u situaciji kad nismo počeli s tim na vreme, tako da je onda introspekcija teško izvodljiva kad smo se već našli u stanju meteža. Tada bi idealno bi bilo "isključiti" um i preći u stanje "prisustva u sadašnjosti" (E. Tolle, Moć sadašnjeg trenutka), međutim, ni to nije lako izvesti u tim momentima. Naše ponašanje postaje eratično usled haosa koji vlada u donjim centrima. Tada bi jedino moglo biti od pomoći da se čovek seti one svoje ‘više komponente’, duše/istinskog ja, te da pokuša da usmeri pažnju na impulse koji dolaze odatle, nakon što postavi pitanje unutrašnjem JA šta da se radi. Odgovor koji stigne prvi spontano odatle može biti na prvi pogled iracionalan, pa čak i bizaran. Međutim, ukoliko ga čovek prepozna i posluša, u stanju meteža donjih centara kasnije će uspeti da primeti da je to bilo najoptimalnije što je on tada mogao uraditi u svrhu zaštite integriteta svog bića i sprečavanja svakog destruktivnog ponašanja sa svoje strane. Na primjer, jedan od "čudnih" odgovora može predstavljati okupiranje svesti gledanjem neke komedije uz par čaša vina, pa onda u krevet. Sutradan se čovek obično probudi u mnogo boljem stanju, što mu dozvoljava da napravi određene korekcije, ponašanja i delovanja na sanaciji štete.
 
Znači, ono što se može prvo uraditi to je - preusmeravanje pažnje na nešto drugo što će nam odvući negativne misli , zatim odmor i relaksacija, pa onda "rekapitulacija" ili introspekcija.

Kod malo aktivnijeg delovanja, čovek se može naći na vetrometini, pa tako biti i izložen napadu većeg broja negativnih entiteta koje se nalaze u međusobnoj rezonanciji. To može ići do te mere da se stvori slična atmosfera kao u onoj poslovici: "Ako ti celo selo kaže da si svinja, onda lezi u blato i valjaj se". Međutim, “celo selo” ne mora da bude u pravu te  mi ne moramo da se valjamo u blatu. U takvim situacijama i ‘nereagovanje’ može biti najoptimalniji način odbrane. Nijedno sredstvo koje bi uzeli za svoju odbranu ne bi bio dovoljno čvrst, ali  istina ima osobinu da sama ispliva na površinu, međutim, ponekad to dugo traje. ("Laž optrči pola sveta pre nego što istina stigne cipele da obuče".) svaka situacija je specifična, te ne postoji neki jedinstven recept koji važi za sve.
 
Gnostička tehnika odbrane
Na kraju, kako u svemu postoje one tri sile (Zakon broja 3), isto je tako i kad su napadi u pitanju. Iz njih je uvek moguće izvuči i neko pozitivno iskostvo ili čak korist. Negativne emocije u sebi sadrže energiju. Energija je istinska ‘valuta’ ovog univerzuma. S tim u vezi, u samom početku pojave negativnih emocija, čovek koji je prešao onaj prvi prag i počeo u sebi formirati ‘Magnetni centar’, trebao bi biti u stanju da izvrši jednu ‘introspekcijsku opsevaciju’ tih emocija i razložiti ih tako što će ih "izneti na svetlost dana" . Njihovim razlaganjem oslobađa se jedna specifična energija (‘Si-12’) koja pojačava vibracije donjeg emocionalnog centra čoveka, te mu omogućava direktnu  vezu sa višim emocionalnim centrom, koji će nam pomoći aktiviranjem nove fluidne energije (‘Sol-12’), koja će indukovati jedan specifično intenzivan osećaj zadovoljstva koji ce nadalje izvršiti transmutaciju energije ‘Si-12’ u ‘Sol-12’ i tako ojačati njegov magnetni centar (koji je u svom začetku.) Svaka pobeda izvojevana nad negativnim emocijama koje su produkt napada ubrzava jačanje "magnetnog centra", te tako i rast čovekovog spiritualnog bića.

S tim u vezi, tragaocu ili ‘ratniku’ koji se nalazi na pravom putu, ‘Sitni mučitelji’ -psihopate i svi drugi ‘napadači’, bilo s našeg ili ‘gornjeg’ nivoa egzistencije, mogu biti od najveće pomoći pri izgrađivanju njegovog magnetnog centra i povezivanju sa svojom dušom preko medijuma viših centara. Tragalac će, dakle, transformisati energiju nižih frekvencija u energiju viših frekvencija, koja mu je potrebna za izgradnju magnetnog centra i pozitivnih vibracija. Tako čovek uz pomoć psihičkih napada često može izvući iskustva ili probuditi samoodbrambeni sistem i unapređivati svoj psihički i spiritualni nivo.

Što se više kroz napade upoznamo sa psihopatijom, utoliko više manifestacija "sitnih mučitelja" ćemo uspeti primetiti oko sebe.  Ovo na prvi pogled u odnosu na bor prosvetljenih ljudi koji su na stazi i velikog broja Sila zla i njihovih pomagača izgleda kao borba između Davida i Golijata, pogotovo kada se shvati suština problema. To su elementi koje npr. mnogi ‘tragaoci’ teško shvataju ili ne razumeju, previđaju ili potcjenjuju. Mi smo svi manje ili više transpersonalizovani ("psihopatizovani"). Mi već godinama živimo u sredini koja je transpersonalizovana, među transpersonalizovanim ljudima i neprestano smo izloženi psiho-patološkom uticaju. Odatle se mora krenuti i toga moramo biti uvek svesni! Međutim, kako smo videli, i mi imamo određena zaštitna sredstva i metodologiju na raspolaganju, koja možemo efikasno koristiti u zaštiti.

Na kraju, moramo biti načisto s tim da će psihičkih uticaja, napada i borbe uvek biti, dok se god ljudi budu nalazili na 3-em Denzitetu, pa čak i kada pređemo u više nivoe, jer to spada u naše „Kosmičke Lekcije“.

/ Izvor : Galaksija /


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP