Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 153962
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 7386505
Ko je na sajtu?
Imamo 116 gosta na mreži

OD „A“ DO „Š“ O VANZEMALJCIMA – ZAVRŠETAK


19.06.2016.
Piše : Slobodan M. Maričić

Ako prihvatite teoriju da su vanzemaljci „MI“ iz prošlosti, onda će vam biti razumljiviji odgovor na pitanje zašto nas vanzemaljci jednostavno ne „ oduvaju“ u kosmos zajedno sa celom planetom ako im je ljudska civilizacija bilo kakva vrsta pretnje.


Međutim, podsetiću čitaoce na ranije iznete teorije o zemlji kao svojevrsnoj farmi sa 6 milijardi ljudskih goveda, što je složićete se, veoma brutalan opis nivoa i perspektive ljudske civilizacije. Napisao sam da postoje tvrdnje da su neke vrste vanzemaljaca zaista „ljudožderi“ a tvrdnje i primeri za ovo su ipak retki. A iz mnogih istraživanja slučajeva otetih ljudi (abdukcije) pretežno je zaključeno da je  uzimanje krvi, fluida i telesnih tečnosti od otetih zapravo potreba radi sprovođenja raznih eksperimenata. Vrlo je logično da je to neophodno za sprovođenje planova kloniranja, stvaranja androida, kiborga ili implantiranja raznih čipova u ljudski mozak i ili  ljudskih žlezda i tečnosti u telo vanzemaljaca, dakle menjanje genetike i poboljšanje svoje (vanzemaljske) rase sa nekim ljudskim psihofizičkim karakteristikama ( stvaranje elite ). Sa druge strane uticajem na mentalni sklop ljudi , bilo implatatima ( čipovanje) ili reprogramiranjem mozga korišćenjem nama nepoznatih tehnologija ljudi se pokušavaju mentalno „uniformisati“ . E sad ako je cilj da se stvori ograničeni broj vanzemaljaca koji bi od ljudi „uzeli“ ono što njima u genetskom smislu nedostaje i tako postali neka vrsta elite ili superiorniji od ostalih, a po drugim  teorijama cilj vanzemaljskih eksperimenata i intervencija na ljudima da se stvori armija poslušnih programiranih robova, koji će postati  vojska za porobljavanje ostalih svetova i civilizacija u svemiru, onda je to ogroman zadatak. Lično mislim da je ova zadnja teorija teško odbranjiva, pre svega kada imamo cifru od bar dve milijarde ljudi koji bi uslovno rečeno trebalo postati vojnici kolonizatori. To bi zahtevalo neki zaista kolosalni projekt i sistem najviše super tehnologije, koji bi kao magijom promenio mentalitet tolikog broja ljudi, raznih rasa, religija i različitih mentalnih sklopova. Pritom se ne sme zaboraviti aktivan ili pasivan otpor ostatka ljudske rase i sukobe na celoj planeti. Zato sam lično sklon da verujem u one tvrdnje, koje kažu da se radi „samo“ o genetskim eksperimentima koji treba da približe ljudsku rasu vanzemaljskoj , bez obzira koja to bila.

Ono što najozbiljniji istraživači u ovome ističu jeste nedostatak  ljubavi, emocija, humanosti, posebne percepcije života i smisla življenja kod vanzemaljaca, uz odsustvo nagona i izgubljenih instikta. A sve to poseduju ljudi i nalazi se bukvalno zbrkano negde u ljudskom mozgu koji je svojevrsna komandna tabla za pokretanje rada nervnih i drugih centara (žlezdi – čakri ) odakle nakon  naredbe - impulsa,  počinju da funkcionišu pomenuta ljudska osećanja uz čitav niz biohemijskih reakcija i procesa koji se odvijaju u ljudskom telu. Ljudsko telo sa svim pomenutim bio-fizičkim karakteristikama, rekao je neko, može se napraviti samo - na filmu i nikako drugačije.


Otkrivanje odgovora na pitanja : šta, gde, koliko, kako i zašto funkcioniše u ljudskom mozgu  u cilju  „kopiranja“ ili kloniranja, ili šta već,  je dakle veliki problem za vanzemaljce, inače ovo ne bi čitali. I zato teorija o „skromnijim“ vanzemaljskim ciljevima do „genetskog ukrštanja“, za mene ima više smisla. Jedan naš poznati psihijatar i neurolog J.T. inače profesor univerziteta u jednom razgovoru pre više od desetak godina rekao mi je da je u svojim istraživanjima ljudskog mozga različitim tehnikama bukvalno „pratio“ svaku svaku moždanu gangliju i žmureći bi mogao da nacrta celu strukturu ili mrežu nervog sistema u mozgu. Ali iako je istražio svaku čestiticu moždane mase, ne može ipak reći kako mozak funkcioniše. Čuo sam ne prvi put o slučajevima, da su u ratu ranjenici kojima je metak odneo bukvalno trećinu mozga uspešno rehabilitovani i nastavili život bez ikakvih posledica. Ali takođe znamo da pucanje samo jednog kapilara u mozgu i stvaranje otoka ubija čoveka, gotovo u trenu.  Zato ću kao medicinski laik da ovde stanem sa pričom šta je mozak i može li ga čak i neka viša rasa „oblikovati“ prema svojim zamislima.

Ezoterija je zaključila da su bit ljudske svesnosti „sveto trojstvo“ ljudskog života  : telo, duh i duša. Neosporno da se ne mora biti medicinski obrazovan za znanje da je mozak taj centar odakle potiču komande za funkcionisanje ljudskog tela. Duh je ono što bi opisali kao nevidljivu auru/* za života, ali i određeno vreme posle smrti. Ali kako opisati i definisati ljudsku dušu ? To naravno mogu pesnici, ali egzaktna nauka to svodi na neodređeni pojam svesnosti, koji se nalazi negde u ljudskom telu. Možda, je to mikronskom preciznošću raspoređena nepoznata supstanca u svakoj ćeliji organizma, slobodan sam da kažem svoje mišljenje. A nauka je na osnovu mnogih svedočenja zaključila da „nešto“ u trenutku smrti zaista napušta telo čoveka. I to „nešto“ je merenjem utvrđeno, teško 32 grama. Toliko je telo pokojnika lakše koji sekund ili minut posle smrti. /** Dakle to nešto što nazivamo dušom, a ezoterija „spiritom“ i pored nevidljivosti ima svoju težinu. Istočnjačke religije znaju mnogo više o spiritu kao večnom i neuništivom uslovno rečeno elementu ljudskog života koji nosi u sebi pohranjena sva znanja poslednjeg i ranijih života bića u kojima se nalazila u prošlosti. Starost duše je nepoznata, neke su mlade tek koju desetinu života, a druge se nastanjuju eonima u razna živa i „neživa“/3* bića pa su tako i iskustva monada/4* veoma različita. Zašto sam toliko teksta posvetio duši, spiritu ili monadi ? Zato jer je primarni cilj vanzemaljaca :  „uhvatiti - zarobiti“ ljudsku dušu i „usaditi“ je sebi, svojoj rasi i tako steći sva znanja, sećanja i iskustva  iz nebrojenih života elemenata , živih i neživih bića širom kosmosa, jer duše kad postanu monade ponekad putuju bezgranično daleko od zemlje da bi se nastanile negde u ko zna kom životnom obliku. 
          
I o tom „lovu“ na ljudske duše mnogi naučnici i istraživači su posvetili dosta pažnje opisujući bukvalno borbu duše da izbegne zamke u kosmičkim prostorima u kome duše putuju same ili borave u grupama. O toj temi možete naći na ovom sajtu veoma zaniljive izvode iz knjige: „ Oko Ra“  koju je napisao Truman Keš ( Truman Cash, "Eye of Ra" ) .

U vezi sa značajem duše moram podsetiti da su mnoge stare civilizacije smatrale da se duša nalazi u srcu čoveka. Zato su u ratovima pobednici poginulim protivnicima koji su se hrabro borili vadili srca iz tela i jeli ih – živa. Taj običaj zadržao se do kraja prošlog veka kod nekih plemena u Amazoniji. Tim činom su smatrali da će dobiti hrabrost protivnika. Mala digresija uz ovu napomenu, a odnosi se na teorije kako se među nekim vrstama vanzemaljaca nalaze i oni koji jedu ljude, što užasava mnoge. Nije na odmet da se podsetimo da je ljudožderstvo ( kanibalizam) bila veoma česta pojava u zabačenim delovima našeg sveta , na gotovo svim kontinentima. Pošto su kako sam napisao, takva svedočenja retka, moguće je da se radi o jednom od „eksperimenata“ nekih vanzemaljaca koji se sastoji u konzumiranju ljudskih delova tela ( srca ili mozga ) kako bi se možda i ritualno, osobine, znanja ili  moći žrtve prenele na drugog.


Za kraj :
Napred izneto se u opisu odnosi manje više na sve predstavljene vrste vanzemaljaca. Svi oni imaju svoj određeni obim individualne svesti i dominantan ostatak kolektivne. Stručnim jezikom istraživača ta podela bi se uslovno mogla nazvati:  „ Aktivna vanzemaljska memorija“ ili AAM – Active Alien Memories i druga : „Pasivna vanzemaljska memorija“ ili PAM -   Passive Alien Memories. Koliko se u literaturi može naći, grupa vanzemaljaca poznata kao Reptilijanci (Gušteri ili Lizardi)  je uspela da u ljude koji su oteti uspešno „usade“ takozvanu  AAM memoriju, koja sadrži informacije o jedinki, znanja ali bez emocionalnih komponenti. Da bi unapredili svoje funkcionisanje vanzemaljske jedinke koriste  um i duh otete osobe, a ljudsku dušu samo uspešno samo do pokušaja aktiviranja određenih stanja Tako mogu kontrolisati potpuno aktivnosti žrtve kroz AAM.  Žrtve imaju osećaj života, da su bukvalno u muškom ili ženskom reptilskom telu sa sećanjem i znanjima te jedinke.

Po završetku eksperimenta, vanzemaljci brišu svu AAM memoriju, a pošto su AAM i PAM memorije nerazdvojne, tragovi PAM-a ostaju pohranjeni negde u mozgu žrtve, koja ih u regresivnoj hipnozi može delimično prizvati  kao „neka sećanja“.   Dešava se da vanzemaljci ponovo pokušavaju da otmu iste žrtve, ali neka svedočenja govore da se kombinovani reptilijansko-ljudski osećaj opreznosti pokazao kao alarm koji budi žrtve iz sna i sprečava abdukciju. I konačno nameće se pitanje zašto vanzemaljci ne „hvataju“ ljudske duše prilikom smrti ( napred je pisamo o izlasku duše iz tela u trenutku fizičke smrti ) jednostavno ubijajući žrtve. I to je komentarisano u pomenutim knjigama a odgovor je da su ove duše „falične“ i ne ispunjavaju funkciju, jer se silom prekida misija koju svaka duša poseduje uz slobodnu volju ponovne inkarnacije. Najbolji opis je da takve duše dolaze u stanje hibernacije, koje može trajati neograničeno dugo.

Šta god da kažem na završetku ovog članka ne može biti zaključak, jer ova tema nema kao druge mogućnost da se suprotstave mišljenja aktera ,  u kolosalnom događaju transformacije naše civilizacije koja se nesumnjivo odvija pored nas i u kojoj i mi nesvesno učestvujemo.   


Objašnjenja :

*/ Aura : Jedan od tri ( budisti govore o pet) nevidljivih omotača ljudskog tela od kojih aura predstavlja duh (duhovno stanje) čoveka. Jasni obris aure pokazuje normalno ili zdravo stanje organizma, dok bleda aura znači bolest ili poslednje trenutke života. Aura posle fizičke smrti napušta telo i boravi u okolini ili kraju za koji je osoba bila najviše fizički ili emotivno vezana tokom života. Snažne aure emotivno i spiritualno jakih osoba mogu se videti posle smrti od strane drugih osoba. To je ono što nazivamo duhom. Aura ostaje na zemlji 40 dana posle smrti i nestaje. Međutim kod slučajeva iznenadne smrti najčešće nasilne, i kod osoba sa jakim intelektom i spiritualnošću dešava se da duh ostaje na zemlji i mnogo duže.

**/ Utvrđivanje težine duše:  je bio eksperiment izveden u jednoj klinici u SAD ( vidi članak na ovom sajtu- Koliko je teška naša duša) . Tada je krevet sa umirućom osobom postavljen na specijalnu vagu koja je merila izrazito male težine. Tako je utvrđeno posle smrti da je težina osobe manja za 32 grama, koja je varirala gram više ili manje kod drugih samrtnika. Najmanje izmerena težina duše je bila 28 grama. Inače o na ovu temu je snimljen i jedan film sa naslovom: „ 32 Grama „

3* / Pod neživim bićima: (stavljeno pod navodnicima) smatraju se uslovno elementi kao stene, zemlja i sl. Međutim, i prema oficijelnoj nauci ne postoji ništa što je mrtvo i nepokretno, jer se sastoji od atoma koji su u večitom pokretu i interakciji, pa su tako i kamenje, pesak i sl. iako izgledaju „beživotno“  - „nemrtvi“. U ezoteriji koja prihvata zaključke da je sve na svetu u večitom pokretu, dakle da je i kamen ili stena u svojevrsnom  „stanju života“ definicija je da su na lestvici postojanja (denziteta) živih bića na najnižem ili prvom nivou – stepenu, upravo (ne)živa bića kao kamen, stena, parče gvožda i sl. Ovo se napominje zato, jer stare-iskusne duše (monade) mogu birati svojom slobodnom voljom i odlučiti da se u sledećoj inkarnaciji nastane baš u nekom kamenu, (vreme je za duše irelevantno), a u sledećoj u bićima na drugom, trećem ili čak četvrtom denzitetu (nivou) mada  sudbinu naročito starih i iskusnih duša određuje sam Tvorac. Inače generalno razvoj jedne duše i polazi od najnižeg denziteta, da bi se sticanjem životnih iskustava podizao na više nivoe. Zbog „grešaka“ u nekom proteklom životu ( Zakon Karme ), duša se može vratiti na isti ili čak niži nivo egzistencije. I konačno duša nije vezana samo za zemlju i može se reinkarnacijom „roditi“ na bilo kojoj planeti ili mestu u kosmosu u telu nekog bića, biljke ili čak neke ćelije u ledu komete, koja putuje kosmosom. 

4* / Duša nastanjuje telo za života. Po smrti rekao sam, boravi određeno vreme na zemlji, a zatim odlazi u kosmičke prostore ili bira da odmah nađe novo(rođeno) telo u kome će se nastaniti. Ukoliko odluči da neko vreme vreme miruje, sve dok je slobodna u kosmosu naziva se monada. Monade mogu da putuju kroz kosmos, ili se skupljaju u „grozdove“ u određenim vanvremenskim kosmičkim mestima, nevidljive i nedodirljive za uljeze bilo koje vrste, gde ostaju zajedno neodređeno vreme, ali imaju svojevrsnu kolektivnu svest i razmenu informacija od Tvorca. I ne zaboravimo, ovaj „put duše„ se ne odnosi samo na duše ljudi, jer i životinje i biljke i svako živo biće ima dušu, pa i mrav, koja sutra ili za hiljadu godina može da se „nastani“ u čoveku ili vanzemaljcu.   

KRAJ

Moju knjigu Leksikon Parapsihologije i najveće misterije, možete naručiti preko linka : https://www.kupujemprodajem.com/LEKSIKON-Parapsihologije-34646712-oglas.htm?filter_id=        ili direktno sa popustom na adresu : akademedia@gmx.com


 

 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP