Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 110533
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6755396
Ko je na sajtu?
Imamo 36 gosta na mreži

VUK DRAŠKOVIĆ U VESTIMA B-92


31.08.2010. / ree- Akademediasrbija

Da se ne zaborave reći izdajnika koji nas je prodao NATO-u !

Vesti na B -92

Voditelj: Dobar dan gospodine Draškoviću.

Vuk Drašković: Dobar dan.

Voditelj: Vi smatrate, takođe, da rezolucija koja je na stolu, odnosno koja je već prijavljena Ujedinjenim nacijama, Savetu bezbednosti, Generalnoj skupštini, treba da se promeni, njen tekst treba da se promeni. Po Vama, kako bi to trebalo da glasi.


Vuk Drašković: Pa, najkraće bila bi dovoljna, možda i samo jedna rečenica, Generalna skupština Ujedinjenih nacija poziva vlasti u Beogradu i Prištini da otpočnu pregovore o međusobnoj saradnji i suštinskoj zaštiti srpskog naroda i njegovog duhovnog nasleđa na Kosovu, uz međunarodno posredovanje i međunarodne garancije. Mislim da bi ovakvo nešto podržali svi, i Evropska unija, i Sjedinjene Države, i Rusija, i Savet bezbednosti. I, zaštitili bismo maksimalno svoje državne i nacionalne interese na Kosovu. Ovaj Predlog rezolucije u kojemu se, kao što čujemo, neće menjati ni zapeta... nije dobar. I neće ga podržati ni Evropska unija, ni Sjedinjene Američke Države i ući ćemo plašim se, u konflikt sa Evropom i Amerikom, od koga će Srbija imati samo štete.

Voditelj: A takođe, izjavljivali ste poslednjih dana da smatrate, da Srbija i srpska politika generalno treba da promeni svoju strategiju prema kosovskom pitanju. Šta pod tim podrazumevate?

Vuk Drašković: Tako je. Mi moramo napokon da kažemo koje su to vrednosti koje Srbija... o kojima Srbija mora da se brine na Kosovu i Metohiji. To su po meni, srpski narod na Kosovu i naše religijsko i duhovno nasleđe na Kosovu. Okrenimo se zaštiti ovo dvoje, izborimo međunarodne garancije za zaštitu ove dve vrednosti. I mi smo, zapravo, maksimalno utvrdili ono što je naše na Kosovu.

Voditelj: Pominjali ste u tom istom kontekstu, da treba razgovarati sa svim relevantnim faktorima i sa Albancima, o apsektima Ahtisarijevog plana, koji se ne tiču statusa. A dobro znamo da su sva vlast, pa i ogroman deo opozicije, glatko odbila Ahtisarijev plan kao celinu.

Vuk Drašković: Pa šta to znači? Ništa. Znači trijumf bahatosti, neznanja. Na isti takav način setimo se, odbili su svi, sem Srpskog pokreta obnove, to moram da kažem, Plan Z4, bivši Plan Z4, za Srbe u Hrvatskoj. Ahtisarijev plan ima statusni deo i nestatusni deo. Statusni deo je 95 odsto dokumenta i taj deo je veoma dobar. Međutim, Albanci su prihvatili i statusni i nestatusni. A mi smo ovde, valjda zbog tog statusnog dela, odbili 90 odsto tog dokumenta, koji je veoma dobar. Samo ću podsetiti da po Ahtisarejevom planu, koji je srećom Priština prihvatila i taj nestatusni deo, formiraju se opštine sa srpskom većinom, lanac opština sa srpskom većinom na Kosovu. Opštine imaju najveći mogući stepen autonomije, ekonomsku, direktnu i kulturnu povezanost sa Srbijom, svoje lokalne sudove, imaju svoju lokalnu policiju, ti srpski parlamentu biraju šefa lokalne policije, 39 zaštićenih zona oko crkava i manastira, Kosovo podeljeno na tri evro-regiona, jedan na severu, a dva južno od Ibra. To su sve bila sjajna rešenja. Ja sam kao ministar spoljnih poslova to tada rekao i Ahtisariju i podržao.

Ali, ostao sam u manjini. Taj nestatusni deo, naravno tu dosta toga bi moglo i da se popravi, pre svega da se dobiju međunarodne garancije za ovo što su Albanci prihvatili i da se izborimo za još neka rešenja i neke garancije. Da svi Srbi na Kosovu i Metohiji automatski će biti državljani Srbije sa svim statusnim pravima državljana Srbije: himna, grb, zastava, učešće na izborima za predsednika Srbije i Skupštinu Srbije recimo, koje kao što znamo raspisuje Skupština Srbije.

Voditelj: Ali, statusna definicija Kosova stoji u našem Ustavu?

Vuk Drašković: Da, u našem Ustavu stoji, tvrdo zakucano u njegovoj preambuli da je Kosovo pokrajina a ... (smeje se), u sastavu suverene države Srbije. Kosovo je bilo pokrajina u sastavu suverene države Srbije i ono to već, deset godina nije. Država Srbija je Kumanovskim sporazumom i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, zapravo bila prisiljena da se povuče sa Kosova. Naš Ustav je okov, okov za Srbiju. Naš Ustav se mora menjati.

Voditelj: Kad može da počne da se upravo menja?

Vuk Drašković: Pa što pre...

Voditelj: Može li odmah?

Vuk Drašković: ... Evo sada recimo, pljušte naše zakletve u Briselu, u Vašingtonu, u Njujorku, da je Srbija okrenuta kompromisnom rešenju o kosovskom... o kompromisnom rešenju, koje bi bilo prihvatljivo za obe strane. To nije tačno. I svet zna da lažemo sebe i da lažemo svet. Mi nudimo, samo ono što piše u preambuli Ustava, a to, da je Kosovo pokrajina u sastavu Srbije. Ustav kaže da ispod ovoga ne smeju ići državni organi. I, mi smo vezani, mi smo vezani... tim... tim Ustavom. Osim toga, Ustav nam je najveća prepreka ka evro-atlantskim integracijama. Ustav ne dozovolljava evro-regije po Srbiji, evropsko uređenje Srbije, decentralizaciju vlasti, snažnu lokalnu samoupravu. Generalno Ustav je sada jedan dokument koji okiva, okiva Srbiju i ne da joj u budućnost.

Voditelj: I samo nam za kraj kratko recite, kada Vi mislite da je realno, s obzirom na sadašnji odnos snaga i sadašnje stavove vlasti a i opozicije u Srbiji, promeniti te stavke preambule Ustava?

Vuk Drašković: Mislim da moramo krenuti odmah. I mislim da ne može jedna iracionalna kosovska politika i zakletva iz preambule, da žrtvuje Srbiju i da Srbiju aaa... ostavlja bez budućnosti. I od nas niko ne traži da priznamo Kosovo kao suverenu državu. Od nas se traži da priznamo realnost na Kosovu. Priznanje realnosti na Kosovu je u našem interesu. Ni Kina ne priznaje Tajvan, a savršeno sarađuju. Istočna Nemačka nije... Zapadna nije priznavala Istočnu, ali je sa njom svestrano sarađivala i pregovarala.

Voditelj: Hvala mnogo što ste bili gost „Vesti“ B92.

/Koreni/Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP