Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 153940
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 7386399
Ko je na sajtu?
Imamo 29 gosta na mreži

OVO ĆETE ZAPAMTITI O ASTRALNOJ PROJEKCIJI !


25.06.2016
Piše : Slobodan M.Maričić

U različitim religijama i ezoterijskoj literaturi astralno telo je jedno od nekoliko nevidljivih (omotača) ljudskog tela.


 
Mnoga pitanja  iz oblasti parapshologije se mistifikuju,  jer nemaju  „sponu“ sa zvaničnom naukom,  ali astralna projekcija je tema kojom se bavi i zvanična medicina „silom prilika“.  Ovo  zbog velikog broj slučajeva iskustava pacijenata posle totalne anestezije, kome i raznih stresnih stanja u kojima se manifestuje ovaj fenomen. Da oko tela postoje određeni nevidljivi omotači među kojima i astralni, pokazaću vam jednostavnim eksperimentom./*

Astralna putovanja, popularno nazvano “odvajanje duše od tela”,  tj. odvajanje astralnog tela od fizičkog je vekovima staro učenje naročito istočnih religija, na osnovu kojeg se objašnjavaju mnogi drugi fenomeni: karma, reinkarnacija, paralelni svetovi, pojave duhova i sl. Tokom astralnog putovanja  koje može biti voljno: svesno - vežbom, tokom molitvi religioznih iskušenika, željom spiritualno naprednih osoba – vudu sveštenika ili šamana i sl., ili nevoljno za vreme bolesti ili kliničke smrti, kome, dubokog sna  itd., ali i posle uzimanja droge, doživljaju se različiti paranormalni fenomeni uključivši i ovaj. Uglavnom tokom noći, a izbežbanim osobama i tokom dana polazi za rukom da se  svojom voljom  dovedu u neku vrstu “svesnog sna”, u kome  njihovo astralno telo može putovati u bilo koji kraj na zemlji ili u kosmosa. Kod voljnog astralnog putovanja spiritualno napredne osobe uglavnom imaju ciljeve: posetu određenom mestu, susret sa određenom osobom ukoliko je ova u fazi  sledeće inkarnacije ili kao kod (lečenja od ) magira ili šamana radi  ispitivanja eventualnog karmičkog uzroka bolesti neke osobe  ili utvrđivanja prisustva onostranih sila.

Nesvesno ili nevoljno astralno putovanje je stanje kada se neka osoba usled pomenutih uzroka iznenada u snu ili bolesti  nadje “kao u drugom snu” u nepoznatom prostoru - situaciji,  lebdeći ili leteći kao astronauti u bezvazdušnom prostoru. Kretanje je nekontrolisano ukoliko osoba ne artikuliše želju da “ode baš na određeno mesto” ili kontrolisano, kada se radi o osobama sa znanjem ponašanja u astralnom svetu. Najčešći opis je uzdizanje iznad svog fizičkog tela i posmatranja šta se dešava na operacionom stolu, šta rade doktori i osoblje. Ponekad pacijent „ izađe“ na ulicu ili „otplovi“ negde dalje. U slučaju eventualnog „susreta“ sa poznatim živim osobama, niko ih ne vidi – ne prepoznaje, jer je astralno telo nevidljivo, pa ne mogu ostvariti komunikaciju sa bilo kim.  Kod svesnog  putovanja u druge kosmičke nivoe ili kod ciljnih astralnih putovanja, astralno telo osobe je vidljivo drugim entitetima u tom astralnom nivou i osoba može komunicirati sa drugim entitetima, što u određenim slučajevima nije nikako preporučljivo. Prilikom tih astralnih putovanja osobe mogu videti “srebrno uže” (najčešći opis) koje ih vezuje za fizičko telo u predelu “pleksus solaris” (sa strane „malog stomaka“). Međutim, drugi poznavaoci tvrde da je fizičko telo povezano sa astralnim od tačke na čelu fizičkog tela do određene tačke na potiljku astralnog tela - direktno za mozak (medulla oblongata) upravo na mestu gde se mozak nastavlja u kičmenu moždinu.  „Srebrno uže“ je neograničeno dugo (neobjašnjivo rastegljivo),  ali se može kod „putovanja“ neiskusnih prekinuri najčešće kod  narkomana , što astralno telo i dušu ostavlja u kosmičkim prostorima a fizičko telo bez duše i kosmičkog fluida, usled čega nastupa neizbežna smrt.  Smatra se da adept (naziv osobe koja želi spiritualni napredak) ne može stupiti na “stazu iskušenja iIi prosvetljenja”, ako ne doživi - uvežba fenomen “astralnog putovanja”. Veruje se da su mnoge  poznate ličnosti iz istorije, svoja paranormalna iskustva i znanja stekli upravo na svojim astralnim putovanjima.

                            

                           Skica astralne projekcije tela i veze sa fizičkim

Ezoterijske teorije kažu da spiritualno veoma napredne osobe, mogu vršiti astralna putovanja u kosmos, ali takođe i u mikro-kosmos, što znači da mogu da smanje svoje astralno telo i prođu kroz sasvim male otvore, uđu u sklop neke mašine, mehaničkog uređaja i slično ili prođu kroz fizičke prepreke. Najviše slučajeva  astralnog  putovanja postoji iz svedočenja onih ljudi, koji su doživeli kliničku smrt. Međutim, detalji i sadržaji astralnih putovanja dolazi od ljudi koji svesno vrše eksperimente astralne projekcije. Od njih saznajemo da u tim situacijama  „adepti“ sreću razne entitete, od vanzemaljskih koji žive u  astralnom svetu, do najrazličitijih prikaza i duhova koji su se zadržali na toj ravni. Postoje tumačenja da su snovi u stvari često „izleti“ u astralni svet. Adepti tvrde da ponekad  mogu biti u situaciji da se nađu lice u lice sa „negativnim silama“  u vidu eteričnih prikaza, u svome originalnom izgledu kao reptilijanski vanzemaljci ili sa nesmirenim duhovima preminulih, koji su odbili „prolaz“ na „pravu“ – svetlu stranu harmonije.   
  
Kad sam već spomenuo narkomane, da podsetim na već poznato, da je mali broj narkomana koji se izleči od zavisnosti uzimanja droge. Ogroman broj njih umre širom sveta od dugogodišnjeg konzumiranja droge, raznih bolesti ili prekomerne količine uzete droge. Ovo spominjem iz razloga što su kod njih uobičajeni izrazi kako ih neka „dobra“ droga  „brzo digne“ , zatim „padanje , letenje, boje, muzika  i sl.“ U razgovoru sa nekima od njih, potvrdile su se moje pretpostavke da određene vrste jakih droga koje se ubrizgavaju u vene, zapravo dovode do astralne projekcije i osećanja „podizanja“ , „letenja odnosno lebdenja i putovanja“ na razna mesta, što zapravo ushićuje narkomane.  Takav doživljaj je snažniji i dosta duži nego kod „klasične“ astralne projekcije. Izvesni N.K. iz Beograda, poznanik i dugodišnji narkoman mi je u više navrata pričao da  sa „dobrom drogom“ pri čemu se podrazumeva čista kvalitetna supstanca, može da se „prenese“  gde god zaželi na zemlji ili van zemlje. Dakle, iz ovog izvora  saznao sam da „podizanje“ ustvari dovodi narkomana u stanje astralne projekcije, ali ja ne mogu definisati da li se radi o „voljnoj“ ili spontanoj. Prema dobijem opisu u toj sredini narkomani nemaju kontrolu nad kretanjem, već se nalaze kao na nekom zbrkanom „putovanju“ tamo amo. Glavni sadržaj  je  osećaj „blaženosti“  u sredini koja može podsećati na opise raja, ali i pakla kada prestane dejstvo droge kod dugogodišnjih narkomana. Stanje fizičkog tela kod ovih izleta je kao u snu. Uglavnom  N.K. mi je davao opise „letenja“ kroz  različite sredine ( sive i maglovite; svetle sa nestvarnim fluorescentnim bojama; ali bez sećanja na susrete ili komunikacije sa nekim entitetima.  Taj osećaj ushićenja prilikom „dizanja“ narkomana je toliko jak, da je za istraživače  razumljiva, a  laicima neobjašnjiva najčešće smrtonosna zavisnost  od droge.

Fenomen astralne  projekcije je kako sam negde ranije rekao, uslov ozbiljnog  izučavanja parapsiholoških fenomena  i izvor je za sticanje mnogih drugih ezoterijskih znanja.  Među posebno zanimljivim  je  Incubus-Sucubus ili magijska obljuba ljudi u snu.  Smatra se još od Srednjeg veka da pojava obljube ljudi u snu potiče od strane satanskih slugu, demona, nečistih sila i sl. Ezoteričari su to u novije vreme definisali kao seksualne odnose koji se sa muškarcima nazivaju Incubus, a sa ženama Sucubus, a akteri su entiteti sa astralnog nivoa. Istraživači tih pojava i crkva su u prošlosti verovali da se posle takvog “spiritualno - magijskog sparivanja” ljudi sa nepoznatim silama, mogu materijalizovati posledice u smislu rađanja dece sa paranormalnim sposobnostima, koja docnije koriste svoje moći u ime Satane ili drugih nepoznatih sila . Dr.Paracelzijus, poznati naučnik  i ezoterista čvrsto je verovao u ovaj fenomen i o istom napisao više rasprava. U 18. veku nemački biskup Buhard von Worms iz istoimenog nemačkog grada  je zabeležio nekoliko slučajeva paranaučnih i teoloških istraživanja fenomena magijskih silovanja žena od strane “nečastivih sila”. Ovi slučajevi su praćeni posebno, kada su se rađala deca sa nekim poremećajima ili u odrastanju pokazivala čudne sposobnosti.

Inače u parapsihološkoj literaturi mogu se naći primeri „spititualno-astralne“ obljube neke osobe „samoprojekcijom“ ili astralnom projekcijom u kojoj  „obljubljena“ osoba  sanja  i  doživljava seksualni akt sa emiterom projekcije. Emiteri su osobe sa snažnim spiritualnim  moćima.  Ovaj fenomen je često  koristio čuveni spiritista, okultista, mag i ezoterista Alister Krouli, jedan od osnivača tajnog društva „Zlatna Zora“. Mnoge poznate dame iz engleskog visokog društva dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka tvrdile su da ih je noću posećivao markantni mladić, koji je sa njima vodio ljubav. Kroz opis lika se nagađalo da se radi o Krouliju, koji se kretao u visokom društvu i bio poznat po ekstravagantnosti i tajanstvenim zabavama, ali ipak niko nije uzimao za ozbiljno i moguće takve priče.

                               

                                           Alister Krouli u mlađim danima

Ezoteričari objašnjavaju ovaj fenomen kao radnju u takozvanom „duplom snu“  kada sipitualno snažna osoba sa znanjima astralne projekcije „ulazi“ u san druge osobe  i sugeriše svoju seksualne želje i seksualni akt kroz astralnu projekciju. Za navedeno nije čak potrebno da osoba koja vrši ovu magijsku radnju u astralu traži astralnu projekciju osobe sa kojom želi da ima odnos. Neophodno je da poznaje mesto - prostoriju gde se nalazi osoba snevač, da bi tamo došao/došla  u svom astralnom obliku. Fenomen je priznat sa gledišta parapsihologije, jer se u toku sna po pravilu, svako astralno telo spontano izdvaja od fizičkog. Tako je moguć susret na astralnom nivou, pri kome spiritualno nadmoćnija osoba, koja ima voljnu astralnu projekciju ( najčešće i bez sna) sugeriše tok sna druge osobe i konačno akt.  A.Krouli je bio veliki mag i lično je tvrdio svojim sledbenicima da može bez ikakvih teškoća da izazove  orgazam kod žena bez ikakvih fizičkih kontaka čak i kada su bile u drugoj prostoriji, što je i demonstrirao više puta. Onima koji se bave raznim spiritualnim vežbama,  posebno astralnom projekcijom, danas nije problem „posećivanja“  određenih mesta ili osoba,  pa i izazivanja astralnog seksualnog akta. Za to imaju značaja još nekoliko detalja, ali o tome drugom prilikom.

Da bi konačno potvrdio da je astralna projekcija jedan od najkompleksnijih i najvažnijih fenomena u parapsihologiji (ne treba zaboraviti šamane i vračeve) samo ću spomenuti jedan od najfuturističkijih eksperimenata koje sprovode tajne službe SAD na čelu sa posebnom sekcijom CIA u Fort Bregu. Radi se o projektu psihoenergetske projekcije započetom sedamdesetih godina pod imenom „Remote Viewing“  (Clairvoyance) radi špijunaže. Ovaj projekt danas ima kodno ime : Zvezdana kapija - Stargejt ( Stargate“ ) i razvijen je radi suprostavljanja ruskim sličnim projektima. Razvoj projekta je započet slučajno na Stanford institutu za naučna istraživanja, tako što je u nekim eksperimentima sa ljudima koji imali posebne moći među kojima je bio i Uri Geler,  jedan od učesnika, rekao šefu projekta Haroldu Putkoffu, da na svojim astralnim putovanjima sreće ljude koji „posećuju“ neke važne državne institucije US. Kada je ustanovljeno da se radi o „ruskim istraživačima“ pokrenut je projekat koji je i kod Amerikanaca ubrzo odmakao toliko , da se na astralnom nivou pre dve decenije vodio pravi rat.   Koliko je poznato danas se na tom planu odvija saradnja između ove dve velike sile, pa je tako  ruska strana pre dve godine predala američkim naučnicima svoj projekt  tehnologije čitanja mozga potencijalnih terorista  (“Mind-reading technology). Toliko o ovom projektu , radi informisanja o ozbiljnosti ovog fenomena , a ostalo o ovom istraživanju bi moglo da škodi zdravlju.

Konačno da završim jednim zanimljivim slučajem. Sredinom sedamdesetih godina beogradski dnevni list „Ekspres Politika“ objavio je u tri broja pisma jedne nepoznate muške osobe koja je tvrdila, da može u toku noći da „poseti“ u snu bilo koju poznatu ličnost i da sa njom ima seksualni odnos pominjući imena nekoliko pevačica i glumica. Članak je bio toliko zanimljiv čitaocima da se u naredna tri dana nije mogao naći nijedan primerak tog lista. Anonimni autor  je u drugom pismu redakciji naveo da će u narednih par dana posetiti noću određenu glumicu i sa njom imati odnos. Naravno novinari su počeli da je saleću svako jutro sa pitanjima šta joj se događalo prošle noći. Međutim nisu dobili nikakav odgovor. Kao što je i počeo anonimni autor pisma je prestao da šalje pisma ili je redakcija Ekspres Politike odlučila da ih ne objavljuje . Posle desetak dana kada je sve počelo padati u zaborav jedna od pevačica pomenuta u prvom pismu je u jednom intervjuu jednom magazinu na pitanje novinarke o pomenutom „seks-anonimusu“ odgovorila da joj se jedne noći zaista dogodilo nešto veoma neobično, ali da o tome ne bi želela da govori. Na kraju je samo rekla da joj se ujutro posle te noći javio telefonom neki nepoznati muški glas i pitao je : da li je lepo spavala i šta je sanjala ?  Ovo se može proveriti u arhivi novina „ Politike Ekspres“ .  Šta mislite šta je pevačica koja je živa i danas, sanjala te noći ?

Toliko na temu : Astralne projekcije“

/*   Raširite prste leve ili desne ruke, šakom prema licu  i postavite je na daljinu čitanja, nešto više od visine glave da u pozadini bude vedro plavo nebo, ali ne na strani sunca. Usmerite pogled kroz poluzatvorene kapke ( „žmureći“ pogled) na vrh srednjeg prsta i lagano spuštajte pogled (fokusiran na ivicu – obris prsta oko 1mm.) prema korenu prsta na jednu ili drugu stranu. Potom se vraćajte pogledom prema vrhu prsta i spuštajte pogled na drugu stranu prsta, uvek fokusirani na oko 1mm. od ivice prsta. Mada je svejedno koji ćete prst odabrati, iz srednjeg prsta isijava najveća telesna energija. Posle minut, dva, počeće da se pojavljuje tanka linija pored prsta koja će se preneti na ceo obris šake. To će izgledati kao da ste postavili šaku na plavi list papira, a onda je neko olovkom vukao tanku liniju ocrtavši sve prste i celu šaku. Ova linija je obično na rastojanju od milimetra od prsta i šake, ali može biti i nešto dalje, što znači da vam je biohemijsko stanje fluida u telu veoma dobro. Posle dužeg gledanja prostor između linije i prstiju – šake će se popuniti svetlo plavkastom bojom. To je deo aure vašeg astralnog tela. U slučaju da vam se ne pokaže pomenuta linija, pokušajte sa promenom ruke i stavite naočare za čitanje, ako ih nosite. Najbolje vreme za ovaj mali eksperiment je jutro, jer je tada protok fluida u telu najjači. Ukoliko ne uspete ni u ponovnom pokušaju, ponovite sve sutradan. Inače nemogućnost viđenja aure, znak je oslabljenog imuniteta, neke bolesti, duboke starosti ili izraženo niskog krvnog pritiska. Budistički monasi i adepti mogu vežbom videti auru celog tela, a iskusniji i isijavanje čak tri različite boje iz tela koje pokazuju osim stanja tela i raspoloženje: bes, ljutnju, agresiju - koja „isijava „  iz tela jakom crvenom bojom.  (To je inače "Kililijanova fotografija, ali u živo. ) 


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP